TERAPIA BÓLU W CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ I URAZOWEJ  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Leczenie bólu w ortopedii i chirurgii urazowej

Obszar terapeutyczny ortopedii i traumatologii zajmuje się pełnym spektrum przypadków, od pacjentów z pojedynczym złamaniem do pacjentów cierpiących na liczne, zagrażające życiu uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe. Spektrum zabiegów jest duże, w tym na przykład wymiana stawu biodrowego i kolanowego zarówno w przypadku urazów, jak i zwyrodnieniowej artrozy. Częstym zabiegiem jest także leczenie chirurgiczne przepukliny kręgowej czy skoliozy oraz wszelkiego rodzaju złamania kości.

W celu skutecznego radzenia sobie z bólem, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia opioidów, multimodalne strategie leczenia bólu stały się ważną częścią procesu opieki okołooperacyjnej pacjentów poddawanych zabiegom ortopedycznym. Indywidualny i optymalny wybór dla pacjenta najlepszej metody znieczulenia i/lub analgezji zależy od konkretnej diagnozy oraz profilu leczenia czy zabiegu operacyjnego. Operacje planowe, szczególnie na kończynach górnych i dolnych, najczęściej nadają się do technik znieczulenia miejscowego. Miejscowe środki znieczulające (LA) zapobiegają bólowi lub łagodzą go, przerywając przewodnictwo nerwowe. LA można podzielić na trzy kategorie: krótko działające (45-90 minut), średni czas trwania (90-180 minut) i długo działające (4-18 godzin). Rola i zapotrzebowanie na znieczulenie miejscowe będzie nadal rosła, ponieważ stało się oczywiste, że techniki te znacznie poprawiają wyniki pacjentów.

 

 

Sposób podania

Opis Dokument Link

Wybrana metoda znieczulenia determinuje drogę podania znieczulenia pacjentowi, np. znieczulenie ogólne – infuzyjna linia dożylna, blokady centralne - igły i zestawy do znieczulenia podpajęczynówkowego oraz zewnątrzoponowego, blokady nerwów obwodowych - igły i zestawy do blokad splotów nerwowych i nerwów. Zestawy do blokad posiadają cewniki dzięki czemu umożliwiają nieprzerwane leczenie bólu pooperacyjnego przez wiele dni.

Poza opisanymi powyżej drogami podania, wskazane jest zastosowanie również obwodowego dostępu do żył, w celu prowadzenia uzupełniającej terapii infuzyjnej, a także zapewnienie możliwości dostępu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

 

 

Recepta

Opis Dokument Link
Prilotekal
pdf (308.7 KB)
Ibuprofen 200mg
pdf (541.5 KB)
Ibuprofen 400mg
pdf (132.7 KB)
Ibuprofen 600mg
pdf (132.1 KB)

Produkty

Opis Dokument Link

Dobór produktów jest determinowany przez wybraną metodę znieczulenia. Co do zasady, należy odpowiednio dobrać leki, urządzenia (np. aparat USG i stymulator nerwów) oraz jednorazowy sprzęt medyczny, niezbędny do przeprowadzenia zabiegu. Konkretne zestawy zabiegowe, zawierające wszystkie produkty kluczowe do wykonania procedury znieczulenia, to realna alternatywa, zapewniająca bezpieczną i bardziej efektywną organizację tego zabiegu.

W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania leku gotowego do użycia należy użyć produktów medycznych do jego przygotowania. 

Poszczególne czynności pobierania leku do produktów medycznych, takich jak strzykawki i pompy elastomerowe, będą odbywać się zgodnie z opisanymi etapami przygotowania.

Końcowym etapem procedury jest prawidłowe ułożenie pacjenta, będące warunkiem wstępnym udanego wprowadzenia igieł i cewników do  wykonania blokady nerwów obwodowych.

 

 

Stosowanie

Opis Dokument Link
  • Kluczowe znaczenie dla najskuteczniejszego działania leków znieczulających i przeciwbólowych ma znalezienie właściwego sposobu podania leku pacjentowi.
  • Technologie zwrotne (Flashback) do cewników do żył obwodowych i igieł kręgosłupowych.
  • Zakładanie centralnych cewników żylnych pod kontrolą USG i EKG.
  • Metoda spadku oporu w znieczuleniu zewnątrzoponowym.
  • Potrójne techniki monitorowania za pomocą ultradźwięków, stymulacji nerwów i kontroli ciśnienia iniekcyjnego w blokadach nerwów obwodowych.
  • Algorytmy TIVA i TCI zawarte w inteligentnych pompach strzykawkowych oferują skuteczne rozwiązania, pomagając zapobiegać błędom w przeprowadzaniu różnych rodzajów znieczulenia.

 

Przyspieszenie wypisu ze szpitala

Opis Dokument Link

Przyspieszenie pooperacyjnej aktywacji pacjenta, ma decydujący wpływ na wynik leczenia i wypisanie pacjenta ze szpitala. Należy zatem zastosować skuteczne sposoby kontynuowania pooperacyjnego leczenia bólu. Przy stosowaniu ciągłego znieczulenia przewodowego i przenośnych, jednorazowych pomp elastomerowych, pacjent może otrzymać niezbędne środki znieczulające, nawet w warunkach domowych.