B. Braun Space KONTROLA POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Przyszłość w zasięgu ręki

B. Braun Space GlucoseControl zapewnia bezpieczne i niezawodne utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi u krytycznie chorych pacjentów przy znacząco zmniejszonym ryzyku hiper- i hipoglikemii.

Dzięki inteligentnemu algorytmowi, B. Braun Space GlucoseControl integruje żywienie dojelitowe i pozajelitowe oraz dokładnie określa szybkość podawania insuliny i czas pobrania kolejnej próbki krwi, zapewniając bezpieczniejszą terapię dzięki zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia epizodów potencjalnie niebezpiecznej dla życia hiper- i hipoglikemii.

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

System do kontrolowanej insulinoterapii 


Zasada działania:
Urządzenie B. Braun SGC proponuje dawkę insuliny w oparciu o bieżące stężenie glukozy we krwi pacjenta w celu osiągnięcia pożądanego poziomu glukozy we krwi. Zatwierdzona przez lekarza dawka insuliny jest podawana automatycznie za pomocą pompy infuzyjnej, która stanowi część systemu.
B. Braun SGC oblicza optymalną szybkość podawania insuliny po uwzględnieniu aktualnej wartości glikemii, spożycia węglowodanów i przewidywanej insulinooporności/insulinowrażliwości. System dostosowuje dawki insuliny zgodnie z odpowiedzią osobniczą pacjenta. Odstęp pomiędzy pomiarami glukozy może wynosić od 30 minut do 4 godzin. Po pomiarze glikemii i wprowadzeniu wartości do systemu algorytm predykcyjny oblicza nową wartość dawki insuliny oraz określa czas kolejnego pomiaru stężenia glukozy we krwi. Ponowne obliczenie dawki insuliny zostanie przeprowadzone w każdym momencie, kiedy do-szło do zmiany warunków terapii, np. zmiana szybkości podaży żywienia do– i/lub pozajelitowego, zaprzestanie podaży żywienia, podanie dodatkowej ilości glukozy.

B. Braun SGC to idealne rozwiązanie w terapii żywieniowej krytycznie chorych pacjentów, ponieważ: 

  • pozwala uzyskać bezpieczną i powtarzalną kontrolę stężenia glukozy we krwi,
  • pozwala w bezpieczny sposób zarządzać terapią insuli-nową i żywieniową,
  • automatycznie integruje żywienie poza- i dojelitowe,
  • redukuje liczbę epizodów hipoglikemii, wynikających z kontynuacji terapii insulinowej, po przerwaniu podaży żywienia poza- i dojelitowego,
  • zwiększa bezpieczeństwo pacjentów o dużym ryzyku hi-per- i hipoglikemii,
  • daje możliwość wyboru trzech docelowych stężeń glukozy we krwi, zapewniających maksymalną elastyczność regulacji glikemii: 95; 115 i 130 mg/dl = 5,3; 6,3; 7,2 mmol/l.

Różnica pomiędzy B. Braun SGC a innymi dostępnymi algorytmami komputerowymi do kontrolowania glikemii we krwi, polega na integracji systemu pomp infuzyjnych.

Dane z pomp infuzyjnych (szybkość podaży, czas, objętość, ilość glukozy) i z pompy insulinowej (dawka, szybkość podaży insuliny) oraz wszystkie wprowadzane podczas trwania terapii zmiany, są rozpoznawane i integrowane on-line, co znacząco eliminuje ryzyko wystąpienia epizodów hipo- bądź hiperglikemii.

B. Braun SGC wyposażony jest w ekran dotykowy, który pełni rolę centralnego interfejsu po-zwalającego na sterowanie wszystkimi pompami.