Terapia infuzyjna  lekami przeciwwymiotnymi

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Terapia infuzyjna lekami przeciwwymiotnymi

Często działaniem niepożądanym podczas niektórych zabiegów medycznych i schorzeń są nudności i wymioty. Przykładem są PONV (czyli wymioty i nudności występujące po znieczuleniu ogólnym), CINV (skutki chemioterapii jako leczenia przeciwnowotworowego) oraz RINV (wywołane radioterapią). Są one niepokojące i mogą doprowadzić do poważnych powikłań, takich jak zaburzenia metaboliczne i otwarcie ran. Terapia przeciwwymiotna ma na celu zmniejszenie nudności i zapobieganie im, poprzez dożylne podawanie leków. 

Recepta

Opis Dokument Link

Recepta

W zależności od klasyfikacji ryzyka mutagenności danego środka chemioterapeutycznego, międzynarodowe wytyczne zdecydowanie zalecają początkowe wdrożenie substancji przeciwwymiotnej w schemacie leczenia. Antagoniści receptora 5-HT3, tacy jak Ondansetron lub Granisetron, należą do najskuteczniejszych substancji leczniczych.  W przypadku PONV ryzyko wzrasta wraz z liczbą czynników ryzyka podanych dla każdego pacjenta, a systemy punktacji do oceny i odpowiedniego stosowania leków przeciwwymiotnych znacznie zmniejszyły wskaźnik PONV. 

 

 

Dostęp do pacjenta

Opis Dokument Link

Substancje antagonistyczne receptora 5-HT3, takie jak ondansetron lub granisetron, mogą być podawane w formie iniekcji dożylnej lub powolnego wlewu, a także za pomocą cewnika wprowadzonego do żył obwodowych lub podane podskórnie za pomocą igły i strzykawki. Ondansetron może być również podawany w formie iniekcji domięśniowej.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Przygotowanie

Oba środki przeciwwymiotne są dostępne jako roztwór w szklanej ampułce lub w formie opakowania miniplasco. Ewentualne rozcieńczenie jest fakultatywne. W związku z tym, pojawia się ryzyko związane z przygotowaniem leków, w tym zranienia ostrymi narzędziami, zanieczyszczenie cząstkami szkła (w przypadku stosowania wersji ampułkowej) oraz niekompatybilność z roztworami rozcieńczającymi, które należy wziąć pod uwagę, zarówno przy stosowaniu leków, jak i przy doborze odpowiednich urządzeń.

Zastosowanie

Opis Dokument Link

Zastosowanie

W zależności od sposobu podania, tj. w formie iniekcji lub powolnej infuzji, ondansetron i granizetron należy przenieść do strzykawki lub pojemnika infuzyjnego z roztworem nośnym. W przypadku, gdy infuzję wykonuje się na zasadzie powolnego wlewu podawanego wraz z chemioterapią lub znieczuleniem, linia wlewowa może być podłączona do istniejącego układu do infuzji za pomocą kolektorów lub kurków trójdrożnych.