TERAPIA ŻYWIENIOWA POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA DZIĘKI TERAPII ŻYWIENIOWEJ

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Poprawa jakości życia dzięki terapii żywieniowej 

Prawidłowo dobrana terapia żywieniowa może odgrywać decydującą rolę w powrocie pacjenta do zdrowia. B. Braun opracowuje rozwiązania, które zaspokajają potrzeby pacjentów i osób, które się nimi opiekują – na oddziałach i w domu. Dzięki naszym produktom i usługom jesteśmy Twoim partnerem w żywieniu doustnym, dojelitowym i pozajelitowym.

Partnerstwo systemowe

Wspólne postępy w dziedzinie opieki zdrowotnej

Partnerstwo oznacza budowanie trwałego zrozumienia, za pomocą stałego dialogu. Nasza firma dąży do zdobywania jak największej ilości wiedzy, by móc dzielić się nią z klientami. Współpraca i wzajemne wsparcie przynosi obopólne korzyści. 

Aby zaoferować całościowe rozwiązania, bierzemy pod uwagę każdy element terapii: produkty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego lub łączonego, w ramach opieki szpitalnej i domowej. Istotny jest również pakiet usług i szkoleń. Pod pojęciem „partnerstwa systemowego” rozumiemy wspólne dążenie do poprawy jakości życia. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W ramach konstruktywnego dialogu, na temat procedur i przebiegu dalszego leczenia, identyfikujemy zagrożenia. Ma to na celu zwiększenie świadomości ryzyka i podniesienia standardów bezpieczeństwa. W oparciu o uzyskane spostrzeżenia, poprawiamy procesy i procedury leczenia żywieniowego dla każdego z pacjentów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, by uzyskać dodatkowe informacje na temat żywienia drogą dożylną. Znajdą tam Państwo pakiet informacji dotyczących bezpieczeństwa, zebranych w oparciu o opracowania naukowe. Dedykowane są one pracownikom służby zdrowia, stojących na straży bezpieczeństwa w ramach opieki medycznej.

Postęp oznacza poprawę jakości życia

Dzięki stałym kontaktom z naszymi klientami, możemy opracowywać rozwiązania, poprawiające jakość terapii i wyniki leczenia. Kompleksowe żywienie, zgodne z indywidualnymi wymaganiami pacjenta, powinno być zapewniane na wszystkich etapach opieki.

W myśl powyższego, stworzyliśmy zintegrowany system innowacyjnych produktów i usług, które spełniają wymagania wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa i wygody. Przekonaj się sam!

Poprawa procesów w trakcie leczenia pacjentów

Optymalizacja procesów wymaga podejścia całościowego, uwzględniającego każdy etap leczenia pacjentów – szczególnie trudny obszar przejściowy, pomiędzy opieką szpitalną a domową. W związku z tym, oferujemy kompleksowe portfolio produktów medycznych i farmaceutycznych, stosowanych w terapii żywieniowej, a także paletę urządzeń medycznych, usług i szkoleń (również dla osób stosujących żywienie enteralne w domu).