PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ   ZAPOBIEGANIE  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zapobieganie rozprzestrzenaniu się infekcji, stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia.

Zarówno już istniejące, jak i nowe choroby stanowią zagrożenie dla krajów na całym świecie. Organizmy wielolekooporne (Multi Drug Resistant Organisms - MDRO) to narastający społeczny problem zdrowotny. Coraz istotniejszą rolę odgrywają środki zapobiegawcze, mające na celu zatrzymanie infekcji lub przerwanie transmisji krzyżowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników służby zdrowia, B. Braun oferuje indywidualne dobrane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, a także szkolenia i szeroką gamę produktów z zakresu ochrony osobistej i środków dezynfekujących.