Terapia żywieniowa Intensywna opieka

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Wsparcie żywieniowe na Oddziale Intensywnej Terapii

Odpowiednie wsparcie żywieniowe ma wpływ na poprawę stanu zdrowia, jakość życia i czas rekonwalescencji pacjenta. Firma B. Braun posiada w swojej ofercie rozwiązania i produkty, które zapewniają poprawę bezpieczeństwa terapii pacjenta, ale i wspierają personel medyczny na każdym etapie interwencji żywieniowej.

Poniżej zostały przedstawione proponowane produkty i rozwiązania z podziałem na etapy wprowadzenia leczenia żywieniowego. Proponowane przez nas rozwiązania mają na celu ułatwienie osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.  

Zlecanie

Opis Dokument Link

Dla zaspokojenia szczególnych potrzeb pacjentów oddziałów intensywnej terapii firma B.Braun oferuje szeroką gamę produktów gotowych do użycia do żywienia dojelitowego i pozajelitowego: 

Droga podania

Opis Dokument Link

Po ustaleniu odpowiedniej strategii żywienia, lekarz przygotuje pacjenta do wybranej metody odżywiania.

Żywienie enteralne

B. Braun współpracując  z Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA), wprowadza nowe międzynarodowe standardy, mające na celu zmniejszenie ryzyka błędnego podłączenia przewodów do urządzeń medycznych. Nowa seria zgłębników do żywienia dojelitowego została zaprojektowana z wykorzystaniem złącza ENFit™. Dzięki temu spełnione są obowiązujące normy, zwiększa się również bezpieczeństwo pacjenta.

Żywienie parenteralne

Na podstawie wybranej metody żywienia, ustala się sposób podania (żyły obwodowe/centralne). Większość roztworów żywieniowych do żywienia pozajelitowego ma wysoką osmolarność i dlatego wymaga wprowadzenia do żył centralnych. 

Przygotowanie mieszanin żywieniowych / Pracownia Żywienia Pozajelitowego

Opis Dokument Link

Jedną z opcji żywienia pozajelitowego, na którą może się zdecydować lekarz prowadzący, jest skorzystanie z mieszanin o indywidualnie skomponowanym dla pacjenta składzie i przygotowywanych w Pracowni Żywienia Pozajelitowego na podstawie recepty lekarza. Firma B. Braun wspiera ten etap poprzez rozbudowaną ofertę produktów niezbędnych do produkcji takiej mieszaniny (roztwory glukozy, aminokwasów, tłuszczów, pierwiastków śladowych i witamin) oraz sprzętu medycznego wykorzystywanego podczas sporządzania mieszanin w aptece szpitalnej. 

Podanie

Opis Dokument Link

Sposób podania preparatu do żywienia ma kluczowe znaczenie. Pompy infuzyjne, z dedykowanymi zestawami do podaży żywienia dojelitowego i/lub pozajelitowego umożliwiają najdokładniejszą i bezpieczną dla pacjenta podaż preparatów.

W ofercie firmy B.Braun znajduje się również system SGC (Space Glucose Control), który wspomaga terapię pacjentów chorych krytycznie żywionych dojelitowo i/lub pozajelitowo.