Leczenie wodogłowia Zastawki grawitacyjne MIETHKE

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zawory grawitacyjne MIETHKE - zaprojektowane, aby zapewnić pewność siebie!

Zmiana ciśnienia hydrostatycznego związanego z pozycją ciała jest kluczowym zagadnieniem w dziedzinie technologii zastawek. Zastawki z systemami grawitacyjnymi pomagają przezwyciężyć wpływ siły grawitacji zależny od postawy ciała, zmniejszyć powikłania związane z nadmiernym drenażem i wykazały pozytywne wyniki w leczeniu klinicznym oraz znaczące zmniejszenie powikłań związanych z nadmiernym drenażem.

WIĘCEJ INFORMACJI O KORZYŚCIACH:

Badania kliniczne wykazały, że zastawki grawitacyjne MIETHKE zmniejszają ryzyko związane z koniecznością przeprowadzania zabiegów korekcyjnych. Charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem bezawaryjności zastawek we wszystkich grupach wiekowych, tj. aż 90% po 12 miesiącach i ponad 80% po 2 latach. W przypadku niemowląt, częściej narażonych na powikłania niż osoby dorosłe, również korzystne wskaźniki bezawaryjności. Ponadto, ryzyko nadmiernego drenażu zredukowano o 36% w porównaniu z konwencjonalnymi zastawkami, co oznacza możliwość zapobiegania nadmiernemu drenażowi u co trzeciego pacjenta poprzez zastosowanie zastawki grawitacyjnej.

Wszystkie zawory MIETHKE są produkowane z wysoką precyzją z tytanu. Wytrzymałość tytanu pozwala na wykonanie zaworów o bardzo niewielkich rozmiarach z jednoczesną optymalizacją ścieżek przepływu. Solidna obudowa sprawia, że ciśnienie podskórne nie wpływa na pracę zastawek wykonanych z tytanu. Tytan to doskonały materiał do zastosowań biomedycznych, cechujący się wysoką biokompatybilnością. Ponadto, tytan nie wpływa negatywnie na pracę urządzeń do obrazowania MRI.

Aktualne dowody sugerują, że opóźnienie w przebiegu leczenia jest szkodliwe dla pacjenta, nawet jeśli opóźnienie wynosi zaledwie 3 miesiące. Wybór metody leczenia i możliwe powikłania mają niezwykle istotny wpływ na wynik leczenia w dłuższej perspektywie czasu szczególnie u niemowląt z wodogłowiem, z uwagi na fakt, że ich mózg nadal się rozwija. Niemowlęta u których zastosowano zastawkę grawitacyjną w wyniku zabiegu korekcyjnego cechowały się niższym wskaźnikiem bezawaryjności zastawki w porównaniu do niemowląt u których tego rodzaju zastawkę zastosowano jako pierwszą metodę leczenia, co podkreśla istotę zastosowania optymalnej metody implantacji pierwotnej.

Opóźnienie w leczeniu wodogłowia może być szkodliwe i wskazana jest wczesna interwencja, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie powikłania są możliwe do leczenia. Dlatego też niezwykle istotne jest wykorzystanie najlepszej dostępnej metody terapii i jej prawidłowe przeprowadzenie już za pierwszym razem.

Zmiana ciśnienia hydrostatycznego wywoływana pozycją ciała jest kluczowym zagadnieniem w dziedzinie technologii zastawek. Zastawki grawitacyjne kompensujące zmiany ciśnienia hydrostatycznego zależnego od postawy ciała, mogą zapobiegać nadmiernemu drenażowi. W położeniu poziomym, zawór grawitacyjny otwiera się całkowicie, a więc nie wywiera wpływu na całkowite opory przepływu, natomiast w położeniu pionowym opory przepływu są ustalane zarówno przez zawór grawitacyjny, jak i zawór różnicy ciśnień.

Praktyka kliniczna wykazała, że stosowanie zaworów programowalnych wyposażonych w zastawki grawitacyjne MIETHKE może prowadzić do zmniejszenia liczby wymaganych korekt zastawek spowodowanych nadmiernym i niedostatecznym drenażem, a także wywrzeć korzystny wpływ na objawy oraz ogólne funkcjonowanie w ciągu dnia. Ponadto, udowodniono skuteczność zaworów grawitacyjnych w leczeniu wodogłowia u niemowląt. 

