POWIERZCHNIE W POBLIŻU PACJENTA   SKUTECZNA OCHRONA  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Powierzchnie w pobliżu pacjenta

Strefa w pobliżu pacjenta to jego bezpośrednie otoczenie, z którym posiada stały kontakt fizyczny, np. szyny łóżka, nocny stolik lub przewody infuzyjne. Ponadto, do tej strefy zalicza się również powierzchnie często dotykane przez pracowników służby zdrowia, takie jak monitory, klawiatury lub sprzęt medyczny. 

Dlatego też czyszczenie i dezynfekcja powierzchni muszą być stosowane nie tylko w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak sale operacyjne czy oddziały intensywnej terapii, ale także we wszystkich innych miejscach, w których dochodzi do kontaktu z pacjentem.