Prawa człowieka

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Prawa człowieka

Holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju firmy

W firmie B. Braun podchodzimy do zrównoważonego rozwoju biznesu w sposób holistyczny. Kluczową kwestią w zglobalizowanym świecie ze złożonymi przepływami dostaw i towarów, jest kompleksowe poszanowanie i zapewnienie przestrzegania praw człowieka.

Koncern B. Braun jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań dotyczących należytej staranności w zakresie przestrzegania praw człowieka w całym naszym łańcuchu wartości, poprzez nasz Kodeks postępowania.

Przestrzeganie naszych korporacyjnych obowiązków należytej staranności w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw:

Od dnia 01.01.2023 Ustawa ma bezpośrednie zastosowanie do następujących podmiotów Grupy B.Braun:

B. Braun Holding GmbH & Co KG

B. Braun Melsungen AG

Aesculap AG

Wszystkie spółki grupy B. Braun są zobowiązane do ustanowienia wiążących minimalnych zasad, w celu dalszego zrównoważonego inwestowania dla naszej przyszłości, w harmonii z ludźmi i środowiskiem. Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w grupie B. Braun pomaga identyfikować, rejestrować, oceniać, monitorować i zarządzać ryzykiem związanym z prawami człowieka i środowiskiem, które może pojawić się w obszarze biznesowym oraz w globalnych łańcuchach dostaw.

Wymagane obowiązki w zakresie należytej staranności Grupy B. Braun obejmują również zakotwiczenie środków zapobiegawczych dla dostawców. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom programowym (np. Ecovadis, IntegrityNext) do kwalifikacji i monitorowania dostawców firmy B. Braun wzmacniają swoje zrównoważone łańcuchy dostaw.

Zarząd B. Braun jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw człowieka i środowiskowych obowiązków należytej staranności grupy B. Braun.

W ramach Systemu Zarządzania Zgodnością B. Braun przestrzeganie tych praw jest zapewnione za pomocą skutecznych środków.

System zarządzania skargami Grupy B. Braun umożliwia jednostkom zgłaszanie warunków pracy i zabieranie głosu w sprawie praw człowieka oraz zagrożeń dla środowiska, a także naruszeń, które powstały w wyniku działań własnych B. Braun lub działań bezpośredniego dostawcy B. Braun.

W ramach zarządzania ryzykiem, zarządzanie skargami jest systemem wczesnego ostrzegania oraz instrumentem identyfikowania i eliminowania zagrożeń i naruszeń lub dostosowywania środków zapobiegawczych. Szczególnie ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

  • Legalność - wszystkie czynności dochodzeniowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
  • Niezależność – osoby zajmujące się rozpatrywaniem wniosków mają prawo do prowadzenia dochodzenia niezależnie, bez ingerencji i ograniczeń ze strony osób z innych działów.
  • Poufność - wszelkie informacje związane z dochodzeniem, w tym tożsamość osoby informującej, są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody.
  • Ochrona – osoba zgłaszająca i informacje podlegają ochronie, a wszelkiego rodzaju działania odwetowe są zabronione. W przypadku fałszywych oskarżeń bez podstaw faktycznych lub opartych na sfałszowanych dowodach zostanie przeprowadzone postępowanie i zostaną podjęte odpowiednie działania.