PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ   ZAPOBIEGANIE  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji, stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia.

Zarówno istniejące, jak i nowe choroby stanowią zagrożenie dla pacjentów oraz personelu medycznego. Zdaniem ekspertów weszliśmy w epokę postantybiotykową. Organizmy wielolekooporne (Multidrug Resistant Organisms – MDRO, Pandrug Resistance - PDR) to narastający społeczny problem zdrowotny. Oznacza to brak skutecznej terapii antybiotykowej. Coraz ważniejsze stają się więc środki zapobiegawcze i nieantybiotykowe terapie, mające na celu zatrzymanie infekcji lub przerwanie transmisji zakażeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników służby zdrowia, B. Braun oferuje skuteczne strategie terapeutyczne oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo: szkolenia i szeroką gamę produktów z zakresu ochrony osobistej i środków dezynfekujących.