Zakażenia OPEROWANYCH OKOLIC CIAŁA  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zakażenia operowanych okolic ciała (SSI)

Zakażenia operowanych okolic ciała (SSI) są jednymi z najczęstszych zakażeń związanych z opieką zdrowotną (Healthcare-Associated Infections - HAI). W Europie odsetek SSI na każde 100 zabiegów chirurgicznych wahał się od 0,6% do 9,6%, w zależności od rodzaju zabiegu. W krajach o niskich i średnich dochodach, łączna częstość występowania SSI wynosiła 11,8 na 100 pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznemu.

Największe organizacje WHO, CDC, KRINKO i NICE ustaliły i opublikowały wytyczne dotyczące zapobiegania zakażenia operowanych okolic ciała, w okresie od listopada 2016 do kwietnia 2019 roku. Ze względu na różną metodologię przygotowania i rodzaje zaleceń, porównanie wszystkich czterech wytycznych nie było początkowo możliwe. Wraz z ekspertami, B. Braun opracował zalecenia oparte na dowodach i najlepszych praktykach.

Skontaktuj się z B. Braun i pozyskaj informacje w zakresie oferowanych przez nas usług mogących pomóc w podnoszeniu jakości Państwa procedur oraz udzielić wsparcia, aby skutecznie zapobiec zakażeniom operowanych okolic ciała. 

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), April 2015. http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/9pscSSIcurrent.pdf. (Accessed Nov., 05, 2015)