NRFit® SKUTECZNE POŁĄCZENIA  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zmniejszenie ryzyka nieprawidłowych połączeń w znieczuleniu miejscowym  

Uniwersalnie kompatybilne złącze Luer zostało zidentyfikowane jako kluczowy element w błędnym sposobie podawania leku. Złącza Luer są szeroko stosowane przy podawaniu wlewów dożylnych. Literatura przedmiotu wskazuje, że każdy pacjent wyposażony w porty wielokrotnego dostępu jest narażony na większe ryzyko nieprawidłowych połączeń.1

Korzyści dla użytkownika wynikające z zastosowania NRFit®:

  • dedykowane złącza, mające na celu zmniejszenie ryzyka błędnych połączeń,
  • zmniejszenie średnicy o 20%
  • żółte kody kolorystyczne pozwalają na szybszą identyfikację urządzeń do znieczulenia miejscowego.

     

 

 

Międzynarodowe standardy projektowania

Medical device connectors for Neuraxial & Regional Anesthesia applications are changing to meet international design standards.

Złącza urządzeń medycznych do zastosowań w znieczuleniach nerwowych i miejscowych ulegają zmianom tak, aby spełnić międzynarodowe standardy.

Coraz większa liczba badań publikowanych w latach 2000-2014 (rys. 1) wskazuje na rosnącą podatność na błędy w stosowaniu leków w warunkach klinicznych.


 

Zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów dzięki NRFit®

W celu zmniejszenia ryzyka związanego z błędnym sposobem podawania leków, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normy dla złączy o małych średnicach, z których jedna dotyczy znieczulenia nerwowego i miejscowego (ISO 80369-6). Nazwy stosowane do identyfikacji urządzeń są zgodne z normą ISO 80369-6 to NRFit®.


Norma ISO

Szczegółowe informacje na temat ISO 80369-6

Norma ISO określa wymagania dla złączy małogabarytowych, przeznaczonych do połączeń do znieczulenia centralnego. Znieczulenie centralne obejmuje stosowanie wyrobów medycznych przeznaczonych do podawania leków bezpośrednio w okolice nerwów, podawania znieczulenia do nerwu wzrokowego oraz innych procedur znieczulenia miejscowego lub do monitorowania lub usuwania płynu mózgowo-rdzeniowego w celach terapeutycznych lub diagnostycznych.

 

 

Produkty marki B. Braun wyposażone w złącze NRFit®

 

Zgodnie z normą ISO dla urządzeń anestezjologicznych stosowanych do znieczulenia układu nerwowego oraz do zastosowań miejscowych, firma B. Braun opracowała obszerną ofertę złączy NRFit® dostosowanych do odpowiednich etapów procesu.

 

 

Bibliografia:

1. Kress R. Townley, Jason Lane, Robyn Packer, and Rajnish K. Gupta. Unintentional Infusion of Phenylephrine into the Epidural Space. A&A Case Rep. 2016 Mar 1; 6(5):124-6

2. https://www.iso.org/standard/50734.html (2017-05-23)