Rany pooperacyjne Jak dbać?

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Rany chirurgiczne

Rany pooperacyjne to cięcia lub nacięcia w skórze, które zwykle wykonuje się za pomocą skalpela podczas operacji. Rany chirurgiczne są zwykle zamykane szwami, zszywkami lub klejem chirurgicznym.

Pielęgnacja ran pooperacyjnych polega na oczyszczaniu, ochronie i monitorowaniu skóry, a jej celem jest zapobieganie powikłaniom i umożliwienie szybkiego gojenia się ran.

W większości przypadków, przy zachowaniu należytej staranności, nacięcia chirurgiczne goją się całkowicie w ciągu około 2 tygodni.

Większość ran chirurgicznych goi się prawidłowo.

Charakterystyka:

 • Rana zamykana jest natychmiast po zabiegu. 
 • Prawidłowe połączenie krawędzi ran (szwy, zszywki lub klejenie).
 • Wstępne gojenie rany następuje w ciągu kilku godzin po zaszyciu nacięcia chirurgicznego.
 • Normalna migracja komórek nabłonkowych przez nacięcie następuje w ciągu 24 - 48 godzin.
 • Minimalizowanie powstawania blizn.
 • Przykłady: prawidłowo zagojone rany, polepszenie stanu w przypadku złamań kości.

Niestety, u 1-3 na 100 operowanych pacjentów dochodzi do zakażenia operowanej okolicy ciała.

Dlatego też, poza właściwym opatrzeniem rany, należy ją również monitorować pod kątem wystąpienia powikłań:

 • krwawienie,
 • tworzenie się krwiaka,
 • obrzęk,
 • rozejście się szwu,
 • zaburzenie dopływu krwi powodujące martwicę,
 • nadmierne ziarninowanie.

Oznaki infekcji:

 • rumień,
 • zwiększony wysięk/treść ropna,
 • puchnięcie,
 • ból,
 • podwyższona temperatura.