Terapia bólu NOWE PROCEDURY I STANDARDY

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Indywidualizacja leczenia bólu u pacjentów

Odpowiednio dobrane metody leczenia dolegliwości bólowych oraz rodzaj znieczulenia mają kluczowe znaczenie dla pacjenta w całym okresie okołooperacyjnym. W celu skutecznego radzenia sobie z bólem, przy jednoczesnym ograniczeniu użycia leków opioidowych, a tym samym uniknięcia związanych z nim skutków ubocznych, multimodalne metody leczenia bólu stały się istotnym elementem procesu opieki okołooperacyjnej. W coraz większym stopniu zastępują one tradycyjne metody znieczulenia ogólnego z zastosowaniem powszechnie znanych leków i zmierzają do łączenia metod znieczulenia miejscowego i obwodowego, a także zastosowania regionalnych blokad nerwowych w połączeniu z najnowszymi metodami multimodalnego leczenia bólu wykorzystującego m.in. Ibuprofen B. Braun i Paracetamol B. Braun.

Partnerstwo systemowe

"Nasz szpital stara się zaoferować najlepsze leczenie każdemu z naszych pacjentów. Istnieje wiele możliwości w zakresie leczenia dolegliwości bólowych. Potrzebujemy partnera, który będzie nas wspierał w rozwijaniu naszych umiejętności i wiedzy."

 

 

Uśmierzanie bólu jest podstawowym prawem człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdza, że dostępność odpowiednich metod leczenia bólu na świecie jest niewielka.1 Natomiast możliwości w zakresie uśmierzania bólu stale rosną.

Konstruktywny dialog z pracownikami służby zdrowia umożliwia firmie B. Braun wspieranie swoich partnerów w wykorzystywaniu wszystkich możliwości leczenia bólu. Jako prawdziwy partner systemowy oferujemy dostęp do produktów, usług, a także szkoleń z zakresu znieczulenia ogólnego, znieczulenia miejscowego i leczenia ostrego bólu, aby pomóc w zarządzaniu kosztami i złożonością świadczenia opieki zdrowotnej poprzez poprawę wyników ekonomicznych, skuteczności leczenia pacjentów i ogólne podniesienie poziomu zdrowia.

Współpracujemy z pracownikami służby zdrowia, którzy realizują nowoczesne, holistyczne strategie leczenia bólu jako istotny element leczenia pacjenta. Dążymy do złagodzenia bólu pacjentów na całym świecie.

 

 

"Mamy do czynienia z niedoborem personelu, niedoskonałym przepływem pacjentów przez obiekty i wynikającą z tego nieefektywnością. Jednak moim głównym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pacjentów. To moja przysięga Hipokratesa w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia. Potrzebuję rozwiązań, które pomogą mojemu szpitalowi stać się bardziej efektywnym bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.”

 

 

Ochrona wszystkich osób zaangażowanych w opiekę zdrowotną i wspieranie pracowników służby zdrowia w ochronie swoich pacjentów, jest naszym obowiązkiem. W ten sposób dzielimy się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w jednostkach opieki zdrowotnej

Ponieważ warunki pracy w służbie zdrowia są bardzo wymagające, każda usługa i każdy produkt B. Braun ma na celu przyczynienie się do poprawy opieki nad pacjentem. Rozwiązania takie jak pompy infuzyjne wyposażone w biblioteki leków, systemy PCA i TCI, które mogą być obsługiwane bezpiecznie i zdalnie, czy też igły i cewniki o zaawansowanej konstrukcji zapewniającej lepsze informacje zwrotne lub lepszą wizualizację, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Opracowując wszystkie rozwiązania w zakresie leczenie ostrych dolegliwości bólowych, B. Braun zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metodologii, z korzyścią dla pacjentów i pracowników służby zdrowia.

 

„Moja definicja postępu odnosi się nie tylko do technologii. Postęp jest dla mnie udoskonaleniem, które pomaga zmniejszyć ryzyko, zwiększa bezpieczeństwo i jednocześnie przyspiesza rekonwalescencję”

 

 

Nasz postęp poprawia życie pacjentów i opiekunów. Opierając się na zdobytej przez lata wiedzy na temat opieki nad pacjentami w ramach konstruktywnego dialogu z naszymi klientami, stwierdziliśmy, że minimalizacja ryzyka jest jednym z głównych, wymagań zarówno dla pacjentów, jak i dla ich opiekunów. W związku z tym, zawsze angażowaliśmy się w opracowywanie produktów i rozwiązań, które minimalizują potencjalne ryzyko i zagrożenia, pomagając wspierać rozwój praktyk opieki nad pacjentami wspólnie z naszymi klientami.

Przykład:

Wykazano, że stosowanie igieł w kształcie rysika ołówka minimalizuje ryzyko wystąpienia bólu głowy po wkłuciu (PDPH).1 Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) wykonane techniką TCI ułatwią wykonanie zabiegu, a jednocześnie zapewnią szybszy i wygodniejszy powrót pacjenta do zdrowia. Potrójne monitorowanie zapewnia holistyczne podejście do bezpieczeństwa znieczulenia obwodowego, pomagające zmniejszyć ryzyko urazów nerwów. Każda z tych kwestii to postęp dla pacjentów i pracowników służby zdrowia.

 

„Wybór nieodpowiedniej metody znieczulenia może mieć różne niekorzystne skutki, w tym wydłużenie czasu pobytu i nieplanowaną readmisję. W ten sposób dążymy do optymalizacji procesów pod względem czasu, kosztów, a przede wszystkim do podniesienia bezpieczeństwa”.

 

 

Oszczędność czasu przynosi istotne zalety w całym spektrum opieki nad pacjentem. Dla pielęgniarek może oznaczać szansę na lepszą opiekę nad większą liczbą pacjentów. Dla szpitali - większą poprawę procesów i wynikające z tego oszczędności kosztów. Dla pacjentów oznacza szybszy powrót do zdrowia przy mniejszym bólu.

Każda z wymienionych kwestii jest dla nas istotna. W ten sposób staramy się stworzyć lepsze warunki do przyspieszenia powrotu do zdrowia poprzez usprawnienie procesów w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Jednym z kluczowych czynników jest dobór odpowiedniego leczenia dla każdego pacjenta i wskazania. Oczywiste jest, że stosowanie bardziej selektywnych strategii znieczulenia powoduje szybszy powrót do zdrowia. B. Braun oferuje metody znieczulenia oraz holistyczne sposoby leczenia bólu, dostosowane do wymagań poszczególnych pacjentów.