Ograniczanie wysięku

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Leczenie i pielęgnacja 

Leczenie przewlekłych ran stanowi szczególne wyzwanie dla wszystkich pielęgniarek szpitalnych i środowiskowych. Istnieje możliwość wdrożenia bardziej skutecznych procedur postępowania z pacjentami, takich jak efektywna diagnoza, leczenie, zapobieganie powikłaniom i ogólna poprawa pielęgnacji ran. Pozwala to zminimalizować koszty leczenia, umożliwiając tym samym poświęcenie większej ilości czasu na opiekę nad pacjentem.

Produkty Askina® Foam oraz Askina® DresSil® umożliwiają kontrolę wysięków oraz pielęgnacje ran częściowych i pełnościennych.