Oparzenia Jak traktować?

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Oparzenia

Oparzenia dotykają wszystkich osób. W zależności od stopnia oparzenia, stosuje się różne metody leczenia - od pierwszej pomocy, po leczenie w specjalnych ośrodkach leczenia oparzeń.

Przy współpracy ze specjalistami, B. Braun opracował dedykowane produkty mające na celu wspieranie leczenia oparzeń. 

Niniejszy dokument stanowi praktyczny przewodnik w zakresie postępowania z obrażeniami ciała spowodowanymi oparzeniami dla pracowników służby zdrowia, którzy nie są specjalistami w dziedzinie. Dokument kładzie nacisk na przedstawienie praktycznych i istotnych informacji klinicznych, skupia się na ocenie i postępowaniu w przypadku niezłożonych urazów oparzeniowych, które są odpowiednie do leczenia poza specjalistycznymi oddziałami leczenia oparzeń.

Przeczytaj więcej w publikacji wydanej przez organizację: Wounds International: Wytyczne w zakresie najlepszych praktyk: skuteczne leczenie nieskomplikowanych oparzeń skór i ran przy współpracy z B. Braun.