Zakażenia OPEROWANYCH OKOLIC CIAŁA  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Zakażenia operowanych okolic ciała (SSI)

Zakażenia operowanych okolic ciała (SSI) są jednymi z najczęstszych zakażeń związanych z opieką zdrowotną (Healthcare-Associated Infections - HAI). W Europie odsetek SSI na każde 100 zabiegów chirurgicznych wahał się od 0,6% do 9,6%, w zależności od rodzaju zabiegu. W krajach o niskich i średnich dochodach, łączna częstość występowania SSI wynosiła 11,8 na 100 pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznemu.

Największe organizacje WHO, CDC, KRINKO i NICE ustaliły i opublikowały wytyczne dotyczące zapobiegania zakażenia operowanych okolic ciała, w okresie od listopada 2016 do kwietnia 2019 roku. Ze względu na różną metodologię przygotowania i rodzaje zaleceń, porównanie wszystkich czterech wytycznych nie było początkowo możliwe. Wraz z ekspertami, B. Braun opracował zalecenia oparte na dowodach i najlepszych praktykach.

Skontaktuj się z B. Braun i pozyskaj informacje w zakresie oferowanych przez nas usług mogących pomóc w podnoszeniu jakości Państwa procedur oraz udzielić wsparcia, aby skutecznie zapobiec zakażeniom operowanych okolic ciała. 

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), April 2015. http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/9pscSSIcurrent.pdf. (Accessed Nov., 05, 2015)