NRFit® SKUTECZNE POŁĄCZENIA  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Zmniejszenie ryzyka nieprawidłowych połączeń w znieczuleniu miejscowym  

Uniwersalnie kompatybilne złącze Luer zostało zidentyfikowane jako kluczowy element w błędnym sposobie podawania leku. Złącza Luer są szeroko stosowane przy podawaniu wlewów dożylnych. Literatura przedmiotu wskazuje, że każdy pacjent wyposażony w porty wielokrotnego dostępu jest narażony na większe ryzyko nieprawidłowych połączeń.1

Korzyści dla użytkownika wynikające z zastosowania NRFit®:

  • dedykowane złącza, mające na celu zmniejszenie ryzyka błędnych połączeń,
  • zmniejszenie średnicy o 20%
  • żółte kody kolorystyczne pozwalają na szybszą identyfikację urządzeń do znieczulenia miejscowego.

     

 

 
NRFit Connector_Comparison

Międzynarodowe standardy projektowania

Medical device connectors for Neuraxial & Regional Anesthesia applications are changing to meet international design standards.

Złącza urządzeń medycznych do zastosowań w znieczuleniach nerwowych i miejscowych ulegają zmianom tak, aby spełnić międzynarodowe standardy.

Coraz większa liczba badań publikowanych w latach 2000-2014 (rys. 1) wskazuje na rosnącą podatność na błędy w stosowaniu leków w warunkach klinicznych.


 

Zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów dzięki NRFit®

W celu zmniejszenia ryzyka związanego z błędnym sposobem podawania leków, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normy dla złączy o małych średnicach, z których jedna dotyczy znieczulenia nerwowego i miejscowego (ISO 80369-6). Nazwy stosowane do identyfikacji urządzeń są zgodne z normą ISO 80369-6 to NRFit®.


Norma ISO

Szczegółowe informacje na temat ISO 80369-6

Norma ISO określa wymagania dla złączy małogabarytowych, przeznaczonych do połączeń do znieczulenia centralnego. Znieczulenie centralne obejmuje stosowanie wyrobów medycznych przeznaczonych do podawania leków bezpośrednio w okolice nerwów, podawania znieczulenia do nerwu wzrokowego oraz innych procedur znieczulenia miejscowego lub do monitorowania lub usuwania płynu mózgowo-rdzeniowego w celach terapeutycznych lub diagnostycznych.

 

 

Produkty marki B. Braun wyposażone w złącze NRFit®

 

Zgodnie z normą ISO dla urządzeń anestezjologicznych stosowanych do znieczulenia układu nerwowego oraz do zastosowań miejscowych, firma B. Braun opracowała obszerną ofertę złączy NRFit® dostosowanych do odpowiednich etapów procesu.

 

 

Bibliografia:

1. Kress R. Townley, Jason Lane, Robyn Packer, and Rajnish K. Gupta. Unintentional Infusion of Phenylephrine into the Epidural Space. A&A Case Rep. 2016 Mar 1; 6(5):124-6

2. https://www.iso.org/standard/50734.html (2017-05-23)