Różnorodność

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Doceniamy różnice

Doceniamy różne perspektywy, myśli, doświadczenia i pochodzenie, dlatego tworzymy kulturę zaufania, aby uwolnić pełen potencjał wszystkich pracowników, którzy mogą czuć się sobą. 

4Diversity

 

Nasze zaangażowanie

Myślimy globalnie i działamy lokalnie, umożliwiając wprowadzanie inicjatyw pracowniczych, którym przyświeca jedna misja. Wolontariusze i ambasadorzy 4Diversity na całym świecie, każdego dnia tworzą pełne szacunku, integracyjne i równe środowisko pracy dla wszystkich pracowników firmy B. Braun.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na naszą podstronę o grupie 4Diversity.

4Diversity

„Równouprawnienie, tolerancja i wzajemny szacunek są nie tylko miarą społecznej sprawiedliwości i dojrzałości. Różnorodność jest najcenniejszym źródłem wszelkiego postępu i rozwoju. W warunkach wolnego rozwoju myśli i inicjatyw, które nie wykluczają, ale uwzględniają wszystkich, powstają wspaniałe rozwiązania, przynoszące sukces i satysfakcję. Dlatego popieram 4Diversity.“

– Slawomir Lukaszyk - Prezes Zarządu Aesculap Chifa sp. z o.o.

Podstawowe wymiary naszej działalności

 

Płeć i orientacja seksualna

Wpieramy równe szanse dla wszystkich pracowników – niezależnie od płci i orientacji seksualnej. Tworzymy środowisko pracy, w którym panują otwartość oraz szacunek wobec naszych pracowników oraz klientów.

 

Inteligencja międzypokoleniowa

Doceniamy korzyści płynące z zespołów mieszanych wiekowo, które prezentują różne sposoby myślenia, doświadczenia zawodowe oraz fachową wiedzę. Dzięki temu możemy stale wyznaczać nowe standardy i innowacje, z uwzględnieniem kultury pracy panującej w organizacji.

 

Świadomość kultury i tożsamości

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy firmą międzynarodową, obejmującą pracowników i obsługującą klientów o różnym pochodzeniu kulturowym i społecznym.

 

Wszyscy jesteśmy wartościowi

Cenimy umiejętności i zdolności wszystkich pracowników, w tym tych z ograniczeniami fizycznymi lub psychicznymi. Jesteśmy przekonani, że docenianie każdej osoby, niezależnie od ograniczeń lub niepełnosprawności, jest podstawowym czynnikiem budowania uczciwego, równego i zrównoważonego środowiska pracy.