Terapia bólu NOWE PROCEDURY I STANDARDY

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Indywidualizacja leczenia bólu u pacjentów

Odpowiednio dobrane metody leczenia dolegliwości bólowych oraz rodzaj znieczulenia mają kluczowe znaczenie dla pacjenta w całym okresie okołooperacyjnym. W celu skutecznego radzenia sobie z bólem, przy jednoczesnym ograniczeniu użycia leków opioidowych, a tym samym uniknięcia związanych z nim skutków ubocznych, multimodalne metody leczenia bólu stały się istotnym elementem procesu opieki okołooperacyjnej. W coraz większym stopniu zastępują one tradycyjne metody znieczulenia ogólnego z zastosowaniem powszechnie znanych leków i zmierzają do łączenia metod znieczulenia miejscowego i obwodowego, a także zastosowania regionalnych blokad nerwowych w połączeniu z najnowszymi metodami multimodalnego leczenia bólu wykorzystującego m.in. Ibuprofen B. Braun i Paracetamol B. Braun.

Partnerstwo systemowe

"Nasz szpital stara się zaoferować najlepsze leczenie każdemu z naszych pacjentów. Istnieje wiele możliwości w zakresie leczenia dolegliwości bólowych. Potrzebujemy partnera, który będzie nas wspierał w rozwijaniu naszych umiejętności i wiedzy."

 

 

Uśmierzanie bólu jest podstawowym prawem człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdza, że dostępność odpowiednich metod leczenia bólu na świecie jest niewielka.1 Natomiast możliwości w zakresie uśmierzania bólu stale rosną.

Konstruktywny dialog z pracownikami służby zdrowia umożliwia firmie B. Braun wspieranie swoich partnerów w wykorzystywaniu wszystkich możliwości leczenia bólu. Jako prawdziwy partner systemowy oferujemy dostęp do produktów, usług, a także szkoleń z zakresu znieczulenia ogólnego, znieczulenia miejscowego i leczenia ostrego bólu, aby pomóc w zarządzaniu kosztami i złożonością świadczenia opieki zdrowotnej poprzez poprawę wyników ekonomicznych, skuteczności leczenia pacjentów i ogólne podniesienie poziomu zdrowia.

Współpracujemy z pracownikami służby zdrowia, którzy realizują nowoczesne, holistyczne strategie leczenia bólu jako istotny element leczenia pacjenta. Dążymy do złagodzenia bólu pacjentów na całym świecie.

 

 

"Mamy do czynienia z niedoborem personelu, niedoskonałym przepływem pacjentów przez obiekty i wynikającą z tego nieefektywnością. Jednak moim głównym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pacjentów. To moja przysięga Hipokratesa w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia. Potrzebuję rozwiązań, które pomogą mojemu szpitalowi stać się bardziej efektywnym bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.”

 

 

Ochrona wszystkich osób zaangażowanych w opiekę zdrowotną i wspieranie pracowników służby zdrowia w ochronie swoich pacjentów, jest naszym obowiązkiem. W ten sposób dzielimy się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w jednostkach opieki zdrowotnej

Ponieważ warunki pracy w służbie zdrowia są bardzo wymagające, każda usługa i każdy produkt B. Braun ma na celu przyczynienie się do poprawy opieki nad pacjentem. Rozwiązania takie jak pompy infuzyjne wyposażone w biblioteki leków, systemy PCA i TCI, które mogą być obsługiwane bezpiecznie i zdalnie, czy też igły i cewniki o zaawansowanej konstrukcji zapewniającej lepsze informacje zwrotne lub lepszą wizualizację, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Opracowując wszystkie rozwiązania w zakresie leczenie ostrych dolegliwości bólowych, B. Braun zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metodologii, z korzyścią dla pacjentów i pracowników służby zdrowia.

 

„Moja definicja postępu odnosi się nie tylko do technologii. Postęp jest dla mnie udoskonaleniem, które pomaga zmniejszyć ryzyko, zwiększa bezpieczeństwo i jednocześnie przyspiesza rekonwalescencję”

 

 

Nasz postęp poprawia życie pacjentów i opiekunów. Opierając się na zdobytej przez lata wiedzy na temat opieki nad pacjentami w ramach konstruktywnego dialogu z naszymi klientami, stwierdziliśmy, że minimalizacja ryzyka jest jednym z głównych, wymagań zarówno dla pacjentów, jak i dla ich opiekunów. W związku z tym, zawsze angażowaliśmy się w opracowywanie produktów i rozwiązań, które minimalizują potencjalne ryzyko i zagrożenia, pomagając wspierać rozwój praktyk opieki nad pacjentami wspólnie z naszymi klientami.

Przykład:

Wykazano, że stosowanie igieł w kształcie rysika ołówka minimalizuje ryzyko wystąpienia bólu głowy po wkłuciu (PDPH).1 Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) wykonane techniką TCI ułatwią wykonanie zabiegu, a jednocześnie zapewnią szybszy i wygodniejszy powrót pacjenta do zdrowia. Potrójne monitorowanie zapewnia holistyczne podejście do bezpieczeństwa znieczulenia obwodowego, pomagające zmniejszyć ryzyko urazów nerwów. Każda z tych kwestii to postęp dla pacjentów i pracowników służby zdrowia.

 

„Wybór nieodpowiedniej metody znieczulenia może mieć różne niekorzystne skutki, w tym wydłużenie czasu pobytu i nieplanowaną readmisję. W ten sposób dążymy do optymalizacji procesów pod względem czasu, kosztów, a przede wszystkim do podniesienia bezpieczeństwa”.

 

 

Oszczędność czasu przynosi istotne zalety w całym spektrum opieki nad pacjentem. Dla pielęgniarek może oznaczać szansę na lepszą opiekę nad większą liczbą pacjentów. Dla szpitali - większą poprawę procesów i wynikające z tego oszczędności kosztów. Dla pacjentów oznacza szybszy powrót do zdrowia przy mniejszym bólu.

Każda z wymienionych kwestii jest dla nas istotna. W ten sposób staramy się stworzyć lepsze warunki do przyspieszenia powrotu do zdrowia poprzez usprawnienie procesów w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Jednym z kluczowych czynników jest dobór odpowiedniego leczenia dla każdego pacjenta i wskazania. Oczywiste jest, że stosowanie bardziej selektywnych strategii znieczulenia powoduje szybszy powrót do zdrowia. B. Braun oferuje metody znieczulenia oraz holistyczne sposoby leczenia bólu, dostosowane do wymagań poszczególnych pacjentów.