ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

CSR w Aesculap Chifa

Zrównoważony rozwój

Współczesne firmy podejmują się realizacji wielu działań, mogących przyczyniać się do wzmocnienia oraz poprawy wizerunku przedsiębiorstwa. Jednak coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na strategię rozwoju, ale również koncepcję wspierania zasobów ludzkich, środowiska i otoczenia, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Czym jest CSR?

Dlatego coraz więcej świadomych przedsiębiorstw dobrowolnie decyduje się na podjęcie wyzwania, jakim jest realizacja strategii CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility). Dzięki niej, działania podejmowane przez firmę nie są wyłącznie aktywnościami bezpośrednio przekładającymi się na materialne korzyści, ale stanowią integralną część funkcjonowania, zgodną z wizją i reprezentowanymi przez nią wartościami.

firmowe_dzialania_w_infografice_27-01-2023

Prospołeczna postawa u nas 

Aesculap Chifa, produkująca narzędzia chirurgiczne oraz specjalistyczne produkty medyczne, przyczyniające się do poprawy standardu leczenia pacjentów na całym świecie, nie mogłaby funkcjonować bez CSR - działań pozytywnie wpływających m.in. na środowisko naturalne, najbliższe otoczenie, lokalną społeczność i – co najważniejsze – Pracowników, stanowiących jeden z głównych filarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nasze działania

Poniżej przygotowaliśmy listę przykładowych działań CSR, które aktywnie realizujemy. Poprzez wspomniane akcje możemy nie tylko wspólnie wspierać firmę i budować jej pozytywny wizerunek, ale także – a może przede wszystkim – integrować się i zmieniać na lepsze nasze najbliższe otoczenie. 

Flagowy projekt środowiskowy

Logo_bee_braun_kwiaty_v2

Bee Braun

Jak wspomnieliśmy, społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi jedną z najważniejszych wartości naszej firmy.  Z tego powodu, w ramach działań CSR, przygotowaliśmy miejsce zapewniające bezpieczeństwo naszym małym, często niedocenianym przyjaciołom – pszczołom miodnym.

Ratujemy pszczoły

Karol Darwin powiedział, że: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia”. Dlatego, jako firma wspierająca zdrowie, której nie jest obojętne środowisko naturalne, podjęliśmy działania w tym zakresie. 

Nasza pasieka

Na terenie firmy w Nowym Tomyślu zasialiśmy łąki kwietne i stworzyliśmy pasiekę, która stała się domem dla ponad 150 000 pszczół. Ich opiekunem został zaprzyjaźniony lokalny pszczelarz, dbający o zapewnienie im jak najlepszych warunków. Dzięki współpracy natury z człowiekiem otrzymujemy miód, który wykorzystujemy na wewnętrzne potrzeby.

Zbieramy i pomagamy

Rozkręcamy się dla...

Jedną z nadrzędnych wartości koncernu B. Braun jest dzielenie się wiedzą, w celu poprawy standardu opieki zdrowotnej. Podejmujemy różnorodne działania w tym zakresie. Wśród nich, można wyróżnić cykliczną akcję „Rozkręcamy się dla…”, zapoczątkowaną przez pracowników Aesculap Chifa, polegającą na wspólnym zbieraniu plastikowych nakrętek do wielkiego zielonego serca, znajdującego się na terenie firmy. 

Pomoc dzieciom

Środki z ich sprzedaży przekazywane są na rzecz najmłodszych potrzebujących, stanowiąc wsparcie finansowe w walce z rozmaitymi chorobami. Akcja prowadzona jest od 2021 roku. Przez ten czas, wspólnymi siłami pomogliśmy już kilku dzieciom.

Promujemy ideę czytania

Bookcrossing

 „Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać.(…)” ~ Jerzy Pilch

 

Dajemy książkom drugie życie

Nie chcemy, żeby jakakolwiek książka została zapomniana, dlatego dajemy im kolejne życie. Przygotowaliśmy specjalne regały, na których każdy z pracowników firmy może wymienić przeczytaną lekturę na nową.

Dzięki bookcrossingowym półkom, książki mogą posłużyć kolejnym osobom, co pozwala nam nie tylko krzewić idee czytania, ale także chronić książki przed wyrzuceniem bądź zniszczeniem, a tym samym dbać o środowisko.

Jesteśmy firmą rodzinną

Tworzymy zespół

Każdy z naszych pracowników jest ważny i wyjątkowy. Wspólnie tworzymy zespół, który codziennie inicjuje, wdraża i rozwija rozwiązania, pozwalające realizować nam najważniejszą misję – dzielenie się wiedzą, w celu poprawy zdrowia ludzi na całym świecie

Wieloletni staż pracowników

Dbanie o innych nie byłoby możliwe bez dbania o siebie – m.in. poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska pracy – dającego poczucie bezpieczeństwa, stabilności i możliwości rozwoju, które przekłada się na wieloletni staż naszych pracowników. Dlatego, jako rodzinna firma, co roku z dumą obchodzimy wraz z nimi „Jubileusze” – uroczystą galę, na której wyróżniamy i nagradzamy osoby obchodzące 25, 30, 35, 40, 45, i 50 rocznicę zatrudnienia w naszej firmie.

