PRZEDOPERACYJNE MYCIE CIAŁA   Zmniejszenie ryzyka SSI

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Przedoperacyjne mycie ciała

Kolonizacja organizmów wielolekoopornych (Multi-Drug-Resistant Organisms - MDRO) stanowi coraz większy problem w systemie opieki zdrowotnej i wywiera poważny wpływ na społeczność. Należy za wszelką cenę unikać kolonizacji, aby zapobiec poważnym problemom, takim jak zakażenie, szczególnie przed zabiegiem chirurgicznym, u pacjentów z cewnikami lub poddanych immunosupresji.

Kilka badań klinicznych wykazało, że mycie ciała za pomocą środków przeciwbakteryjnych (np. Prontoderm®) w nocy oraz rano przed planowaną operacją może zmniejszyć częstość występowania zakażeń operowanych okolic ciała (SSI). *

*Source Zywiel MB et al. Int Orthop. 2011 Jul; 35(7):1001–1006.

 

Nowe badania: zintegrowane zarządzanie MRSA

W czerwcu 2016r. opublikowano badanie „Zintegrowane zarządzanie MRSA (IMM) z przedłużonym leczeniem dekolonizacyjnym po wypisie ze szpitala jest skuteczne: jednoośrodkowe, nierandomizowane, otwarte badanie”. („Integrated MRSA management (IMM) with prolonged decolonization treatment after hospital discharge is effective: a single-centre, non-randomized, open-label trial”). Podsumowanie badania jest bardzo optymistyczne:

„Procedura IMM obejmuje dekolonizację MRSA wykonywaną w warunkach domowych o skuteczności równej z leczeniem stacjonarnym, gdy długość pobytu w szpitalu pozwala na całkowite zakończenie leczenia. Ponadto, u pacjentów o średniej długości pobytu w szpitalu, wskaźniki dekolonizacji uzyskane za pomocą IMM są znacznie wyższe niż w przypadku leczenia szpitalnego. IMM jest obiecującą metodą poprawy szybkości dekolonizacji ognisk MRSA u pacjentów, którzy opuszczają szpital przed zakończeniem dekolonizacji”.

Artykuł: http://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-016-0124-5 

Podsumowanie badań

Opis Dokument Link

System Prontoderm

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost poziomu organizmów wielolekoodpornych w środowisku szpitalnym. U około 15% pacjentów, u których wykryto gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), doszło do kolejnego zakażenia.

 

Prontoderm jest w stanie hamować wzrost, rozprzestrzenianie się lub przenoszenie MDRO. Skuteczność MRSA, ESBL/ESCR i VRE została potwierdzona przez normę EN13727. Ponadto, Prontoderm wykazuje efekt skutecznej osłony antybakteryjnej przez całkowity czas 24 godzin.