Terapia bólu przede WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Oszczędność kosztów dzięki bezpiecznym rozwiązaniom systemowym  

Wydatki na opiekę zdrowotną rosną i dotyczy to wszystkich szpitali, które nieustannie poszukują skutecznych metod zwiększenia efektywności.

Lepsza organizacja procesów okołooperacyjnych, w połączeniu z redukcją ryzyka, może zapobiec wydłużeniu pobytu i ograniczyć readmisję, prowadząc tym samym do oszczędności kosztów ponoszonych przez szpitale.

Poprzez współpracę i konstruktywny dialog, B. Braun wspiera szpitale i pracowników służby zdrowia, oferując edukację, bezpieczniejsze produkty i ulepszone techniki leczenia bólu tak, aby podnieść jakość procesów, prowadząc do osiągnięcia lepszych wyników dla pacjentów i szpitali.

 

Blokady nerwów obwodowych (PNB) - wykonywane bezpiecznie  

Uszkodzenie nerwu i wynikająca z tego pooperacyjna dysfunkcja neurologiczna (PONS), to poważne powikłanie występujące w wyniku zastosowania blokady nerwów obwodowych. Niektóre objawy neurologiczne po blokadzie nerwów mają charakter trwały i mogą prowadzić do głębokiej niepełnosprawności.4-6

Ultradźwięki, obiektywne monitorowanie ciśnienia iniekcji i stymulację nerwów stosuje się synergiczne, oferując lekarzom informacje pozwalające uzyskać jak najbardziej klarowny obraz: „(...) te trzy technologie są najlepiej wykorzystywane w sposób komplementarny, aby zmniejszyć ryzyko urazów u pacjentów, a nie tylko polegać na informacjach dostarczanych przez jeden system monitorowania. Połączenie trzech systemów monitorowania prawdopodobnie zapewni najbezpieczniejsze możliwe środowisko do wykonania blokady nerwów obwodowych.”7 Firma B.Braun, dzięki swojej wiedzy specjalistycznej oraz innowacyjnym produktom i mechanizmom bezpieczeństwa, wspiera anestezjologów w stosowaniu potrójnego monitorowania w celu ograniczenia lub zapobiegania niepożądanym reakcjom.

 

 

Bibliografia

  1. Liu SS, YaDeau JT, Shaw PM, et al. Incidence of unintentional intraneural injection and postoperative neurological complications with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular nerve blocks. Anaesthesia. 2011;66:168-174.
  2. Hara K, Sakura S, Yokokawa N, et al. Incidence and effects of unintentional intraneural injection during ultrasound-guided subgluteal sciatic nerve block. Reg Anesth Pain Med. 2012;37:289-293.
  3. Sites BD, Taenzer AH, Herrick MD, Gilloon C, Antonakakis J, Richins J, Beach ML: Incidence of local anesthetic systemic toxicity and postoperative neurologic symptoms associated with 12,668 ultrasound-guided nerve blocks: an analysis from a prospective clinical registry. Reg Anesth Pain Med 2012; 37:478–82
  4. Liu SS, YaDeau JT, Shaw PM, Wilfred S, Shetty T, Gordon M: Incidence of unintentional intraneural injection and postoperative neurological complications with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular nerve blocks. Anaesthesia 2011; 66:168–74
  5. Bilbao Ares A, Sabaté A, Porteiro L, Ibáñez B, Koo M, Pi A: [Neurological complications associated with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular block in elective surgery of the shoulder and arm. Prospective observational study in a university hospital.]. Rev Esp Anestesiol Reanim 2013doi:10.1016/j.redar.2013.02.016
  6. Widmer B, Lustig S, Scholes CJ, Molloy A, Leo SPM, Coolican MRJ, Parker DA: Incidence and severity of complications due to femoral nerve blocks performed for knee surgery. Knee 2013; 20:181–5
  7. Gadsden, Jeff: Monitoring and Documentation, 2013, http://www.nysora.com/mobile/regional-anesthesia/3053-monitoring-and-documentation.html (last visited May 2017)