Kodeks postępowania

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zasady

Zgodnie z naszą strategią korporacyjną, jako rodzinna grupa B. Braun, przyjęliśmy odpowiedzialność prawną i korporacyjną w ramach naszych zasad i ładu korporacyjnego. Oczekuje się, że każda ze spółek grupy B. Braun będzie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji w krajach, w których prowadzi działalność, i postrzega je jako minimalny standard.

Zgodność grupy B. Braun wykracza poza przestrzeganie prawa i wymogów prawnych. Obejmuje również wartości etyczne, takie jak uczciwość, zrównoważony rozwój, i skutkuje przejrzystymi działaniami - zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Dokumenty Compliance

Opis Dokument Link
Kodeks Postępowania
pdf (180.8 KB)