Irygacja 

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Od pierwszej pompy do IryPump® S

Mając pełną świadomość potrzeb w zakresie komfortu pacjentów, firma B. Braun dokonała przełomu w zakresie irygacji kolostomii.

Firma B. Braun po raz pierwszy wprowadziła na rynek produkty Irrimatic®, pierwszy elektryczny system pomp do irygacji doodbytniczej, natomiast obecnie oferuje rozwiązanie IryPump® S.  

Impression

Zestaw jest bezpieczny i prosty w użyciu dla pacjentów z kolostomią, zaskakująco kompaktowy i przenośny, dzięki zastosowaniu zintegrowanej baterii - zestaw IryPump®S umożliwia pacjentom osiągnięcie maksymalnego komfortu, dyskrecji i poprawę jakości życia.

Zalecenia dotyczące irygacji 

Stosowanie irygacji należy najpierw omówić z lekarzem, który udzieli informacji na temat możliwych zagrożeń. Po uzyskaniu zgody lekarza, pacjent może przystąpić do pierwszej irygacji przeprowadzanej pod nadzorem odpowiednio przeszkolonych lekarzy.

Irygację mogą stosować wyłącznie pacjenci z kolostomią o odpowiedniej długości okrężnicy.  W przypadku pacjentów z kolostomią skarżących się na szczególne utrudnienia tj. blizny czy niewygodna pozycja, irygacja jest często jedyną metodą leczenia.

Możliwe powikłania mogą wywrzeć wpływ na procedurę irygacji lub nawet całkowicie wykluczyć możliwość jej stosowania. Nie zaleca się irygacji w przypadku przepuklin, wypadnięcia stomii lub współistniejącego zakażenia jelit. Zabrania się również stosowania irygacji u osób poddawanych radioterapii.

W przypadku wystąpienia tzw. efektu syfonu (tzn. jelito nie biegnie w linii prostej do ściany jamy brzusznej), nie ma możliwości zastosowania procedury irygacji z 48-godzinnym okresem wypróżniania

Poza irygacją przy pomocy pompy z wykorzystaniem systemu IryPump® S set, firma B. Braun oferuje również możliwość irygacji grawitacyjnej za pomocą zestawu Iryflex® set. Obie techniki irygacji blokują możliwość wydalania na 48 lub 72 godziny. Rozwiązania te zapewniają pacjentom z kolostomią maksymalną dyskrecję, dając możliwość noszenia worków o mniejszych rozmiarach lub kapsułki stomijnej zamiast pełnych worków do kolostomii. 

 

Ogólne wskazania i przeciwwskazania do wykonania irygacji

Wskazania ogólnePrzeciwwskazania
Kolostomia umieszczona się na końcu okrężnicy zstępującej lub esicy 

Wypadanie odbytnicy 

Normalne funkcjonowanie jelit z regularnymi, uformowanymi stolcami 

Przepuklina 

Pacjent jest zaznajomiony z normalnymi procedurami pielęgnacji stomii i potrafi je samodzielnie wykonać 

Zwężenie okrężnicy 

Pacjent może przeprowadzić regularną irygację w tym samym czasie 

Operacja w okolicy brzucha lub odbytu przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy