Systemy Infuzyjne  Wspólnie tworzymy standardy

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Systemy infuzyjne

Leczenie dożylne obejmuje podawanie pacjentom roztworów, które mają pomóc mu w poprawie stanu, lub powrocie do zdrowia. W zależności od jednostki chorobowej, zawierają one odpowiednią substancję aktywnie czynną oraz optymalnie dobrane substancje pomocnicze..

Przykładowo, leczenie za pomocą płynów zmierza do podania pacjentom większych ilości wody i elektrolitów, w celu zapobiegania spadkowi objętości krwi krążącej lub niedoborom płynu, z przyczyn takich jak nadmierne krwawienie, odwodnienie lub wstrząs. Jako drugi przykład, wskazać można terapię przeciwinfekcyjną, obejmującą leczenie pacjenta cierpiącego na zakażenia bakteryjne lub grzybicze, poprzez podaż roztworów zawierających antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze.

Partnerstwo systemowe

„Nasz szpital stara się zaoferować możliwie najlepszą opiekę w zakresie leczenia dożylnego. Potrzebujemy więc partnera, który będzie wspierał nas w zrozumieniu, sprostaniu naszym wyzwaniom, dzieleniu się naszymi celami i pomagał nam w ulepszaniu naszych procesów."

Leczenie dożylne stanowi istotny element w podawaniu leków, płynów i uzupełnieniu objętości. Mając na względzie powyższe, stwarza doskonałe możliwości dla całego szpitala.

Jako partner naszych klientów dbamy o zapewnienie bezpieczniejszej terapii infuzyjnej, bardziej skutecznej i mniej skomplikowanej - dla lekarzy, farmaceutów, personelu pielęgniarskiego, kierowników szpitali i pacjentów. Interesuje nas również poszerzanie możliwości poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, systemów produktów i urządzeń zmierzających do oszczędnego gospodarowania zasobami i optymalizację procesów.

"W pracy zawsze mam na uwadze zdrowie moich pacjentów. Wiem jednak, że chwila nieuwagi może kompletnie odmienić zarówno moje własne życie, jak i życie osób w moim otoczeniu. Cieszę się, że mogę pracować z doświadczonymi i oddanymi partnerami, którzy stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu."

Bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i procesów – to słowa, które są czymś więcej niż hasłami. To podstawowe i najważniejsze prawa dla nas wszystkich. Dlatego też intensywnie wspieramy środowisko medyczne, aby promować wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych w opiekę zdrowotną.

W ramach ścisłej współpracy, opracowujemy innowacyjne rozwiązania, inteligentne usługi oraz bezpieczne i bardziej wydajne systemy produktów. W ten sposób przyczyniamy się do wytyczania standardów, które podnoszą poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do spokoju pracowników służby zdrowia i pacjentów na całym świecie. 

Dla firmy B. Braun postęp oznacza nieustanne stawianie nowych wyzwań, wsparcie, a także promowanie ewolucji i rozwoju. 

Lekarzom i farmaceutom oferujemy rozwiązania, umożliwiające optymalizację procesów planowania i zarządzania leczeniem infuzyjnym w Państwa placówce.

Pielęgniarki:

Oferujemy wysokiej jakości produkty do terapii infuzyjnej, które upraszczają codzienne czynności.

Zarządzanie szpitalem:

Zapewniamy inteligentne i innowacyjne systemy zwiększające klarowność w zakresie terapii infuzyjnej oraz ułatwiające realizację czynności administracyjnych.

"Znamy wymagania naszych klientów. Jesteśmy ekspertami w potwierdzaniu diagnozy i określaniu korzystnych terapii. Cenimy wszelkie możliwe wskazówki w zakresie usprawniania procesów w zakresie wymaganego czasu, kosztów i bezpieczeństwa."

Współczesne systemy opieki zdrowotnej znajdują się pod stałą presją kosztów i czasu. Z tego względu doskonalenie procesów jest kluczowym czynnikiem - istotnym nie tylko z punktu widzenia zaangażowanych osób, ale także dla sukcesu całego szpitala. Ulepszone procesy oferują większe korzyści: prowadzą do poprawy bezpieczeństwa, usprawnienia terapii, zwiększenia skuteczności i sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi całego szpitala, w całym łańcuchu wartości

Wraz z naszymi klientami, stale analizujemy procesy w poszczególnych obszarach terapeutycznych, aby strategicznie redukować poziom złożoności procedur. Nasza koncepcja procesu:

„Recepta - Dostęp do pacjenta - Przygotowanie - Podanie - Zarządzanie wypisem”
 

zmierza do poprawy przejrzystości zabiegów klinicznych, zwiększenia efektywności, tym samym zmierzając do podniesienia jakości opieki. Aby trwale zapewnić wysoką jakość, oferujemy kompletne rozwiązania systemowe dla procesów klinicznych.