TERAPIA INFUZYJNA leki stosowane w chorobach infekcyjnych

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Cały proces terapii antyinfekcyjnej jest istotną częścią terapii infuzyjnej. 

Leczenie przeciwzakaźne stanowi kluczowy element terapii infuzyjnej. Szeroka gama leków i możliwości ich stosowania, niosą za sobą różne rodzaje ryzyka, zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników. Skutki tych zagrożeń dla zdrowia jednostki są często bagatelizowane i mogą generować znaczne koszty dla szpitala.

Recepta

Opis Dokument Link

W ramach terapii antyinfekcyjnej, B. Braun oferuje gotowe do użycia (RTU) formy leków, które nie tylko usprawniają codzienną pracę personelu medycznego, ale także przyczyniają się do minimalizowania błędów medycznych i zakażeń szpitalnych. 

Dostęp do pacjenta

Opis Dokument Link

Uzyskanie dostępu do żył pacjenta wymaga zastosowania szeregu urządzeń. W zależności od stanu jego zdrowia i podawanego roztworu, wlew odbywa się głównie metodą dożylną.

Aby umożliwić lepsze podanie leku pacjentowi, B. Braun oferuje odpowiednie rozwiązania produktowe wyposażone w dedykowane zabezpieczenia na wszystkich etapach podawania.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Wiele leków nie jest dostępnych w formie gotowej do użycia i wymaga uprzedniego rozcieńczenia, odtworzenia lub mieszania z innymi. Podczas przygotowywania i transportu leków, pracownicy służby zdrowia muszą mieć pewność, że nie dojdzie do wycieku.

W celu wsparcia, B. Braun oferuje szeroką gamę produktów usprawniających proces dodawania domieszek oraz ich transport.

Zastosowanie

Opis Dokument Link

Dostarczenie pacjentowi leku, w ramach leczenia przeciwzakaźnego, wymaga stworzenia złożonego systemu wyrobów medycznych oraz wysokiego poziomu koncentracji.

Portfolio produktów B. Braun obejmuje zamknięty system, oferujący wygodne rozwiązania w zakresie bezpiecznego stosowania leków. 

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Po hospitalizacji, pacjenci mogą być zmuszeni do kontynuowania terapii w domu.

B. Braun oferuje wygodne rozwiązania, zwiększające mobilność pacjentów, nawet w przypadku, gdy wymagane jest dalsze leczenie po pobycie w szpitalu.