SIEĆ COMPLIANCE

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Program i procedura

Zarząd każdej Spółki należącej do Grupy B. Braun jest odpowiedzialne za ustanowienie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie lokalnego Programu Compliance, zgodnie z firmowymi wymaganiami Dyrektora ds. Zgodności Grupy (oraz wszelkimi lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi, które mają do nich zastosowanie).

Program Compliance obejmuje powołanie Specjalisty ds. Compliance, czasami wspieranego przez lokalną Komisję Compliance, rozpowszechnianie i szkolenie w zakresie Kodeksu Postępowania, ciągłe monitorowanie statusu zgodności firmy, regularne i okresowe pisemne raporty oraz tworzenie kanałów zgłaszania zachęcających pracowników i osoby trzecie do zgłaszania podejrzeń naruszenia Kodeksu Postępowania lub podejrzeń naruszenia prawa.

Biuro Compliance grupy B. Braun

Jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Zarządowi B. Braun i odpowiada za pełnienie funkcji nadzorczych i konsultacyjnych. Na poziomie funkcjonalnym oraz w sprawach wymagających zatwierdzenia, podlega bezpośrednio Prezesowi B. Braun. Grupowym Biurem ds. Compliance kieruje wspólnie Group Compliance Policy Officer, który jest wewnętrznie odpowiedzialny za regulacje (normy, w tym tworzenie i ciągły rozwój Wytycznych Compliance, doradztwo i szkolenia) oraz Group Compliance Organization Officer, który jest wewnętrznie odpowiedzialny za sprawy egzekucyjne (struktura organizacyjna i monitorowanie wdrażania). Za wdrożenie i bieżący rozwój Systemu Zarządzania Zgodnością odpowiada Grupowe Biuro ds. Compliance.

Co najmniej raz w roku Biuro ds. Compliance Grupy, wspierane przez Grupową Komisję ds. Compliance, szczegółowo raportuje i pomaga całemu Zarządowi w przygotowywaniu sprawozdań dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w przygotowywaniu rocznych raportów Compliance.

Compliance Officer

 

 

Specjaliści ds. Compliance pełnią funkcję pośredników między Grupowym Biurem ds. Compliance a kierownictwem i/lub pracownikami odpowiednich spółek. Biuro ds. Compliance zapewnia, poprzez zawarcie oficjalnego aktu powołania, że ​​każda firma B. Braun nominuje Specjalistę ds. Compliance, który następnie informuje Biuro ds. Compliance całej Grupy w formie raportów lub w inny sposób o kwestiach związanych ze zgodnością.