Leczenie nowotworów

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Leczenie dożylne z wykorzystaniem leków przeciwnowotworowych

Leczenie nowotworów to dziedzina, w której aktualnie stosuje się pełen wachlarz metod leczenia, włączając chirurgię, radioterapię, medycynę nuklearną itp. Dożylne podawanie leków cytotoksycznych do dziś stanowi podstawę leczenia. Z uwagi na fakt, że leczenie nowotworów jest bardzo specjalistyczną i zróżnicowaną dziedziną medycyny, wszystkie etapy procesu wymagają szczególnej uwagi, opieki, wiedzy i odpowiednio bezpiecznych produktów. 

Recepta

Opis Dokument Link

Dzięki dedykowanym bazom danych oraz systemom programowania i dokumentacji, B. Braun udzieli Państwu wsparcia w monitorowaniu i dokumentowaniu prawidłowego wykonania poszczególnych etapów terapii.

 

Mdłości i wymioty po zabiegach są dla pacjentów źródłem niepokoju i dyskomfortu. Można umieścić je w trzech kategoriach, w zależności od determinujących czynników: PONV, CINV, RINV. Wybór leku przeciwwymiotnego zależy od etiologii (np. operacja, chemioterapia).

Systemy infuzyjne są częścią podstawowej opieki w szpitalu. We wszystkich sytuacjach, w których pacjenci wymagają infuzji, roztwory elektrolitów stanowią podstawę terapii. Rozwiązania te są stosowane do podawania płynnych i niezbędnych substratów do konserwacji, korekcji i wymiany oraz do kompatybilnych leków jako nośników.

Dostęp do pacjenta

Opis Dokument Link

W celu zastosowania leków przeciwnowotworowych, niezbędne jest ustalenie metody ich podania. Leki można wprowadzić do organizmu poprzez wszczepiony port, linię centralną lub cewnik obwodowy dożylny.

Dla wszystkich typów dostępu, B. Braun oferuje oprzyrządowanie zabezpieczające, zaprojektowane tak, aby bezpiecznie dostarczyć pacjentowi przepisaną dawkę leku.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Pracownicy służby zdrowia muszą mieć pewność, że podczas przygotowywania, transportu i podaży leków nie dojdzie do ich rozlania na skórę lub powierzchnię roboczą, a także - nie dojdzie do narażenia na wdychanie aerozoli leków toksycznych.

Firma B. Braun opracowała specjalną gamę produktów, które pomagają zmniejszyć ryzyko narażenia na działanie leków cytotoksycznych, zarówno podczas procesu sporządzania leku, w trakcie jego transportu oraz podaży.

Zastosowanie

Opis Dokument Link

Podaż pacjentowi leków cytotoksycznych wymaga stworzenia złożonego systemu bezpiecznych urządzeń medycznych.

Produkty B. Braun tworzą zamknięty system przygotowania i podania leku spełniający definicję NIOSH. Oferują wygodne rozwiązanie, umożliwiające bezpieczniejsze podawanie leków cytotoksycznych z użyciem wielodrożnych aparatów do przetoczeń, zabezpieczonych strzykawek oraz automatycznych systemów infuzyjnych.

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Po hospitalizacji, pacjenci mogą być zmuszeni do kontynuowania terapii w domu.

B. Braun oferuje wygodne rozwiązania, zwiększające mobilność pacjentów, nawet w przypadku, gdy wymagane jest dalsze leczenie po pobycie w szpitalu.