Zrównoważony rozwój

Żyjemy odpowiedzialnie. Podejmujemy decyzje biznesowe z myślą o przyszłych pokoleniach.

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych wartości koncernu B. Braun, na stałe wpisana w działalność i strategię naszej przedsiębiorstwa. Wierzymy, że jako firma odpowiedzialna społecznie – dbająca o  zrównoważony rozwój naszych pracowników, środowiska naturalnego oraz społeczeństwa - możemy budować lepszą przyszłość. 

Odkryj nasze największe osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wpływ na przyszłość

Jako rodzinna firma zawsze mamy na uwadze kolejne pokolenia, dlatego odpowiedzialność za zrównoważony rozwój uwzględniliśmy w naszych procesach biznesowych. Zobacz, czym jest dla nas zrównoważony rozwój firmy B. Braun. 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem oparte na wartościach

Transformacja cyfrowa oraz nowe technologie mają kluczowe znaczenie dla świata technologii medycznych. Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wspomnianej zmiany, dlatego jest strategicznym czynnikiem sukcesu B. Braun.

 

Oddani pracownicy

Siłą napędową firmy B. Braun są nasi pracownicy. Ich wiedza, pasja i umiejętności są kluczowe dla naszego sukcesu, a jednocześnie stanowią największą siłę firmy.

 

Skuteczne rozwiązania

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest rozwijanie systemów terapeutycznych, optymalizujących procesy, przynoszących postęp, zwiększających bezpieczeństwo i pogłębiających partnerstwo dla lepszej opieki nad pacjentem.

 

Środowisko warte ochrony

Jako firma stosująca energochłonne procesy, firma B. Braun globalnie angażuje się w efektywność energetyczną i ochronę klimatu. Zintensyfikowaliśmy nasze działania, aby wnieść pozytywny wkład w ochronę środowiska.

 

Przejrzysty łańcuch dostaw

Nasz łańcuch dostaw charakteryzuje się wysokim poziomem tworzenia wewnętrznych wartości. Tam, gdzie to możliwe, pozyskujemy surowce z danego regionu, aby przetwarzać je bezpośrednio na miejscu. Naszym celem zawsze było wzmacnianie obszarów gospodarczych, w których działamy.

 

Lokalne społeczności

Firma B. Braun angażuje się w długoterminowe cele społeczne. W naszej pracy koncentrujemy się na przekazywaniu wiedzy, promocji obszarów, w których działamy oraz poprawie perspektyw dla przyszłych pokoleń.

Odkryj nasze historie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Publikacja na temat zrównoważonego rozwoju w B. Braun za rok 2022

Dowiedz się więcej o naszych osiągnięciach, planach i celach na przyszłość.

Pobierz raport

Dostęp do opieki zdrowotnej

 
 
Wyniki dla zaniedbanych pacjentów na świecie

Dostęp do opieki zdrowotnej jest niezbędny do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób. W firmie B. Braun dążymy do przezwyciężenia nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, aktywnie zmieniając wyniki leczenia zaniedbanych pacjentów na całym świecie.

Chronimy i poprawiamy zdrowie ludzi na całym świecie

Naszą naczelną zasadą jest transparentność. Kierujemy się innowacjami, wydajnością i zrównoważonym rozwojem, opartym na zaufaniu, odpowiedzialności i różnorodności. Jako firma z branży medycznej wnosimy znaczący wkład w ochronę i poprawę zdrowia ludzi poprzez dostępność i przystępność cenową naszych innowacji, produktów i usług.

 

Przezwyciężanie nierówności w opiece zdrowotnej

Dzięki naszemu doświadczeniu w opiece zdrowotnej, współpracujemy z rządami oraz organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, w celu wzmocnienia lokalnych systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się i wschodzących.

Wspólnie rozwiązujemy problemy związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej i traktujemy priorytetowo dostęp do sprawiedliwej, zrównoważonej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich. 

 

Umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii

Angażujemy się w poprawę stanu zdrowia pacjentów i wypełnianie luk w różnych systemach opieki zdrowotnej na całym świecie. Kierując się naszym przekonaniem, że dzielenie się wiedzą specjalistyczną i siłą innowacyjnych technologii przyczyni się do rozwoju opieki zdrowotnej dzisiaj i dla przyszłych pokoleń, dostarczamy produkty wysokiej jakości, opłacalne rozwiązania i najnowocześniejsze technologie, zapewniające najlepszą możliwą opiekę.

 

Tworzenie sprzyjającego środowiska dla inteligentnych rozwiązań

Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad stworzeniem sprzyjającego środowiska dla innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań, aby rozwiązać niektóre z najpilniejszych problemów, przed którymi stoi ludzkość. Angażując się w dialog ze wszystkimi interesariuszami, budujemy zaufanie społeczne i w odpowiedzialny sposób przyczyniamy się do kształtowania wspólnego dobra – ochrony i poprawy zdrowia ludzi.