PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ   ZAPOBIEGANIE  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji, stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia.

Zarówno istniejące, jak i nowe choroby stanowią zagrożenie dla pacjentów oraz personelu medycznego. Zdaniem ekspertów weszliśmy w epokę postantybiotykową. Organizmy wielolekooporne (Multidrug Resistant Organisms – MDRO, Pandrug Resistance - PDR) to narastający społeczny problem zdrowotny. Oznacza to brak skutecznej terapii antybiotykowej. Coraz ważniejsze stają się więc środki zapobiegawcze i nieantybiotykowe terapie, mające na celu zatrzymanie infekcji lub przerwanie transmisji zakażeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników służby zdrowia, B. Braun oferuje skuteczne strategie terapeutyczne oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo: szkolenia i szeroką gamę produktów z zakresu ochrony osobistej i środków dezynfekujących.