Zapobieganie i leczenie infekcji

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Kontroluj i działaj


Rany ostre oraz przewlekłe zwykle wiążą się z zakażeniami wywierającymi wpływ na normalny proces gojenia, prowadząc tym samym do zwiększonego obciążenia systemów opieki zdrowotnej, długotrwałej niepełnosprawności, a także ogólnym obniżeniem jakości życia pacjenta.

Prontosan® w połączeniu z Askina® Calgitrol® umożliwia kompleksowe leczenie ran z jednoczesną szeroką skutecznością przeciwbakteryjnej.

Prontosan® - Tylko oczyszczona rana może goić się prawidłowo

Zakażenia ran są powodowane przez mikroorganizmy rozmnażające się na ranie pacjenta. Mogą one dostać się do łożyska rany na szereg różnych sposobów. Infekcja może prowadzić nawet do sepsy w przypadku, gdy bakterie przedostaną się do krwiobiegu. W przypadku niezastosowania odpowiedniego leczenia, sepsa może przekształcić się w niewydolność narządów, która w wielu przypadkach grozi zgonem. 
Z tego względu, głównym celem jest zapobieganie infekcjom, a dopiero gdy to się nie uda - skuteczna terapia. 

Askina® Calgitrol® - Wysoka skuteczność przeciwdrobnoustrojowa (2)

Zapobieganie miejscowej infekcji jest niezbędnym elementem procesu gojenia. Alginiany srebra wchodzą w natychmiastową reakcję i cechują się wysoką skutecznością w walce z wieloma rodzajami mikroorganizmów. Nasze wyjątkowe opatrunki, zawierające srebro, odgrywają istotną rolę w obniżeniu obciążenia bakteryjnego.

Dzięki wyjątkowej, opatentowanej jonowej matrycy alginianów srebra, Askina® Calgitrol® zapewnia szeroką skuteczność przeciwbakteryjną.(2) W kontakcie z wysiękiem z rany, matryca alginianów formuje miękki żel, stale uwalniany do łożyska rany przez cały czas stosowania opatrunku.(3)

Wykorzystując tę samą technologię w różnych wersjach, seria produktów Askina® Calgitrol® oferuje rozwiązania dostosowane do różnych rodzajów ran.  

References:
2. Instruction for use: Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN, Askina® Calgitrol® Paste.
3. Opasanon S, Magnette A, Meuleniere F, Harding K. Askina® Calgitrol® Made Easy. Wounds International 2012; 3(1). Available from www.woundsinternational.com

Produkty zapobiegające oraz leczące zakażenia

Czy wiesz, że? 

Biofilm

60% przewlekłych ran zawiera biofilm, który odgrywa rolę w zakażeniu ran.

Bibliografia:
T. Swanson et al: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016

Infekcje

Szacuje się, że 50% przewlekłych ran jest zakażonych.

Bibliografia:
C. Dowsett: Adopting the two-week challenge in practice: making the case for silver dressings, Wounds UK, Vol. 10, N°2, 2014

Zakażenia operowanych okolic ciała (SSI) 

38% zakażeń dotyczy pacjentów po przebytych operacjach chirurgicznych. SSI są uważane za najczęstsze powikłania po zabiegach chirurgicznych

Bibliografia:
European Center for Disease Prevention and Control, Surveillance of surgical site infections in European hospitals –HAISSI protocol, version 1.02, 2012

Długość pobytu 

Zakażenia operowanych okolic ciała (SSI) powodują zwiększenie długości pobytu w szpitalach od 3 do 20 dni

Bibliografia:
World Health Organization: Hand Hygiene and the Surgical Patient Journey. http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2016/en/ (accessed Aug. 2016), 2016