Terapia bólu TIVA

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Terapia infuzyjna z wykorzystaniem techniki TIVA

TIVA (Total Intravenous Anesthesia - całkowite znieczulenie dożylne) jest techniką znieczulenia ogólnego, która wykorzystuje połączenie środków podawanych wyłącznie drogą dożylną, bez użycia środków wziewnych (znieczulenie za pomocą gazu).

Istnieją istotne przesłanki do stosowania TIVA w niektórych przypadkach, gdy dostarczenie środków znieczulających drogą wziewną jest niemożliwe lub niekorzystne, lub w sytuacjach, gdy tradycyjne systemy dostarczania środków znieczulających mogą być niedostępne lub niepraktyczne. W innych przypadkach, stosowanie TIVA może poprawić efektywność procesu i przynieść korzyści dla pacjenta.

W porównaniu do tradycyjnych, wziewnych technik znieczulenia, TIVA oferuje kilka potencjalnych zalet. Zalicza się do nich zmniejszenie częstości występowania pooperacyjnych nudności, wymiotów i zanieczyszczenia powietrza, bardziej przewidywalny i szybki powrót do zdrowia, większa stabilność hemodynamiczna, zachowanie niedotlenienia naczyń płucnych, zmniejszenie ciśnienia śródmózgowego i ryzyka toksyczności narządowej.

W ciągu ostatnich lat, metoda TIVA stała się bardziej powszechna, praktyczna i możliwa z dwóch głównych przyczyn - po pierwsze, farmakokinetyczne i farmakodynamiczne właściwości leków, takich jak Propofol i nowsze leki opioidowe o skróconym czasie działania umożliwiają podanie dożylne. Po drugie, nowe koncepcje w modelowaniu farmakokinetycznym w połączeniu z postępem w technologii pomp infuzyjnych, które pozwalają na zastosowanie metod takich jak Target Controlled Infusion (TCI)2.

W porównaniu z tradycyjnym znieczuleniem metodą wziewną, zalety metody TIVA w połączeniu TCI sprawiają, że podanie jest prostsze i łatwiejsze, a jednocześnie przyspiesza powrót pacjenta do pełni zdrowia.

TIVA jest techniką anestezjologiczną. W przypadkach wymagających bólu pooperacyjnego, można zastosować multimodalne metody uśmierzania bólu, takie jak przeprowadzenie znieczulenia miejscowego przed zastosowaniem TIVA do użytku pooperacyjnego w celu przyspieszenia powrotu pacjenta do zdrowia.

 

Recepta

Opis Dokument Link

Metoda TIVA może być stosowana z wyłącznie jednym lekiem lub z wykorzystaniem szeregu leków. Profil farmakologiczny (farmakokinetyka) leku pomaga wyjaśnić jego implikacje kliniczne, a tym samym pomaga w doborze leków. Do najczęściej stosowanych grup leków należą środki nasenne i leki opioidowe o skróconym czasie działania5. Odkrycie Propofolu w latach 70. zrewolucjonizowało stosowanie TIVA. Jest to obecnie jedyny dożylnie aktywny środek nasenny nadający się do indukcji i utrzymania znieczulenia. Techniki TIVA bazujące na Propofolu oferują wiele korzyści, tj. np. szybki powrót świadomości i funkcji psychoruchowych pacjenta, zwiększoną szybkość regeneracji, efekt przeciwwymiotny oraz mniejszą częstotliwość występowania pooperacyjnych nudności i wymiotów6. Propofol może być łączony z opioidami, środkami zwiotczającymi mięśnie, NLPZ itp. w zależności od przypadku pacjenta lub rodzaju wykonywanego zabiegu. Przy stosowaniu TIVA metodą TCI, zaleca się stosowanie opioidów o krótkim czasie działania, takich jak Remifentanil. Niedawno zaobserwowano również, że stosowanie metody TIVA wraz z TCI w celu podania Remifentanil i Propofolu umożliwiło skuteczne kontrolowanie reakcji pacjenta podczas zabiegu, pozwalając jednocześnie na szybkie wyjście ze znieczulenia7. Podobne wyniki odnotowano również w zabiegach ambulatoryjnych.

Produkty

Opis Dokument Link
Stereofundin ISO
pdf (244.9 KB)
Gelaspan 4%
pdf (258.6 KB)
Tetraspan 6%
pdf (266.4 KB)

B. Braun specjalizuje się w produkcji leków do zastosowania w różnych procedurach okołooperacyjnych, a wśród nich leki do sedacji i znieczulenia. W produkcji anestetyków wykorzystywana jest opatentowana Technologia Lipuro® - wykorzystująca emulsję MCT/LCT jako nośnik substancji aktywnych, obniżająca odczucie bólu podczas podania oraz optymalizująca metabolizm lipidów.

 

Firma B. Braun posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia płynami. Ponad 30 lat prowadzenia skutecznego leczenia płynami oraz hemodylucji jest dowodem świadczącym o wyjątkowej skuteczności i bezpieczeństwie produktów B. Braun. Miliony klientów na całym świecie zaufało naszemu doświadczeniu oraz kompetencjom.

