Pompy Space Jedna pompa do wszystkich zastosowań

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Pompy Space

Nowa jakość pracy na OIT z B. Braun Space 

B. Braun Space umożliwia zastosowanie jednej pompy na różnych oddziałach opieki. Począwszy od infuzji na OIT do odżywiania, poprzez uśmierzanie bólu, aż do zastosowań w onkologii, pediatrii i neonatologii, oraz wiele więcej. 

B. Braun Space zapewnia pracownikom służby zdrowia bezpieczny, dopracowany elektronicznie system infuzyjny, który optymalizuje zagospodarowanie miejsca wokół pacjenta, skraca czas pracy personelu i obsługi, a jednocześnie pozostaje niezawodny przez cały czas.  

Space Infusion Pumps in Hospitals

Leczenie dożylne

Efektywne, bezpieczne i wygodne rozwiązanie, zarówno dla pielęgniarek jak i pacjentów

Nasz System Infuzyjny Space został specjalnie zaprojektowany tak aby codzienne podawanie leków było maksymalnie komfortowe, wszystkie kluczowe informacje dostępne są bez konieczności błądzenia w menu. Każda pompa może zostać wyposażona w bibliotekę leków, która określi właściwą dawkę dla leków, które mają zostać podane. System Space umożliwia bezproblemowe podłączenie do systemu monitorowania danych pacjenta (PDMS - Patient Data Monitoring System) i przechowywanie wszystkich danych dotyczących terapii infuzyjnej. 

Korzyści w skrócie:

 • Usprawnienie pracy.
 • Optymalizacja efektywności i bezpieczeństwa.
 • Komfortowe użytkowanie zarówno dla pielęgniarek, jak i pacjentów.

Terapia żywieniowa

Bez potrzeby stosowania dodatkowych pomp żywieniowych

Żywienie pozajelitowe i dojelitowe uważamy za integralną część nowoczesnych systemów infuzyjnych. Dlatego też Space oferuje znormalizowane rozwiązania żywieniowe, odpowiednie dla większości zastosowań z zakresu żywienia enteralnego i parenteralnego. Dzięki nowej technologii, stosowanie dodatkowych pomp staje się niepotrzebne. W przypadku pacjentów z hiperglikemią wywołaną stresem, systemy zarządzania poziomem glukozy pomagają kontrolować poziom glukozy we krwi, w celu zapobiegania hiper- i hipoglikemii. Umożliwiają także wyrównanie poziomu glukozy we krwi.

Korzyści w skrócie:

 • Oszczędność czasu, wynikająca z możliwości stosowania zaledwie jednej pompy.
 • Efektywne i bezpieczne zarządzanie poziomem glukozy we krwi.
 • Zapobieganie błędnym połączeniom systemów do podawania wlewów dożylnych.

Leczenie bólu

Jeden system od znieczulenia do pooperacyjnego leczenia bólu

Rozpoczęcie leczenia bólu na etapie sali operacyjnej

B. Braun Space łączy szeroką paletę zastosowań w ramach jednego urządzenia - od znieczulenia do pooperacyjnego leczenia bólu. Umożliwia wybór jednego z algorytmów automatycznego systemu regulującego szybkość wlewu następujących leków: model Marsha (Propofol), model Schnidera (Propofol), model Minto (Remifentanil), efekt Geptsa (Sufentanil). 

Leczenie bólu operacyjnego bez konieczności zmiany systemu

Skuteczne leczenie bólu przyczynia się do poprawy wyników i zadowolenia pacjenta. Ułatwienie wczesnej rehabilitacji dzięki systemowi, który daje pełną kontrolę nad znieczuleniem pod kontrolą pacjenta (Patient Controlled Analgesia - PCA) i znieczuleniem zewnątrzoponowym pod kontrolą pacjenta (Patient Controlled Epidural Analgesia - PCEA) - oba te systemy zapewniają pacjentom pełną autonomię. 

Korzyści w skrócie:

 • Dokładna dokumentacja znieczulenia i terapii PCA.
 • Optymalizacja procesów i uwolnienie od konieczności stosowania dodatkowych pomp.
 • Zwiększenie satysfakcji pielęgniarek i pacjentów.

Terapia przeciwnowotworowa

Utrzymanie mobilności pacjentów, skrócenie czasu pracy i zasobów personelu

Ponieważ onkologia i oddziały przeszczepów szpiku kostnego mają szczególnie surowe wymagania, B. Braun Space znajduje swoje zastosowanie w obu obszarach. Zintegrowane elementy bezpieczeństwa tworzą system zamknięty - od pierwszego do ostatniego kroku, od przygotowania do podawania.

Dzięki niewielkiej masie i możliwości wyposażenia w baterie WiFi, pompy Space pozwalają pacjentom stać się bardziej mobilnymi, a jednocześnie zapewniają dedykowane zestawy onkologiczne stworzone z myślą o mobilności pacjentów - poprawiają one komfort pacjenta i umożliwiają wcześniejsze podjęcie aktywności.

Korzyści w skrócie: 

 • Połączenie WiFi - monitorowanie określonych sposobów leczenia przy zachowaniu mobilności pacjentów.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki liniom Cytoset do terapii przeciwnowotworowej.

Pediatria i neonatologia

Najwyższa precyzja podawania leków na wyciągnięcie ręki

Perfusor® Space jest w stanie dostarczyć minimalne ilości leków z najwyższą precyzją, a także jest kompatybilny ze strzykawkami o pojemności od 2/3 ml do 50/60 ml. To niezawodny partner w dziedzinie pediatrii i neonatologii.

Ponadto, linia Space oferuje nową generację inteligentnych alarmów z technologią OccluGuard, która automatycznie dostosowuje się do każdej konfiguracji infuzji, bez konieczności ręcznej regulacji. Wykrywa okluzje i rozłączenia do trzech razy szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod. Szybkie sygnalizowanie sytuacji awaryjnych! 

Korzyści w skrócie:

 • Kompatybilność z pełną gamą rozmiarów strzykawek, z automatycznym wykrywaniem objętości strzykawki.
 • Zintegrowana blokada tłoka strzykawki zapobiegająca niepożądanym infuzjom bolusa.
 • Szybsza reakcja na alarm z OccluGuard.