Systemy Infuzyjne  Wspólnie tworzymy standardy

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Systemy infuzyjne

Farmakoterapia infuzyjna obejmuje szerokie zastosowanie roztworów produktów leczniczych w bezpiecznych opakowaniach Ecoflac Plus gwarantujących pracę w systemie zamkniętym oraz przyczyniających się do minimalizowania ryzyka zakażeń szpitalnych. W zależności od jednostki chorobowej, roztwory leków zawierają odpowiednią substancję aktywnie czynną oraz optymalnie dobrane substancje pomocnicze często korzystnie wpływające na farmakokinetykę leków oraz na ostateczny efekt terapii.

Najpowszechniej stosowanym jest leczenie za pomocą płynów infuzyjnych zmierzające do podania pacjentom elektrolitów i wody w celu zapobiegania spadkowi objętości krwi krążącej z przyczyn takich jak nadmierne krwawienie, odwodnienie lub wstrząs. Jako drugi przykład powszechnie stosowanej terapii wskazać można terapię przeciw infekcyjną, obejmującą leczenie zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych, poprzez podaż roztworów zawierających antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze.

Partnerstwo systemowe

„Nasz szpital stara się zaoferować możliwie najlepszą opiekę w zakresie leczenia dożylnego. Potrzebujemy więc partnera, który będzie wspierał nas w zrozumieniu, sprostaniu naszym wyzwaniom, dzieleniu się naszymi celami i pomagał nam w ulepszaniu naszych procesów."

Leczenie dożylne stanowi istotny element w podawaniu leków, płynów i uzupełnieniu objętości. Mając na względzie powyższe, stwarza doskonałe możliwości dla całego szpitala.

Jako partner naszych klientów dbamy o zapewnienie bezpieczniejszej terapii infuzyjnej, bardziej skutecznej i mniej skomplikowanej - dla lekarzy, farmaceutów, personelu pielęgniarskiego, kierowników szpitali i pacjentów. Interesuje nas również poszerzanie możliwości poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, systemów produktów i urządzeń zmierzających do oszczędnego gospodarowania zasobami i optymalizację procesów.

"W pracy zawsze mam na uwadze zdrowie moich pacjentów. Wiem jednak, że chwila nieuwagi może kompletnie odmienić zarówno moje własne życie, jak i życie osób w moim otoczeniu. Cieszę się, że mogę pracować z doświadczonymi i oddanymi partnerami, którzy stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu."

Bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i procesów – to słowa, które są czymś więcej niż hasłami. To podstawowe i najważniejsze prawa dla nas wszystkich. Dlatego też intensywnie wspieramy środowisko medyczne, aby promować wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych w opiekę zdrowotną.

W ramach ścisłej współpracy, opracowujemy innowacyjne rozwiązania, inteligentne usługi oraz bezpieczne i bardziej wydajne systemy produktów. W ten sposób przyczyniamy się do wytyczania standardów, które podnoszą poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do spokoju pracowników służby zdrowia i pacjentów na całym świecie. 

Dla firmy B. Braun postęp oznacza nieustanne stawianie nowych wyzwań, wsparcie, a także promowanie ewolucji i rozwoju. 

Lekarzom i farmaceutom oferujemy rozwiązania, umożliwiające optymalizację procesów planowania i zarządzania leczeniem infuzyjnym w Państwa placówce.

Space OnlineSuite
Pielęgniarki:

Oferujemy wysokiej jakości produkty do terapii infuzyjnej, które upraszczają codzienne czynności.

Zarządzanie szpitalem:

Zapewniamy inteligentne i innowacyjne systemy zwiększające klarowność w zakresie terapii infuzyjnej oraz ułatwiające realizację czynności administracyjnych.

"Znamy wymagania naszych klientów. Jesteśmy ekspertami w potwierdzaniu diagnozy i określaniu korzystnych terapii. Cenimy wszelkie możliwe wskazówki w zakresie usprawniania procesów w zakresie wymaganego czasu, kosztów i bezpieczeństwa."

Współczesne systemy opieki zdrowotnej znajdują się pod stałą presją kosztów i czasu. Z tego względu doskonalenie procesów jest kluczowym czynnikiem - istotnym nie tylko z punktu widzenia zaangażowanych osób, ale także dla sukcesu całego szpitala. Ulepszone procesy oferują większe korzyści: prowadzą do poprawy bezpieczeństwa, usprawnienia terapii, zwiększenia skuteczności i sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi całego szpitala, w całym łańcuchu wartości

Wraz z naszymi klientami, stale analizujemy procesy w poszczególnych obszarach terapeutycznych, aby strategicznie redukować poziom złożoności procedur. Nasza koncepcja procesu:

„Recepta - Dostęp do pacjenta - Przygotowanie - Podanie - Zarządzanie wypisem”
 

zmierza do poprawy przejrzystości zabiegów klinicznych, zwiększenia efektywności, tym samym zmierzając do podniesienia jakości opieki. Aby trwale zapewnić wysoką jakość, oferujemy kompletne rozwiązania systemowe dla procesów klinicznych.