TERAPIA ŻYWIENIOWA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Zapewnienie bezpieczeństwa

Ogromne obciążenie pracą, niekorzystny stosunek liczby pacjentów do liczby pielęgniarek i pielęgniarzy, a także duża złożoność procesów, stanowią wyzwanie dla pracowników służby zdrowia i zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Aby skutecznie wspierać lekarzy i personel pielęgniarski, stale aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami w celu poprawy bezpieczeństwa - począwszy od wypisywania recept aż do opieki nad pacjentem.

Gotowe produkty do żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego pozwalają uniknąć błędów i zanieczyszczeń podczas przygotowywania. Aby zmniejszyć ryzyko pomyłek i  zagrożeń związanych z podażą diet i mieszanin, B. Braun oferuje system bezpiecznej podaży żywienia dojelitowego ENFit™.

Zwiększanie bezpieczeństwa terapii żywieniowej

Zwiększenie bezpieczeństwa leków

Błędy w stosowaniu leków są uznawane za jeden z głównych problemów w opiece zdrowotnej, ponieważ pogarszają one stan pacjentów i generują koszty. W przypadku poważnych powikłań wymagających leczenia w OIT przez kilka dni, każdy taki pojedynczy przypadek zwiększa koszt  hospitalizacji od 7556 EUR do 56 670 EUR.1,2

Oferując automatyczne systemy infuzyjne BBraun Space, wyposażone w  bibliotekę leków, współpracujące z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kontroli stężenia glukozy, B. Braun umożliwia zapobieganie wielu błędom w podaży leków oraz podczas  kontroli hiperglikemii.

Dostarczanie pacjentom tego, czego naprawdę potrzebują!

Zapewnianie pacjentom odpowiedniego żywienia ma na celu dostarczanie im, w odpowiednich ilościach, wszystkich składników odżywczych, których naprawdę potrzebują. W przypadku niedożywionych pacjentów, średnia długość pobytu w szpitalu może zwiększyć się aż o 30%.

Dzięki przesiewowej ocenie stanu odżywienia, czy proponowanym przez nas rozwiązaniom w zakresie żywienia pozajelitowego i dojelitowego, dostępnym oprogramowaniom i szkoleniom, wspieramy lekarzy podczas procesu leczenia

Złożone, bezpieczniejsze systemy żywienia parenteralnego

W ofercie firmy znajduje się program Easycomp do oceny stabilności mieszanin do żywienia pozajelitowego.

Program EasyComp pomaga zapobiegać interakcjom pomiędzy składnikami preparatów.

Zapewnienie właściwych połączeń

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego podłączenia dojelitowego i pozajelitowego, B. Braun oferuje dedykowane złącza dojelitowe, które są zgodne z nowymi normami ISO. Złącza te uniemożliwiają pomyłkowe podłączenie linii dojelitowej z linią dożylną. System Bezpieczeństwa Żywienia Enteralnego B. Braun obejmuje wszystkie powszechnie stosowane metody żywienia, poprzez oferowanie dedykowanych strzykawek, drenów, łączników i portów.

Bibliografia:  

1. Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM, (2007) A method to determie hospital costs associated with nosocomial infections. Ann lg 19(4) : 381-392 

2. Bertolini G, Confalonieri M, Rossi; Simini B, Gorini M, Corrado A, (2005) Cost of the COPD. Differences between intensive care unit and respiratory intermediate care unit. Res Med 99: 894-900