Oparzenia Jak traktować?

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Oparzenia

Oparzenia dotykają wszystkich osób. W zależności od stopnia oparzenia, stosuje się różne metody leczenia - od pierwszej pomocy, po leczenie w specjalnych ośrodkach leczenia oparzeń.

Przy współpracy ze specjalistami, B. Braun opracował dedykowane produkty mające na celu wspieranie leczenia oparzeń. 

Niniejszy dokument stanowi praktyczny przewodnik w zakresie postępowania z obrażeniami ciała spowodowanymi oparzeniami dla pracowników służby zdrowia, którzy nie są specjalistami w dziedzinie. Dokument kładzie nacisk na przedstawienie praktycznych i istotnych informacji klinicznych, skupia się na ocenie i postępowaniu w przypadku niezłożonych urazów oparzeniowych, które są odpowiednie do leczenia poza specjalistycznymi oddziałami leczenia oparzeń.

Przeczytaj więcej w publikacji wydanej przez organizację: Wounds International: Wytyczne w zakresie najlepszych praktyk: skuteczne leczenie nieskomplikowanych oparzeń skór i ran przy współpracy z B. Braun.