Systemy Infuzyjne FAKTY

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Poprawa WASZEGO bezpieczeństwa - ponieważ JESTEŚCIE tego warci

Leczenie dożylne to niezastąpiona część terapii, mająca często wpływ na ratowanie życia. Jednak niektóre etapy procesu w ramach leczenia dożylnego nie są pozbawione ryzyka. Zgodnie z naszą obietnicą dzielenia się wiedzą, B. Braun dąży do zwiększenia świadomości na temat nieodłącznych zagrożeń związanych z terapią infuzyjną. Bazując na dowodach klinicznych oraz stale wymieniając informacje - z partnerami oraz klientami - opracowujemy rozwiązania pomagające uniknąć najczęstszych zagrożeń związanych z terapią infuzyjną i przygotowujemy strategie ich skutecznego ograniczania.

Ryzyko związane z leczeniem dożylnym

1,4 miliona

ludzi na całym świecie cierpi na infekcyjne powikłania związane z opieką zdrowotną.1 Z uwagi na poziom narażenia pacjentów w szpitalach, szczególnie na OIT, zakażenia szpitalne są jedną z głównych przyczyn zgonów.2

Aby zminimalizować ryzyko skażenia mikrobiologicznego, B. Braun oferuje urządzenia zabezpieczające wyposażone w skuteczne bariery ograniczające skażenie bakteriologiczne.

1 błąd / pacjent / dzień

Instytut Medycyny oszacował, że w szpitalach „przeciętny pacjent jest narażony na jeden BŁĄD W PODAWANIU LEKU każdego dnia.”3 Na OIT, błędy te stanowią priorytetowy problem zdrowotny. W celu poprawy bezpieczeństwa leków, nasze systemy pomp infuzyjnych są dostępne wraz z bazą danych o lekach.

922,000 € 

to koszt związany z chorobą przenoszoną drogą krwi po zranieniu igłą. Dzięki naszej szerokiej gamie urządzeń umożliwiających podawanie bezigłowe oraz ciągłej ewolucji oferowanych przez nas bezpiecznych cewników infuzyjnych, pomagamy lekarzom poprawiać ich bezpieczeństwo.4

REFERENCES

1. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care (advanced draft): a summary. Geneva, World Health Organization, 2005

2. Gastmeier P, Geffers C, Brandt C, Zuschneid I, Sohr D, Schwab F, Behnke M, Daschner F, Rüden H. Effectiveness of a nationwide nosocomial infection surveillance system for reducing nosocomial infections. J Hosp Infect. 2006 Sep; 64(1): 16-22

3. Institute of Medicine (2007) Preventing Medication Errors: Quality Chasm Series. Washington, DC: National Academy Press; p. 111 

4. National Health Service for Scotland (NHS Scotland). Needlestick Injuries: Sharpen Your Awareness. Report of the Short Life Working Group on Needlestick Injuries in the NHS Scotland. Edinburgh: National Health Services for Scotland:2001