Zarówno w pełni zbilansowany płyn wieloelektrolitowy najnowszej generacji Sterofundin ISO jak i w pełni sukcynylowana 4 procentowa żelatyna Gelaspan 4% czy hydroksyetylowana skrobia  Tetraspan 6% wpisują się w najnowsze standardy płynoterapii zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Droga podania

Opis Dokument Link

Z uwagi na fakt, że TIVA obejmuje przede wszystkim wlew dożylny, należy dokonać wyboru pomiędzy wkłuciem do żył obwodowych lub centralnych. Wybór ten często zależy od stanu pacjenta lub od ilości i rodzaju stosowanych leków. W przypadku krótkotrwałych zabiegów można zastosować cewnik dożylny. U pacjentów, u których przewiduje się konieczność wykonania wlewu po przeprowadzenia operacji (np. u pacjentów w stanie krytycznym) lub u pacjentów, którym zalecono schemat leczenia uwzględniający niekompatybilne leki, zaleca się stosowanie wieloprzewodowego cewnikowania żył centralnych. W przypadku noworodków lub dzieci, można również zastosować zestaw do podawania poprzez żyły ciemieniowe. 

 

Przygotowanie

Opis Dokument Link

Metodologia wykonywania TIVA wraz z TCI w dużym stopniu zależy od doboru leków, a także wywiera wpływ na sposób ich przygotowania. Wybrane leki mogą, lecz nie muszą być dostępne w gotowych do użycia szklanych/plastikowych fiolkach lub ampułkach. Gotowe do użycia są wciągane bezpośrednio do strzykawek, albo przez filtr. W przypadku leków wymagających mieszania, można zastosować mieszadła bezigłowe i specjalne worki. W niektórych przypadkach można również udostępnić zestawy gotowych procedur określonych dla danego procesu, zawierające wszelkie niezbędne urządzenia, osłony i opatrunki, w zależności od wyboru metody lub kombinacji leków. Tego rodzaju zestawy gotowych procedur mogą poprawić bezpieczeństwo i efektywność całego procesu.

 

Stosowanie

Opis Dokument Link

Podobnie jak w przypadku przygotowywania leków i wyboru metody dostępu do pacjentów, stosowanie TIVA wymaga także doboru przyrządu. Do indukcji lub wstrzykiwania środków przeciwbólowych przed indukcją znieczulenia można użyć strzykawki. Do znieczulenia prowadzonego za pomocą metody TCI można użyć inteligentnej pompy do strzykawek. W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój bardziej złożonych pomp infuzyjnych do strzykawek. Aktualnie oferowane pompy, wyposażono w możliwość stosowania algorytmu TCI, z powszechnie stosowanymi algorytmami dla najczęściej stosowanych leków TIVA. Pompy posiadają również dedykowane strzykawki i przedłużacze, umożliwiające jednoczesne podawanie więcej niż jednego leku. W celu łączenia lub dzielenia, można również użyć zaworu 3-drożnego.

 

Zarządzanie wypisem ze szpitala

Opis Dokument Link

Metoda TIVA jako taka nie wspomaga pooperacyjnego leczenia bólu, jednak w przypadku zastosowania w multimodalnym leczeniu bólu np. w połączeniu ze znieczuleniem miejscowym, można zapewnić ciągłość podawania leków znieczulających. Jeśli nie przeprowadza się znieczulenia miejscowego lub jeśli ból pooperacyjny można opanować poprzez wlew dożylnych środków przeciwbólowych, można natychmiast przestawić na tę terapię tę samą inteligentną pompę, co przyczynia się do zwiększenia zadowolenia pacjenta.

 

Bibliografia

  1. Total Intravenous Anesthesia using a target controlled infusion – A pocket reference’, College of Anesthesiologists, Academy of Medicine Malaysia (retrieved 07.10.15).
  2. Campbell, L., Engbers, F. H., & Kenny, G. N. (2001). Total intravenous anaesthesia. CPD ANAESTHESIA, 3(3), 109-119.
  3. Ozkose, Z., Ercan, B., Ünal, Y., Yardim, S., Kaymaz, M., Dogulu, F., & Pasaoglu, A. (2001). Inhalation versus total intravenous anesthesia for lumbar disc herniation: comparison of hemodynamic effects, recovery characteristics, and cost. Journal of neurosurgical anesthesiology, 13(4), 296-302.
  4. Aunac, S., Carlier, M., Singelyn, F., & De Kock, M. (2002). The analgesic efficacy of bilateral combined superficial and deep cervical plexus block administered before thyroid surgery under general anesthesia. Anesthesia & Analgesia, 95(3), 746-750.
  5. Nora, Fernando Squeff. (2008). Total intravenous anesthesia as a target-controlled infusion: an evolutive analysis. Revista Brasileira de Anestesiologia, 58(2), 179-192. Retrieved October 07, 2015, from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942008000200011&lng=en&tlng=en. 10.1590/S0034-70942008000200011.
  6. Absalom A & Struys M. An Overview of TCI & TIVA. Second Edition., 2011; Gent: Academia Press
  7. Hogue, C. W., Bowdle, T. A., O'Leary, C., Duncalf, D., Miguel, R., Pitts, M., ... & Batenhorst, R. (1996). A multicenter evaluation of total intravenous anesthesia with remifentanil and propofol for elective inpatient surgery. Anesthesia & Analgesia, 83(2), 279-285.