TERAPIA BÓLU W POŁOŻNICTWIE  

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Terapia bólu w położnictwie

„Leczenie bólu oraz znieczulenie w położnictwie to jedyny obszar praktyki anestezjologicznej, w którym opiekę sprawuje się jednocześnie nad dwoma pacjentami” > Dodatkowe informacje

Ilekroć ciężarna matka otrzymuje leczenie przeciwbólowe, interdyscyplinarny zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych dba o zdrowie dwóch pacjentów - matki i nienarodzonego jeszcze dziecka. Odpowiednie zarządzanie bólem w dziedzinie położnictwa uległo zasadniczym zmianom, nie tylko w odniesieniu do samej techniki, ale także w rozumieniu wyniku medycznego, związanych z nim zagrożeń i postrzegania bólu.

W idealnych warunkach wystarczyłoby rozróżnienie pomiędzy porodem naturalnym a selektywnym, jednak w rzeczywistości nieprzewidziane zdarzenia mogłyby zwiększyć ryzyko zarówno dla matki, jak i jej nienarodzonego dziecka, potencjalnie prowadząc do stanu zagrożenia życia. Dobór odpowiedniego znieczulenia oraz decyzja pomiędzy porodem naturalnym a cesarskim cięciem zależy głównie od stanu zdrowia. Dodatkowo, ważną rolę odgrywają takie czynniki jak pochodzenie kulturowe, porady ekspertów i własne oczekiwania.

Nowoczesne leczenie bólu zapewnia holistyczne podejście, począwszy od rozpoczęcia porodu, obejmując fazy poszerzenia i porodu, a skończywszy na leczeniu rany ciętej. Inteligentne rozwiązania produktowe pozwalają kobiecie w ciąży na poród w możliwie najbardziej przyjaznej atmosferze przy zmniejszonym lub ograniczonym bólu.

Recepta

Opis Dokument Link

Dobór znieczulenia należy ustalić na podstawie sytuacji klinicznej, planowanego postępowania oraz warunków i preferencji pacjenta.

Środki do miejscowego znieczulenia:

Środki do miejscowego znieczulenia (LA) zapobiegają lub łagodzą ból poprzez przerwanie przewodzenia nerwowego. Środki do miejscowego znieczulenia można umieścić w trzech kategoriach: krótko działające (45-90 minut), o średnim czasie działania (90-180 minut) oraz o przedłużonym działaniu (4-18 godzin). Leki te są stosowane do znieczulania określonych obszarów ciała. Znaczenie, a co za tym idzie zapotrzebowanie na tego typu leki będzie w dalszym ciągu rosło z uwagi na fakt, że znacznie poprawiają wyniki leczenia pacjentów.

 

 

 

Droga podania

Opis Dokument Link

Sposób podania środków znieczulających i przeciwbólowych do pacjenta zależy od wybranego rodzaju. Podejścia nerwowe wymagają dostępu do kanału kręgowego w odpowiedniej warstwie (przestrzeń zewnątrzoponowa lub podpajęczynówkowa), podczas gdy w przypadku znieczulenia ogólnego przy użyciu TIVA (znieczulenie całkowite dożylne) niezbędne jest stosowanie dojścia dożylnego

Oprócz wybrania sposobu podania, wskazane jest zastosowanie obwodowego dostępu do żył w celu prowadzenia uzupełniającej terapii infuzyjnej oraz w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie zdrowia.

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Prawidłowe ułożenie pacjenta jest warunkiem koniecznym do przygotowania zabiegu i skutecznego założenia igieł nerwowych i cewników. Specjalne zestawy zabiegowe zawierające wszystkie środki potrzebne do wykonania zabiegu znieczulenia - od obłożenia środkiem dezynfekującym po igłę, cewnik, łącznik i opatrunek - pozwalają na bezpieczniejsze i skuteczniejsze ustawienie systemu.

Wlew ciągły, zwykle dostarczany przez aptekę szpitalną lub przygotowywany na oddziale (np. przy użyciu wstępnie napełnionej pompy elastomerowej), może być stosowany do odpowiedniego leczenia bólu od początku porodu do momentu wypisu.

 

Stosowanie

Opis Dokument Link

Sposób podania znieczulenia i analgezji w dużej mierze zależy od wybranego podejścia. Metody podania nerwowego wymagają wstrzyknięcia środka znieczulenia miejscowego do prawidłowo położonej igły lub cewnika - za pomocą jednorazowego, przerywanego bolusa, albo techniki wlewu ciągłego. Zarządzanie sytuacjami zagrożenia życia z zastosowaniem techniki znieczulenia TIVA z wykorzystaniem inteligentnych pomp i algorytmów Target Controlled Infusion sprawia, że podanie jest łatwiejsze i bardziej bezpieczne.

 

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Po porodzie, kobiety chcą zajmować się noworodkami. Nie powinno to być utrudniane przez niewłaściwe leczenie bólu pooperacyjnego, zwłaszcza po zabiegu cesarskiego cięcia. Holistyczne leczenie bólu w połączeniu z nowymi technikami, takimi jak ciągła infuzja rany i blokada nerwów obwodowych (TAP block), zwiększa poziom komfortu podczas rekonwalescencj.