Praktyki w naszych spółkach

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zaplanuj ścieżkę kariery z nami!

Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu B. Braun, którego nadrzędną wartością jest poprawa zdrowia ludzi na całym świecie. Równie ważne jest dla nas dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, czego dowodem są prowadzone od niemal 60 lat warsztaty szkolne, przygotowujące uczniów do wykonywania zawodu ślusarza oraz operatora maszyn CNC.

Zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami, zdecydowaliśmy się na podjęcie kolejnego kroku w kierunku kształcenia młodzieży – praktyk dla uczniów szkół średnich, pozwalających na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego również w innych działach jednej z największych, międzynarodowych firm w regionie.

3 kroki do kariery w...

Aesculap Chifa sp. z o.o.

B. Braun Business Services Poland

 
 
Krok 1: Wybór działu

Zależy nam, aby praktyki były czasem pogłębiania zainteresowań i poznawania obszarów, które najbardziej interesują naszych Kandydatów, dlatego przygotowaliśmy listę kilku sektorów, w których można odbyć praktyki:

 

Aesculap Chifa: 
  • Logistyka
  • Raportowanie i analizy
  • Sprzedaż
  • Zamówienia Publiczne
  • Zaopatrzenie
B. Braun Business Services
  • Finanse
  • Kadry i płace
  • Informatyka
  • Raportowanie i analizy

 
Krok 2: Przesłanie aplikacji

Aby wziąć udział w praktykach, konieczne jest przesłanie zgłoszenia, składającego się z:

- CV z niezbędną klauzulą*

- świadectwa ukończenia poprzedniej klasy

- krótkiego uzasadnienia, argumentującego chęć udziału w praktykach, wraz ze wskazaniem dwóch działów najbardziej odpowiadających zainteresowaniom Kandydata

 

Dla Aesculap Chifa sp. z o.o.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na jeden z poniższych adresów:

marlena.jeczkowiak@bbraun.com lub emilia.werner@bbraun.com

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie praktyk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Aesculap Chifa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dla B. Braun Business Services Poland:

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na jeden z poniższych adresów:

anna.kozlowska@bbraun.com lub izabela.pucek@bbraun.com

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie praktyk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez B. Braun Business Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Krok 3: Udział w praktykach

Poza możliwością zyskania nowych kompetencji, praktyki w naszej firmie dają szansę na:

- płatny staż wakacyjny,

- zajęcia z Native Speaker’em lub zajęcia w języku angielskim

- udział w spotkaniach ze specjalistami z różnych obszarów

- zdobycie pierwszego doświadczenia w przedsiębiorstwie o międzynarodowym zasięgu

- poznanie funkcjonowania firmy „od środka” 

Praktyki w naszych spółkach – szansa na sukces!

Nasi Praktykanci mają szansę zdobycia umiejętności, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w praktyce. Ponadto, czeka na nich:

samodzielne stanowisko, pozwalające na poznanie obowiązków wskazanego działu oraz realizowanie zadań z zakresu wybranych obszarów

doświadczeni specjaliści zapewniający wsparcie w codziennych obowiązkach 

w Aesculap Chifa sp. z o.o.:

prawie 2000 osób z działów produkcyjnych i biurowych, które razem pracują na wspólny sukces przedsiębiorstwa 

w B. Braun Business Services:  

ponad 200 osób z różnych obszarów prac biurowych, które razem pracują na wspólny sukces koncernu B. Braun