Rozumiemy powagę sytuacji

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Państwa życie zmieniło się o 180 stopni, chcielibyśmy zaoferować nasze wsparcie!

Pani Schlegel, była szefowa grupy roboczej rozszczepu kręgosłupa i wodogłowia ASBH (Spina Bifida and Hydrocephalus Working Group), która w pełni oddała swój czas na rzecz życia jej członków, powiedziała nam kiedyś, że wodogłowie zmienia życie pacjentów o 180 stopni. 
Chcieliśmy dowiedzieć się więcej na ten temat. Aby możliwie najbardziej szczegółowo zrozumieć, w jaki sposób ludzie radzą sobie z wodogłowiem w ich codziennym życiu, czego może oczekiwać pacjent, jego krewni, lekarze i personel pielęgniarski. Wierzymy, że „ludzie, którzy lepiej rozumieją, mogą także lepiej pomagać”.

Rozumiemy powagę sytuacji:

Christoph, Prezes Zarządu Christoph Miethke GmbH & Co. KG Niemcy; Ben, Manager Produktów B. Braun na rynek Wielkiej Brytanii; Julia, pacjentka z wodogłowiem Niemcy; Moses, Manager Produktów B. Braun na rynek Chin; Odra, Manager Produktów Aesculap Inc. USA

Sami o sobie mówimy „rodzina MIETHKE”. Składamy się z pracowników firm MIETHKE i B. Braun Aesculap, którzy z pasją rozwijają i ułatwiają dostęp do technologii, które pomogą pacjentom z wodogłowiem na całym świecie prowadzić normalne życie. Raz w roku, rodzina spotyka się w Poczdamie, aby wymienić doświadczenia, zdobyć wiedzę od użytkowników i pacjentów, dyskutować o nowych pomysłach i oczywiście świętować. I mamy ku temu wszelkie powody, ponieważ nasze pomysły oraz powstające na ich bazie produkty niosą pomoc na rzecz coraz większej liczby pacjentów (na całym świecie).
Nasz stały wzrost nie jest wynikiem kalkulacji planowania strategicznego. Opiera się ona na naszej bliskości z klientami i pacjentami, odnoszeniu się z szacunkiem do ich obaw i szczególnych wymagań oraz głębokim, emocjonalnym zaangażowaniu w rozwój produktów dostosowanych do ich potrzeb.
Dążymy do tego, aby efektem naszej pracy było zwiększenie stabilizacji w ich życiu. To, co zaczęło się jako pomysł, szybko przekształciło się w pasję, która ostatecznie doprowadziła do powstania „Rozumiemy”.
Chcemy wykorzystać tę kampanię, aby pokazać naszą solidarność z pacjentami, którzy radzą sobie z pokonywaniem objawów schorzenia pomimo licznych przeszkód w życiu, a także solidarność z lekarzami i pielęgniarkami, którzy otaczają swoich pacjentów niezwykłą opieką i zawsze dążą do poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie terapii. 

Understand
„Pierwszy raz od dłuższego czasu mogę znowu chodzić!”

Staramy się zrozumieć zarówno istotne wyzwania stojące przed chirurgami, jak i poważne potrzeby pacjenta z wodogłowiem. To właśnie z tą świadomością opracowujemy i produkujemy zawory grawitacyjne, które znacznie poprawiają jakość życia pacjentów.

Rozumiemy Twoje potrzeby.

Nasze systemy zastawek grawitacyjnych bazują na Państwa potrzebach oferowanych przez nas innowacyjnych rozwiązaniach. Urządzenia są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi.

Rozumiemy Twoich pacjentów.

Pacjenci z wodogłowiem chcą żyć normalnie.

Rozumiemy powagę sytuacji

Najlepsza terapia działa w każdej pozycji ciała.

The Gravity
„W życiu trzeba odkryć tak wiele”


Grawitacja - siła przyciągająca obiekty do ziemi
Powaga - poważna sytuacja lub problem.
Godność - duma lub umiejętność radzenia sobie z problemami.

Nasze podejście do poprawy technologii i zapewnienia pacjentom lepszego życia jest wynikiem innowacyjnej, systematycznej i profesjonalnej analizy możliwości technologicznych. W rezultacie, zawory grawitacyjne Miethke obniżają ryzyko powikłań u pacjentów z wodogłowiem.

Of the Situation
„Badanie SVASONA dostarcza bardzo dobre wyniki dla rozwoju zaworów grawitacyjnych!”

Każdy chirurg i każdy pacjent mają inne wymagania, różne wyzwania i różny punkt widzenia.
Dzięki naszym produktom i osiągnięciom pogodzimy wszelkie punkty widzenia.
Zaufanie i kompetencje są reprezentowane w sposób mocny i autentyczny.