TERAPIA INFUZYJNA leki stosowane w chorobach infekcyjnych

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Cały proces terapii antyinfekcyjnej jest istotną częścią terapii infuzyjnej. 

Leczenie przeciwzakaźne stanowi kluczowy element terapii infuzyjnej. Szeroka gama leków i możliwości ich stosowania, niosą za sobą różne rodzaje ryzyka, zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników. Skutki tych zagrożeń dla zdrowia jednostki są często bagatelizowane i mogą generować znaczne koszty dla szpitala.

Recepta

Opis Dokument Link

W ramach terapii antyinfekcyjnej, B. Braun oferuje gotowe do użycia (RTU) formy leków, które nie tylko usprawniają codzienną pracę personelu medycznego, ale także przyczyniają się do minimalizowania błędów medycznych i zakażeń szpitalnych. 

Dostęp do pacjenta

Opis Dokument Link

Uzyskanie dostępu do żył pacjenta wymaga zastosowania szeregu urządzeń. W zależności od stanu jego zdrowia i podawanego roztworu, wlew odbywa się głównie metodą dożylną.

Aby umożliwić lepsze podanie leku pacjentowi, B. Braun oferuje odpowiednie rozwiązania produktowe wyposażone w dedykowane zabezpieczenia na wszystkich etapach podawania.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Wiele leków nie jest dostępnych w formie gotowej do użycia i wymaga uprzedniego rozcieńczenia, odtworzenia lub mieszania z innymi. Podczas przygotowywania i transportu leków toksycznych i niebezpiecznych, pracownicy służby zdrowia muszą mieć pewność, że nie dojdzie do  narażenia na kontakt z substancją zagrażającą ich zdrowiu.

W celu wsparcia bezpieczeństwa personelu medycznego, B. Braun oferuje szeroką gamę produktów zabezpieczających oraz usprawniających proces przygotowania leków toksycznych oraz ich transport.

Zastosowanie

Opis Dokument Link

Dostarczenie pacjentowi leku, w ramach leczenia przeciwzakaźnego, wymaga stworzenia złożonego systemu wyrobów medycznych oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Portfolio produktów B. Braun obejmuje zamknięty system infuzyjny, oferujący wygodne rozwiązania w zakresie bezpiecznego stosowania leków.

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Po hospitalizacji, pacjenci mogą być zmuszeni do kontynuowania terapii w domu.

B. Braun oferuje wygodne rozwiązania, zwiększające mobilność pacjentów, nawet w przypadku, gdy wymagane jest dalsze leczenie po pobycie w szpitalu.