Leczenie nowotworów

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Leczenie dożylne z wykorzystaniem leków przeciwnowotworowych

Leczenie nowotworów to dziedzina, w której aktualnie stosuje się pełen wachlarz metod leczenia, włączając chirurgię, radioterapię, medycynę nuklearną itp. Dożylne podawanie leków przeciwnowotworowych do dziś stanowi podstawę leczenia, w której większość stosowanych leków działa na zasadzie cytostatyków lub cytotoksyków. Wszelkie istotne wytyczne na całym świecie zalecają stosowanie FOLFOX. Łączy on w sobie 4 różne leki, jako pierwszy preparat do chemioterapii. Z uwagi na fakt, że leczenie nowotworów jest bardzo specjalistyczną i zróżnicowaną dziedziną medycyny, wszystkie etapy procesu wymagają szczególnej uwagi, opieki, wiedzy i odpowiednio bezpiecznych produktów.

Recepta

Opis Dokument Link

Dla każdego pacjenta ustala się odpowiednią metodę leczenia, w zależności od stadium choroby, a także z uwzględnieniem budowy fizycznej. 

Dzięki dedykowanym bazom danych oraz systemom programowania i dokumentacji, B. Braun udzieli Państwu wsparcia w monitorowaniu i dokumentowaniu prawidłowego wykonania poszczególnych etapów terapii.

 

Mdłości i wymioty po zabiegach są dla pacjentów źródłem niepokoju i dyskomfortu. Można umieścić je w trzech kategoriach, w zależności od determinujących czynników: PONV, CINV, RINV. Wybór leku przeciwwymiotnego zależy od etiologii (np. operacja, chemioterapia).

Systemy infuzyjne są częścią podstawowej opieki w szpitalu. We wszystkich sytuacjach, w których pacjenci wymagają infuzji, roztwory elektrolitów stanowią podstawę terapii. Rozwiązania te są stosowane do podawania płynnych i niezbędnych substratów do konserwacji, korekcji i wymiany oraz do kompatybilnych leków jako nośników.

Dostęp do pacjenta

Opis Dokument Link

W celu zastosowania leków przeciwnowotworowych, niezbędne jest ustalenie metody ich podania. Leki można wprowadzić do organizmu poprzez wszczepiony port, linię centralną lub cewnik obwodowy dożylny.

Dla wszystkich typów dostępu, B. Braun oferuje oprzyrządowanie zabezpieczające, zaprojektowane tak, aby bezpiecznie dostarczyć pacjentowi przepisaną dawkę leku.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Pracownicy służby zdrowia muszą mieć pewność, że podczas przygotowywania i transportu leków nie dojdzie do ich rozlania na skórę lub powierzchnię, a także - nie dojdzie do przypadkowej inhalacji preparatów w aerozolu.

Firma B. Braun opracowała specjalną gamę produktów, które pomagają zmniejszyć ryzyko narażenia na działanie leków przeciwnowotworowych, podczas procesu sporządzania domieszek oraz w trakcie transportu.

Zastosowanie

Opis Dokument Link

Dostarczenie pacjentowi leków wymaga - szczególnie w przypadku terapii przeciwnowotworowej - stworzenia złożonego systemu urządzeń medycznych.

Pełna gama produktów B. Braun tworzy zamknięty system i oferuje wygodne rozwiązanie, umożliwiające lepsze podawanie leków cytotoksycznych za pomocą wlewu lub w formie bolusu.

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Po hospitalizacji, pacjenci mogą być zmuszeni do kontynuowania terapii w domu.

B. Braun oferuje wygodne rozwiązania, zwiększające mobilność pacjentów, nawet w przypadku, gdy wymagane jest dalsze leczenie po pobycie w szpitalu.