Terapia infuzyjna płyny i Produkty osoczozastępcze

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Terapia infuzyjna z zastosowaniem płynów podstawowych oraz produktów osoczozastępczych 

Płynoterapia jest podstawową terapią w szpitalach na całym świecie. Roztwory infuzyjne należą do najczęściej zlecanych leków. W tym ogromnym obszarze terapeutycznym skuteczne podawanie płynów dożylnie zależy od ich racjonalnego i optymalnego wyboru, mając na uwadze zarówno rodzaj płynu jak i szczegółowy jego skład.

Recepta

Opis Dokument Link

W zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych i stanu pacjenta, lekarz dobiera odpowiednie leczenie, kierując się rodzajem płynu, jego składem elektrolitowym i parametrami warunkującymi stabilność hemodynamiczną. Roztwory dożylne stosuje się w każdym obszarze leczenia, na przykład w celu podtrzymania wolemii czy leczenia zaburzeń równowagi elektrolitowej. 

Dostęp do pacjenta

Opis Dokument Link

Dostęp do układu żylnego pacjenta może zostać poprowadzony za pomocą różnorodnych typów urządzeń, zważywszy na wybraną drogę podania. Wlew wykonywany jest poprzez dostęp do żył centralnych lub obwodowych, w zależności od stanu pacjenta i podawanego roztworu. 

Wszystkie drogi posiadają dedykowane rozwiązania, oparte o produkty B. Braun. Wyposażone są one w zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić pracowników służby zdrowia i pacjentów przed ryzykiem związanym z narażeniem na kontakt z krwią i ukłuciami igłą.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Wiele leków nie jest jeszcze dostępnych w formie gotowej do użycia (RTU) i wymaga uprzedniego przygotowania przed podażą, tzw. rekonstytucji. Na wielu etapach przygotowania roztworów do wlewów może dojść do błędów medycznych czy czynności sprzyjających generowaniu zakażeń szpitalnych. Firma B. Braun opracowała szeroką gamę produktów zapewniających bezpieczeństwo procesów przygotowywania leków zarówno w aptece, jak i na oddziale szpitalnym, a także jako jedna z pierwszych na świecie firm wprowadziła na rynek gotowe do użycia roztwory (RTU) leków zgodnie z zapisami obowiązujących Resolucji Unii Europejskiej dotyczących bezpiecznej farmakoterapii dożylnej. 

Zastosowanie

Opis Dokument Link

Leki dożylne mogą być podawane za pomocą automatycznej pompy lub tradycyjnie – przy użyciu wlewu grawitacyjnego. W przypadku pierwszego sposobu, należy dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu – pompy objętościowej lub tej ze strzykawką, dostosowując metodę do rodzaju infuzji.

Oferta B. Braun zawiera dedykowane zestawy infuzyjne i akcesoria. Zautomatyzowane systemy infuzyjne B. Braun integrują również specjalne funkcje, które mają na celu ograniczenie błędów w podawaniu leków i dawkowaniu.  

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Po hospitalizacji pacjenci mogą być zmuszeni do przyjmowania leków dożylnych. Dziś nie ma konieczności podawania ich wyłącznie w warunkach szpitalnych, lecz może być prowadzone w innych placówkach opieki zdrowotnej, jak i w domu. 

B. Braun oferuje rozwiązania w zakresie przygotowywania i stosowania leków w warunkach domowych, oferując tym samym możliwość stałego wsparcia, również po zakończeniu pobytu pacjenta w szpitalu.