Sukcesy naukowe w Senegalu

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Sukcesy naukowe w Senegalu - pierwsi inżynierowie biomedyczni kończą studia.

Kilka lat temu w Senegalu brakowało dwóch ważnych kryteriów, aby zapewnić mieszkańcom kompleksową opiekę zdrowotną: środków finansowych i wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego B. Braun wdrożył program studiów licencjackich w zakresie technologii biomedycznej stosowanej, wraz z innymi firmami zajmującymi się technologią medyczną oraz Niemiecką Korporacją Współpracy Międzynarodowej, w ramach programu develoPPP Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Działania przyniosły sukces - w 2022 roku pierwszych 16 absolwentów programu edukacyjnego zostało dopuszczonych do pracy zawodowej jako inżynierowie biomedyczni.

5 lutego 2022 r. na Université Cheikh Anta Diop w Dakarze był powód do świętowania: pierwszych 16 absolwentów studiów licencjackich „Inżynieria Biomedyczna Stosowana” z dumą trzymało w rękach swoje dyplomy. Studiowali przez trzy lata, aby teraz móc pracować jako inżynierowie biomedyczni w publicznych placówkach zdrowia oraz jako trenerzy, konsultanci lub przedstawiciele handlowi w lokalnym sektorze zdrowia. Obecnie zapisanych jest 49 kolejnych uczniów. 20 z nich rozpoczęło studia w marcu 2022 roku.

Projekt współpracy na rzecz większej edukacji i lepszego dostępu do opieki zdrowotnej

Od 2018 roku B. Braun jest częścią programu develoPPP, którego celem jest szkolenie personelu medycznego i trwała poprawa dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej w Kenii i Senegalu. Program jest inicjatywą niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju we współpracy z Niemiecką Korporacją Współpracy Międzynarodowej oraz innymi partnerami naukowymi i firmami, zajmującymi się technologią medyczną.


Wspólnie osiągnięto i zrealizowano jasny cel: utworzenie studiów licencjackich w zakresie inżynierii biomedycznej stosowanej, przeszkolenie kadry dydaktycznej oraz wyposażenie sal szkoleniowych w sprzęt medyczny. W ciągu trzech lat studiów studenci mogą zdobyć cenną wiedzę teoretyczną, na przykład z matematyki, anatomii czy fizyki. Aby być dobrze przygotowanym na nadchodzące wyzwania w praktyce, w planach studiów uwzględniono również staże w laboratoriach szkoleniowych i szpitalach. Dzięki temu studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z takich dziedzin jak higiena, dezynfekcja czy procedury diagnostyczno-terapeutyczne, a także wiedzę techniczną, dotyczącą obsługi sprzętu medycznego.

Tworzenie zrównoważonych perspektyw – tam, gdzie jest to potrzebne

Od 2012 roku B. Braun wraz z innymi firmami zajmującymi się technologią medyczną oraz Niemiecką Korporacją Współpracy Międzynarodowej, wspiera szkolenie personelu medycznego w krajach afrykańskich. Sojusz strategiczny stwarza niezbędne warunki w zakresie finansowania, wiedzy fachowej i transferu know-how w duchu „Sharing Expertise”.

Ponadto wyroby medyczne są eksportowane do niemal wszystkich krajów na kontynencie. Wszelkie inicjatywy, takie jak Program Inżynierii Biomedycznej, również przyczyniają się do realizacji rozmaitych celów zrównoważonego rozwoju, określonych przez ONZ. Między innymi dlatego w przyszłości planowane jest rozszerzenie programu na Ghanę.