PRZEDOPERACYJNE MYCIE CIAŁA   Zmniejszenie ryzyka SSI

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Przedoperacyjne mycie ciała

Kolonizacja organizmów wielolekoopornych (Multi-Drug-Resistant Organisms - MDRO) stanowi coraz większy problem w systemie opieki zdrowotnej i wywiera poważny wpływ na społeczność. Należy za wszelką cenę unikać kolonizacji, aby zapobiec poważnym problemom, takim jak zakażenie, szczególnie przed zabiegiem chirurgicznym, u pacjentów z cewnikami lub poddanych immunosupresji.

Kilka badań klinicznych wykazało, że mycie ciała za pomocą środków przeciwbakteryjnych (np. Prontoderm®) w nocy oraz rano przed planowaną operacją może zmniejszyć częstość występowania zakażeń operowanych okolic ciała (SSI). *

*Source Zywiel MB et al. Int Orthop. 2011 Jul; 35(7):1001–1006.

 

Nowe badania: zintegrowane zarządzanie MRSA

W czerwcu 2016r. opublikowano badanie „Zintegrowane zarządzanie MRSA (IMM) z przedłużonym leczeniem dekolonizacyjnym po wypisie ze szpitala jest skuteczne: jednoośrodkowe, nierandomizowane, otwarte badanie”. („Integrated MRSA management (IMM) with prolonged decolonization treatment after hospital discharge is effective: a single-centre, non-randomized, open-label trial”). Podsumowanie badania jest bardzo optymistyczne:

„Procedura IMM obejmuje dekolonizację MRSA wykonywaną w warunkach domowych o skuteczności równej z leczeniem stacjonarnym, gdy długość pobytu w szpitalu pozwala na całkowite zakończenie leczenia. Ponadto, u pacjentów o średniej długości pobytu w szpitalu, wskaźniki dekolonizacji uzyskane za pomocą IMM są znacznie wyższe niż w przypadku leczenia szpitalnego. IMM jest obiecującą metodą poprawy szybkości dekolonizacji ognisk MRSA u pacjentów, którzy opuszczają szpital przed zakończeniem dekolonizacji”.

Artykuł: http://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-016-0124-5 

Podsumowanie badań

Opis Dokument Link

System Prontoderm

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost poziomu organizmów wielolekoodpornych w środowisku szpitalnym. U około 15% pacjentów, u których wykryto gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), doszło do kolejnego zakażenia.

 

Prontoderm jest w stanie hamować wzrost, rozprzestrzenianie się lub przenoszenie MDRO. Skuteczność MRSA, ESBL/ESCR i VRE została potwierdzona przez normę EN13727. Ponadto, Prontoderm wykazuje efekt skutecznej osłony antybakteryjnej przez całkowity czas 24 godzin.