Higiena rąk  DELIKATNA, BEZPIECZNA, WYDAJNA  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Dlaczego higiena rąk jest tak istotna?

Codziennie, na całym świecie, tysiące ludzi umiera z powodu infekcji nabytych podczas korzystania z opieki zdrowotnej. Dłonie stanowią główną drogę przenoszenia zarazków, zatem ich higiena jest najważniejszym środkiem zapobiegającym.

Każda osoba zaangażowana w opiekę nad pacjentem, jest zobowiązana do higieny swoich rąk. Konieczna jest również wiedza na temat jej poprawnego wykonywania.

W przypadku braku wyraźnych, bardzo widocznych zabrudzeń, dłonie można myć za pomocą preparatu na bazie alkoholu, który jest preferowanym środkiem do rutynowej dezynfekcji rąk. Jest szybszy, skuteczniejszy i lepiej tolerowany przez skórę dłoni. Mycie rąk za pomocą mydła i wody wskazane jest w przypadku widocznych zanieczyszczeń lub zabrudzeń krwią, czy innymi płynami ustrojowymi. 

 

Współpraca z WHO

 

B. Braun jest członkiem Prywatnej Organizacji Bezpieczeństwa Pacjentów (POPS) w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jej celem jest osiągnięcie redukcji zakażeń związanych z opieką zdrowotną, poprzez poprawę higieny rąk, w oparciu o ogólny cel programu WHO „Clean Care is Safer Care” („Czysta opieka to lepsza opieka”). B. Braun angażuje się w poprawę świadomości dotyczącej higieny rąk u osób na całym świecie.

Więcej informacji na: http://www.who.int/gpsc/pops_hand-hygiene/en/

Podnoszenie świadomości i promowanie mycia rąk

Zachęcamy Państwa do podnoszenia poziomu wiedzy we własnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz do pobrania materiałów, które stworzono zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Dodatkowe informacje na temat zaleceń WHO oraz materiały mające na celu zwiększenie świadomości i utrzymanie zgodności z zasadami higieny rąk.

Więcej na: http://www.who.int/gpsc/en/

 

Prawidłowe techniki

  • Jak i kiedy dezynfekować ręce?

    Zachęcamy do zapoznania się z techniką wraz z zaleceniami WHO dotyczącymi higieny rąk. Pragniemy również zwrócić uwagę, że opisany proces został również dostosowany do najnowszych badań dotyczących opuszków palców.

  • Przygotowanie rąk przed zabiegiem chirurgicznym

    Zachęcamy do zapoznania się z procesem przygotowania rąk przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego. Należy pamiętać, że B. Braun uczy najlepszych praktyk i nie zaleca urazowego mycia dłoni.

  • Mycie rąk

    Film przedstawia informacje dotyczące mycia dłoni zgodnie z zaleceniami WHO.

Pielęgnacja rąk

Ręce to cenne narzędzia, które poddawane są olbrzymiej presji podczas pracy. Skóra ma zdolność do autoregeneracji, jednak może ulec zniszczeniu i zostać uszkodzona przez agresywne czynniki środowiskowe.

Pielęgnacja skóry jest obecnie uważana za istotny składnik higieny rąk, a także kontroli zakażeń, ponieważ naruszenie integralności skóry jest postrzegane jako największy problem w zakresie zasad dezynfekcji rąk. Nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do zwiększenia częstości zakażeń u pacjentów, ale także stwarzać ryzyko infekcji dla pracowników służby zdrowia.

Pamiętaj, aby zwalczać wszystkie szkodliwe czynniki poprzez regularne nawilżanie rąk preparatami Trixo®, Trixo-lind® lub Trixo-lind Pure®.

Skuteczna profilaktyka i leczenie mogą pomóc Państwa dłoniom zachować ich naturalną wilgotność i utrzymać je w jak najlepszym stanie. Zachęcamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem firmy B. Braun w celu uzyskania dodatkowych informacji.