Postępowanie w przypadku powikłań skórnych wokół stomii

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Informacje na temat powikłań skórnych wokół stomii

W przeciwieństwie do ran, których ostatecznym celem leczenia jest gojenie się, stomia to naruszenie ciągłości skóry, które ma pozostać otwarte, w celu odprowadzenia wydzielin ciała. Powikłania związane z obszarem skóry wokół stomii są częstym zjawiskiem, wymagającym szczególnych środków.  Powikłania skóry wokół stomii mogą mieć charakter chirurgiczny lub dermatologiczny.

Powikłania dermatologiczne występują stosunkowo często, wiążą się z wystąpieniem szerokiego zakresu objawów, dotykają 45% pacjentów. Ponadto, wykazano, że wywierają istotny, niekorzystny wpływ na jakość życia pacjenta (2). Powikłania związane z skórą w okolicy stomii stanowią przyczynę ponad jednej na trzy wizyty u pielęgniarek pełniących pieczę nad pacjentami ze stomią.

Należy również zwrócić uwagę na szereg powikłań, które mogą wystąpić w pierwszym okresie po wykonaniu stomii. Trzy najczęstsze problemy, zidentyfikowane w badaniu obejmujących 4000 nowo utworzonych stomii, to retrakcja (40%), separacja (24%) i martwica (9%).

Skóra wokół stomii wymaga dokładnej pielęgnacji, w celu zachowania jej zdrowia i uniknięcia powikłań dermatologicznych. Zdrowa skóra wokół stomii jest również niezbędna do zapewnienia dobrej przyczepności - w przeciwnym wypadku prowadzącej do pogłębionego ryzyka przeciekania i dalszego uszkadzania skóry, które w konsekwencji mogą doprowadzić do powstania „błędnego koła” nawracających urazów skórnych i wycieków.

Działania zapobiegawcze są zatem kluczowym elementem pielęgnacji - stanowiącym najlepszy sposób na ograniczanie chorobowych zmian skórnych, a przede wszystkim zapobieganie ich powikłaniom (3). Kluczowe jest więc wdrażanie efektywnych działań profilaktycznych oraz edukowanie pacjentów. Identyfikacja czynników ryzyka może pomóc w optymalizacji opieki. Niezwykle istotna jest również ocena stanu pacjenta - należy przeprowadzić odpowiednie badanie wzrokowe, jak również wykonać zarówno całościowy, jak i ukierunkowany wywiad.

Przykłady typowych powikłań związanych z urazami skóry wokół stomii

Zapalenie skóry

Przyczyna: Spowodowane zwykle przez reakcję na dowolny składnik urządzenia (reakcja nadwrażliwości), lub przez kontakt z zawartością stomii (uszkodzenie skóry związane z wilgocią).

Objawy: Zaczerwienienie/wysypka, obrzęk, tkliwość, ciepło, wysięk, ból/swędzenie.

Metoda zapobiegania: Unikanie substancji powodujących reakcję alergiczną, ocena możliwości zastosowania środka usuwającego klej. Nie należy stosować produktów/chemikaliów, chyba że wynikają ze szczególnych wskazań dla konkretnego pacjenta. Należy sprawdzić, czy urządzenie przylega prawidłowo i w miarę potrzeby dostosować jego ułożenie. Należy rozważyć zastosowanie produktu osłonowego, np. folii osłonowej Askina® Barrier Film.

Odciski

Przyczyna: Spowodowane naprężeniem lub nadmiernym naciskiem pasa lub innego, ciasnego/zbyt sztywnego urządzenia.

Objawy: Rumień, który nie ustępuje w ciągu 1-2 minut od momentu zdjęcia worka.

Management: Metoda zapobiegania: Dokładnie ocenić stan skóry pod kątem ucisku/uszkodzeń. W miarę możliwości należy zaprzestać używania pasa lub poluzować go w trakcie użytkowania. W przypadku wystąpienia uszkodzeń związanych z nadmiernym uciskiem, proponujemy rozważyć zastosowanie cienkich opatrunków hydrokoloidalnych (np. Askina® Biofilm lub Askina® ThinSite).

