Rozumiemy Powagę sytuacji

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Zrozumieć wodogłowie

Chcielibyśmy wspierać Państwa w codziennym życiu z wodogłowiem.

Poniżej przedstawiono istotne informacje na temat wodogłowia. Krok po kroku rozbudowujemy stronę internetową o dalsze informacje i raporty pacjentów.

Czym jest wodogłowie?

Co to jest wodogłowie?

Wodogłowie spowodowane jest nieprawidłowym nagromadzeniem płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) w wewnętrznej części mózgu (komorach mózgu). Układ komorowy składa się z czterech komór połączonych wąskimi przejściami. CSF przepływa przez nie, zanim wydostanie się do wnęki, tak zwanej przestrzeni podpajęczynówkowej. Pokrywa mózg i rdzeń kręgowy, zwykle wchłania się ponownie do krwioobiegu, a także ma istotne funkcje podtrzymujące życie:

  • działa jak poduszka lub „amortyzator” przed urazami,
  • dostarcza składniki odżywcze i białka, niezbędne do odżywiania i prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Brak równowagi w produkcji i absorpcji powoduje nieprawidłowe poszerzenie komór. Z tego względu wzrasta ciśnienie w mózgu (ciśnienie śródczaszkowe), co może prowadzić do poważnych uszkodzeń neurologicznych.

W niektórych przypadkach przyczyna wodogłowia nie jest jednoznacznie zidentyfikowana.

Rodzaje

Wodogłowie można sklasyfikować w następujący sposób: 

Komunikujące 

  • Cyrkulacja płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu jest prawidłowa, ale zablokowane jest wchłanianie do krwiobiegu

i niekomunikujące lub obstrukcyjne

  • Cyrkulacja płynu mózgowo-rdzeniowy jest zablokowana w przestrzeniach pomiędzy komorami bocznymi, komorą trzecią i/lub czwartą.

Inne klasyfikacje to:

Wodogłowie wrodzone, tj. istniejące od chwili narodzin. Wodogłowie u dzieci może być diagnozowane w trakcie ciąży lub już przy porodzie. Często dzieci urodzone z wodogłowiem mają nieprawidłowy obwód głowy. Wodogłowie wrodzone może występować razem z takimi chorobami jak np.:

  • Rozszczep kręgosłupa.
  • Zespół Dandy-Walkera.
  • Zwężenie przepływu.

Wodogłowie nabyte może wystąpić na każdym etapie życia człowieka w wyniku wypadku, operacji, krwawienia mózgowego, nowotworu, zapalenia opon mózgowych i/lub innych przyczyn.

Szczególną formą wodogłowia nabytego jest tzw. wodogłowie normotensyjne (NPH).

Wodogłowie normotensyjne to problem natury neurologicznej, polegający na poszerzeniu komór przy niedostatecznym ciśnieniu płynu mózgowo-rdzeniowego. NPH charakteryzuje się połączeniem objawów takich jak upośledzenia chodu (chód niezgrabny, szeroki), nietrzymanie moczu i formą demencji.

Diagnoza ta jest o tyle istotna, że stanowi ona potencjalnie odwracalną przyczynę demencji.

Przyczyna NPH jest często niejasna. Przypadki te nazywane są „pierwotnymi” lub „idiopatycznymi” NPH (iNPH). Pozostałe przypadki to tzw. wtórne NPH (sNPH). Przyczyna schorzenia to zwykle uraz głowy, krwawienie podpajęczynówkowego, zapalenie opon mózgowych lub guz.

NPH jest chorobą osób starszych, występującą zwykle pomiędzy 65. a 70. rokiem życia.

Objawy

Objawy wodogłowia różnią się w zależności od wieku pacjenta. Mogą na nie wpływać także inne schorzenia.

Symptoms

Leczenie

W zależności od wieku i objawów u pacjentów istnieją różne możliwości diagnozowania wodogłowia. Diagnoza zwykle zawsze składa się z technik obrazowania, takich jak ultrasonografia, tomografia komputerowa (CT) lub tomografia rezonansu magnetycznego (MRT). Za pomocą technik obrazowania uwidacznia się kształt i wielkość komór.

Metoda endoskopowa 

W przypadku wodogłowia niekomunikującego, leczenie endoskopowe (wentrykulostomia endoskopowa komory III - ETV) jest często główną metodą leczenia. W trakcie zabiegu, chirurg wprowadza endoskop do głowy pacjenta w celu usunięcia blokady lub otwarcia komór, umożliwiając tym samym dalsze, prawidłowe krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Treatment

Chirurgiczne wstawienie zastawki 

Najczęstszą procedurą jest wszczepienie zastawki umożliwiającej przepływ nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego przez cienką silikonową rurkę z mózgu do innej części ciała (zwykle jest to jama brzuszna). Stąd płyn jest wchłaniany do krwiobiegu. Zastawka składa się z cewnika i zaworu do kontroli przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i zapewnienia normalnego ciśnienia w mózgu.

Zabieg jest przeprowadzany przez doświadczonego neurochirurga. Pacjentom podawane jest znieczulenie ogólne przed zabiegiem, który zwykle trwa krócej niż godzinę.

Po operacji 

Wysokiej jakości zastawka jest zaprojektowana tak, aby pozostawała wewnątrz przez cały czas. Niemniej jednak, konieczne mogą okazać się regularne wizyty u chirurga mające na celu dostosowanie ciśnienia. Ponadto, częste konsultacje dają szanse na wykrycie potencjalnych powikłań. Jak każdy zabieg chirurgiczny również chirurgiczne wstawienie zastawki niesie ze sobą ryzyko powikłań. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza.