TERAPIA ŻYWIENIOWA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Zapewnienie bezpieczeństwa

Ogromne obciążenie pracą, niekorzystny stosunek liczby pacjentów do liczby pielęgniarek i pielęgniarzy, a także duża złożoność procesów, stanowią wyzwanie dla pracowników służby zdrowia i zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Aby skutecznie wspierać lekarzy i personel pielęgniarski, stale aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami w celu poprawy bezpieczeństwa - począwszy od wypisywania recept aż do opieki nad pacjentem.

Gotowe produkty do żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego pozwalają uniknąć błędów i zanieczyszczeń podczas przygotowywania. Aby zmniejszyć ryzyko pomyłek i  zagrożeń związanych z podażą diet i mieszanin, B. Braun oferuje system bezpiecznej podaży żywienia dojelitowego ENFit™.

Zwiększanie bezpieczeństwa terapii żywieniowej

Zwiększenie bezpieczeństwa leków

Błędy w stosowaniu leków są uznawane za jeden z głównych problemów w opiece zdrowotnej, ponieważ pogarszają one stan pacjentów i generują koszty. W przypadku poważnych powikłań wymagających leczenia w OIT przez kilka dni, każdy taki pojedynczy przypadek zwiększa koszt  hospitalizacji od 7556 EUR do 56 670 EUR.1,2

Oferując automatyczne systemy infuzyjne BBraun Space, wyposażone w  bibliotekę leków, współpracujące z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kontroli stężenia glukozy, B. Braun umożliwia zapobieganie wielu błędom w podaży leków oraz podczas  kontroli hiperglikemii.

Dostarczanie pacjentom tego, czego naprawdę potrzebują!

Zapewnianie pacjentom odpowiedniego żywienia ma na celu dostarczanie im, w odpowiednich ilościach, wszystkich składników odżywczych, których naprawdę potrzebują. W przypadku niedożywionych pacjentów, średnia długość pobytu w szpitalu może zwiększyć się aż o 30%.

Dzięki przesiewowej ocenie stanu odżywienia, czy proponowanym przez nas rozwiązaniom w zakresie żywienia pozajelitowego i dojelitowego, dostępnym oprogramowaniom i szkoleniom, wspieramy lekarzy podczas procesu leczenia

Złożone, bezpieczniejsze systemy żywienia parenteralnego

W ofercie firmy znajduje się program Easycomp do oceny stabilności mieszanin do żywienia pozajelitowego.

Program EasyComp pomaga zapobiegać interakcjom pomiędzy składnikami preparatów.

Zapewnienie właściwych połączeń

Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego podłączenia dojelitowego i pozajelitowego, B. Braun oferuje dedykowane złącza dojelitowe, które są zgodne z nowymi normami ISO. Złącza te uniemożliwiają pomyłkowe podłączenie linii dojelitowej z linią dożylną. System Bezpieczeństwa Żywienia Enteralnego B. Braun obejmuje wszystkie powszechnie stosowane metody żywienia, poprzez oferowanie dedykowanych strzykawek, drenów, łączników i portów.

Bibliografia:  

1. Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM, (2007) A method to determie hospital costs associated with nosocomial infections. Ann lg 19(4) : 381-392 

2. Bertolini G, Confalonieri M, Rossi; Simini B, Gorini M, Corrado A, (2005) Cost of the COPD. Differences between intensive care unit and respiratory intermediate care unit. Res Med 99: 894-900