Zapalenie mieszków włosowych

Przyczyna: Zazwyczaj spowodowane infekcją gronkowcowa lub powikłaniami wynikającymi z usuwania włosów ze skóry wokół stomii.

Objawy: Zmiany mieszków włosowych, przybierające czasami charakter krostek z rumieniem, mające tendencję do występowania powierzchniowego.

Metoda zapobiegania: Zalecamy przeprowadzenie zabiegu delikatnego golenia, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. Zalecamy rozważenie stosowania antybakteryjnego mydła/produktów. Należy rozważyć zastosowanie produktu osłonowego (np. Askina® Barrier Film i/lubSuperfiller).

Hipertrofia/Zmiany brodawkowe

Przyczyna: Spowodowane stałym narażeniem skóry na działanie moczu.

Objawy: W przypadku narażenia skóry na działanie zasadowego moczu, na jej powierzchni często tworzą się zmiany urazowe - mogą one prowadzić do przerostu przypominającego brodawkę i późniejszej reakcji zapalnej.

Metoda zapobiegania: Należy rozważyć zastosowanie uszczelnienia lub innych analogicznych produktów. Mocz może być zakwaszony poprzez spożycie przez pacjenta soku żurawinowego lub witaminy C. Należy również rozważyć zastosowanie produktu osłonowego (np. Askina® Barrier Film i/lub Superfiller).

Zakażenie drożdżakowe (kandydoza)

Przyczyna: Spowodowane przez wyciek, nadmierne pocenie się skóry, stosowanie antybiotyków lub urazy skórne.

Objawy: Na pierwszym etapie przyjmuje formę krostki, a następnie przybiera formę zmiany chorobowej; pieczenie, swędzenie.

Management: Metoda zapobiegania: Należy stosować proszek przeciwgrzybiczy przy każdej zmianie worka, aż do ustąpienia objawów. Prawidłowa edukacja pacjenta w zakresie techniki osuszania i unikania nadmiernego zawilgocenia. Należy również rozważyć zastosowanie uszczelniacza do skóry lub produktu osłonowego (np. Askina® Barrier Film i/lubSuperfiller).

Wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry 

  • Oczyścić skórę produktem o zrównoważonym pH (niektórych przypadkach można użyć wyłącznie wody). Nie należy stosować produktów natłuszczających, produktów na bazie oleju ani produktów mogących powodować nadmierne wysuszenie skóry. Unikać substancji chemicznych mogących powodować podrażnienia.
  • Utrzymanie suchej skóry w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kandydozy. Sucha skóra jest również niezbędna do uzyskania prawidłowej, szczelnej warstwy kleju. Po kąpieli z założonym woreczkiem należy dokładnie wysuszyć skórę i system worków.
  • Należy chronić skórę, stosując delikatne środki do pielęgnacji oraz delikatnie oczyszczając. Podczas ściągania osłon skóry należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia urazów/zerwania naskórka. Należy rozważyć możliwość zastosowania środka uszczelniającego skórę, aby zapobiec urazom u pacjentów z wrażliwą skórą.

Bibliografia:

  1. Herlufsen P et al (2006) Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. British Journal of Nursing 15(16):854-62
  2. Jemek GBE, Nybaek H (2008) Peristomal skin problems account for more than one in three visits to ostomy nurses. British Journal of Dermatology 159:1207-14
  3. Rolstad BS, Erwin-Toth P (2004) Peristomal skin complications: prevention and management. Ostomy Wound Management 50(9):68-77
  4. Nybaek H, Jemec GBE (2010) Skin problems in stoma patients. JEADV 24:249-57
  5. Woo KY, Sibbald RG, Ayello EA et al (2009) Peristomal skin complications and management. Adv Skin Wound Care 22:522-32
  6. Gray M, Colwell JC, Doughty D et al (2013) Peristomal moisture-associated skin damage in adults with fecal ostomies. J Wound Ostomy Continence Nurs 40(4):389-99
  7. Burch.J (2008) Stoma Care. 1st Edition. Wiley-Blackwell. p 233