Zastawki grawitacyjne MIETHKE rekompensują nadmiar wody bez wywierania negatywnego wpływu dla ustawienia pozycji leżącej na podłożu. Umożliwiają wybór optymalnego ciśnienia otwarcia dla każdego pacjenta w pozycji stojącej i leżącej - bez konieczności kompromisów.

Przypadkowe przeprogramowanie zastawek przez pola magnetyczne o niskiej intensywności ma istotne znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Lecz w jaki sposób można uzyskać pewność, że zawór nie zostanie przypadkowo przeprogramowany? Istotnym zagadnieniem jest z pewnością kwestia zabezpieczenia programowalnego zaworu przed przypadkowym przeprogramowaniem przez silne pola generowane podczas obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego MRI. Jeżeli rezonans magnetyczny nie wpływa na zmianę ustawień zastawki, należy przyjąć, że pola magnetyczne o niskiej intensywności również nie będą wywierały na nią wpływu. Programowalne zawory MIETHKE wyposażono w mechanizm aktywnej blokady „Active-Lock”, który zabezpiecza je przed przeprogramowaniem przez pola magnetyczne o natężeniu do 3 Tesli. 

Kolejne pokolenie zastawek

W trakcie prac związanych z opracowywaniem zastawki w celu leczenia wodogłowia oferującej optymalne, zindywidualizowane leczenie, należy skoncentrować się na umożliwieniu elastycznej regulacji ciśnienia otwarcia w trakcie codziennej aktywności, tj. w chwili, gdy ciało pacjenta pozostaje w pozycji pionowej. Jako kolejny etap po zastawkach stałych i regulowanych zastawkach grawitacyjnych, M.blue® zapewnia neurochirurgom i pacjentom kolejną generację zastawek stosowanych u pacjentów z wodogłowiem, działających w sposób zależny od położenia. M.blue® to zwieńczenie 26 lat doświadczenia w technologii zastawek stosowanych w leczeniu wodogłowia oraz opinii wielu lekarzy i pacjentów na całym świecie. 

[1] Tschan CA, Antes S, Huthmann A, et al. Overcoming CSF overdrainage with the adjustable gravitational valve proSA. Acta Neurochir (Wien) 2014;156(4):767-76; discussion 76.
[2] Sprung C, Schlosser HG, Lemcke J, et al. The adjustable proGAV shunt: a prospective safety and reliability multicenter study. Neurosurgery 2010;66(3):465-74.
[3] Gebert AF, Schulz M, Schwarz K, Thomale UW. Long-term survival rates of gravity-assisted, adjustable differential pressure valves in infants with hydrocephalus. J Neurosurg Pediatr 2016 17:544-551
[4] Lemcke J, Meier U, Müller C, Fritsch M, Kehler U, Langer N et al. Safety and efficacy of gravitational shunt valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013 84(8):850-857
[5] Thomale UW, Gebert AF, Haberl H, et al. Shunt survival rates by using the adjustable differential pressure valve combined with a gravitational unit (proGAV) in pediatric neurosurgery. Childs Nerv Syst 2013;29(3):425-31.
[6] Lemcke J, Meier U, Muller C, et al. Safety and efficacy of gravitational shunt valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013;84(8):850-7.
[7] Sidambe AT. Biocompatibility of Advanced Manufactured Titanium Implants-A Review. Materials (Basel, Switzerland) 2014;7(12):8168-88.
[8] Saini M, Singh Y, Arora O, et al. Implant biomaterials: A comprehensive review. World journal of clinical cases 2015;3(1):52-7.
[9] Toma AK, Watkins LD. Surgical management of idiopathic normal pressure hydrocephalus: a trial of a trial. Br J Neurosurg 2016;30(6):605.
[10] Toma AK, Stapleton S, Papadopoulos MC, et al. Natural history of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurg Rev 2011;34(4):433-9.
[11] Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. BMJ Open 2017;7(10):e017902.
[12] Suchorska B, Kunz M, Schniepp R, et al. Optimized surgical treatment for normal pressure hydrocephalus: comparison between gravitational and differential pressure valves. Acta Neurochir (Wien) 2015;157(4):703-9.
[13] Chari A, Czosnyka M, Richards HK, Pickard JD, Czosnyka ZH. Hydrocephalus shunt technology: 20 years of experience from the Cambridge Shunt Evaluation Laboratory, J Neurosurg 2014;120(3): 697-707.