TERAPIA BÓLU W CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ I URAZOWEJ  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Leczenie bólu w chirurgii ortopedycznej i urazowej

Obszar terapeutyczny ortopedii i traumatologii zajmuje się pełnym spektrum przypadków, od pacjentów z pojedynczym złamaniem do pacjentów cierpiących na liczne, zagrażające życiu uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe. Spektrum zabiegów jest duże, w tym na przykład wymiana stawu biodrowego i kolanowego zarówno w przypadku urazów, jak i zwyrodnieniowej artrozy, chirurgiczne podejście do przepukliny kręgowej czy skolioza i wszelkiego rodzaju złamania kości.

Recepta

Opis Dokument Link

W celu skutecznego radzenia sobie z bólem, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia opioidów, i z tym związanych skutków ubocznych, multimodalne strategie zarządzania bólem stały się ważną częścią procesu opieki okołooperacyjnej pacjentów poddawanych zabiegom ortopedycznym. Indywidualny i optymalny wybór dla pacjenta najlepszej metody znieczulenia i/lub analgezji zależy od konkretnej diagnozy oraz profilu leczenia czy zabiegu operacyjnego. Operacje planowe, szczególnie na kończynach górnych i dolnych, najprawdopodobniej nadają się do technik znieczulenia miejscowego. Miejscowe środki znieczulające (LA) zapobiegają bólowi lub łagodzą go, przerywając przewodnictwo nerwowe. LA można podzielić na trzy kategorie: krótko działające (45-90 minut), średni czas trwania (90-180 minut) i długo działające (4-18 godzin). Rola i zapotrzebowanie na znieczulenie miejscowe będzie nadal rosła, ponieważ stało się oczywiste, że techniki te znacznie poprawiają parametry pacjentów.

 

 

Droga podania

Opis Dokument Link

Wybrana metoda znieczulenia determinuje drogę podania znieczulenia pacjentowi, np. obwodowe linie żylne odpowiednie do znieczulenia ogólnego, akcesoria dostępu nerwowego wymagane do znieczulenia rdzeniowego i zewnątrzoponowego lub akcesoria blokady nerwów obwodowych do znieczulenia splotu ramiennego. Dostęp do nerwów obwodowych jest możliwy za pomocą igieł jednorazowego użytku lub systemów cewników, co zapewnia nieprzerwane leczenie bólu pooperacyjnego przez wiele dni.

Poza opisanymi powyżej drogami podania, wskazane jest zastosowanie również obwodowego dostępu do żył, w celu prowadzenia uzupełniającej terapii infuzyjnej, a także zapewnienie możliwości dostępu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

 

 

Preparat

Opis Dokument Link

Dobór preparatu jest determinowany przez wybraną metodę znieczulenia. Co do zasady, należy odpowiednio dobrać leki, urządzenia i sprzęt medyczny (np. aparat ultradźwiękowy i stymulator nerwowy), niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. Konkretne zestawy zabiegowe, zawierające wszystkie produkty kluczowe do wykonania zabiegu znieczulenia, to realna alternatywa, zapewniająca bezpieczną i bardziej efektywną organizację tego zabiegu.

W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania leku gotowego do podania, poszczególne czynności pobierania leku do urządzeń medycznych, takich jak strzykawki i pompy elastomerowe, będą odbywać się zgodnie z opisanymi etapami przygotowania.

Końcowym etapem procedury jest prawidłowe ułożenie pacjenta, będące warunkiem wstępnym udanego założenia igieł i cewników do blokady nerwów nerwowych obwodowych i nerwu nerwowego.

 

 

Stosowanie

Opis Dokument Link
  • Kluczowe znaczenie dla najskuteczniejszego stosowania leków znieczulających i przeciwbólowych ma znalezienie właściwego sposobu podania leku pacjentowi.
  • Technologie zwrotne (Flashback) do cewników do żył obwodowych i igieł kręgosłupowych.
  • Zakładanie centralnych cewników żylnych sterowane ultradźwiękami i kontrolowane EKG.
  • Metoda utraty oporności w znieczuleniu zewnątrzoponowym.
  • Potrójne techniki monitorowania za pomocą ultradźwięków, stymulacji nerwów i ciśnienia iniekcyjnego w znieczuleniu przewodowym.
  • Algorytmy TIVA i TCI zawarte w inteligentnych pompach do strzykawek oferują skuteczne rozwiązania, pomagając zapobiegać błędom w przeprowadzaniu różnych rodzajów znieczulenia.

 

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

W celu przyspieszenia pooperacyjnej aktywacji pacjenta, która ma decydujący wpływ na wynik leczenia i wypisanie pacjenta ze szpitala, można zastosować skuteczne sposoby kontynuowania pooperacyjnego leczenia bólu. Przy stosowaniu ciągłego znieczulenia przewodowego lub cewników do infuzji ran, przenośnych, jednorazowych pomp elastomerowych, pacjentowi należy podać niezbędne środki znieczulające, nawet w warunkach domowych.