Rozumiemy powagę sytuacji

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Leczenie wodogłowia   

Gdy dwaj silni partnerzy łączą specjalistyczną wiedzę, często skutkuje to powstaniem innowacji i przełomowych rozwiązania, które nie pojawiłyby się w przypadku samodzielnej pracy.
Aesculap i MIETHKE podążają tą drogą i współpracują od 1999 roku. Celem takiego zacieśnienia współpracy jest opracowanie lepszych rozwiązań w zakresie trudnego leczenia wodogłowia i udostępnienie ich na całym świecie. Ta wizja zainspirowała i zmotywowała wszystkich zaangażowanych.

Rozpoczęto intensywny dialog z klientami, lekarzami i pacjentami na temat problemów związanych z tą złożoną chorobą. Nowe rozwiązania były opracowywane i omawiane w małych kręgach ekspertów i podczas sympozjów naukowych. Efektem tego owocnego procesu było wprowadzenie na rynek pierwszej jednostki grawitacyjnej dla pacjentów pediatrycznych, która może skutecznie zapobiegać nadmiernemu drenażowi płynu mózgowo-rdzeniowego. Unikalny produkt na skalę światową i kamień milowy w nowoczesnym leczeniu wodogłowia.

Jednak nawet ten przełom to dopiero początek. Naszym obowiązkiem i koniecznością jest podążanie drogą, którą rozpoczęliśmy. Mając na względzie dobro pacjentów, będziemy kontynuować nasze szeroko zakrojone inwestycje w badania i rozwój. Nie ustaniemy również w naszych wysiłkach związanych z uczeniem się, gromadzeniem nowych spostrzeżeń i otwartością na dalszy rozwój.

Będziemy nadal podążać w nowych kierunkach i przekraczać każdą granicę, aby zapewnić pomoc w przypadkach, dla których nie znaleziono jeszcze rozwiązań.

Kontekst fizyczny

Zdrowe osoby posiadają dodatnie (nieco powyżej 0 mmHg) ciśnienie komorowe w pozycji poziomej. W pozycji pionowej ciśnienie w komorze jest ujemne (nieco poniżej 0 mmHg).

W przypadku wodogłowia, ciśnienie w zwykle rośnie niezależnie od pozycji ciała.

Z powodu powiększonych komór, ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest zbyt wysokie. Wstawienie zastawki to powszechnie stosowana procedura leczenia pacjentów cierpiących na wodogłowie, która umożliwia kontrolę ciśnienia wewnątrzczaszkowego na poziomie fizjologicznym.

Dostępne są różne rodzaje zastawek:

  • Zastawki ze stałymi ustawieniami ciśnienia, tzw. zawory różnicowo-ciśnieniowe (DP).
  • Zastawki z regulowanymi ustawieniami ciśnienia (regulowane zawory DP).
  • Zawory hydrostatyczne lub grawitacyjne.

Normalne zawory DP oferują jedno ustawienie ciśnienia. Regulowane zawory DP oferują różne ustawienia ciśnienia, które można regulować za pomocą pola magnetycznego. Zawory grawitacyjne automatycznie zmieniają ustawienie ciśnienia w zależności od pozycji ciała pacjenta.

W pozycji leżącej na plecach, zastawka otwiera się, gdy ciśnienie w mózgu osiągnie odpowiedni poziom, umożliwiając tym samym swobodny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Ze względu na grawitację na zawór działa dodatkowa siła, gdy pacjent znajduje się w pozycji pionowej. Siła grawitacji lub hydrostatyczna może prowadzić do zwiększonego odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego, a w konsekwencji powodować nadmierne obniżenie ciśnienia w mózgu.

Efekt ten - często nazywany „syfonowaniem” lub „nadmiernym drenażem” - zależy od pacjenta. Nadmierny drenaż może prowadzić do powikłań takich jak bóle głowy, nudności, zawroty głowy, a nawet poważne uszkodzenia mózgu.

Znalezienie odpowiedniego ustawienia ciśnienia dla indywidualnych potrzeb pacjenta często stanowi duże wyzwanie dla chirurga.

Systemy grawitacyjne zapewniają trwałą ochronę przed powikłaniami związanymi z nadmiernym drenażem. Połączenie kontroli grawitacyjnej i możliwości regulacji pozwala na bardzo elastyczne i indywidualne dopasowanie do każdego pacjenta.