Międzynarodowy Przemysł Żywienia Medycznego MNI

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informacje o MNI

Czym jest Medical Nutrition International Industry (MNI)?

Medical Nutrition International Industry (MNI) to międzynarodowa platforma wymiany informacji w obszarze żywienia w warunkach klinicznych. MNI skupia firmy oferujące specjalistyczne rozwiązania i usługi żywieniowe, które mają na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb żywieniowych pacjentów. Celem MNI jest zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej, poprzez poprawę jakości odżywiania, we wszystkich grupach wiekowych i środowiskach opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MNI:

www.medicalnutritionindustry.com

Nasza firma jest dumnym członkiem Medical Nutrition International Industry.

Informacje dotyczące publikacji „MNI Medical Nutrition Dossier”

Informacje dotyczące publikacji „MNI Medical Nutrition Dossier”

„Better Care Through Better Nutrition: Value and Effects of Medical Nutrition” („Lepsza opieka poprzez poprawę odżywiania: rola i skutki żywienia w warunkach klinicznych”) - MNI Medical Nutrition Dossier (2018)

Niedożywienie związane z przebiegiem schorzeń nadal pozostaje niewykryte i nieleczone, wywierając wpływ na życie pacjentów i stanowiąc znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i ich budżetów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że problem niedożywienia jest możliwy do rozwiązania, a coraz więcej dowodów wskazuje na istotną rolę żywienia medycznego w rozwiązywaniu problemu niedożywienia.

Publikacja MNI Medical Nutrition Dossier „Better care though better nutrition: value and effects of medical nutrition” opisuje częstość występowania, przyczyny oraz skutki niedożywienia, a także korzyści zdrowotne i ekonomiczne płynące z wdrażania odpowiedniej jakości opieki w zakresie żywienia.

Dostępna jest również skrócona broszura MNI Medical Nutrition Dossier, która zawiera podsumowanie dowodów przedstawionych w pełnej wersji dokumentacji.

https://medicalnutritionindustry.com/medical-nutrition/medical-nutrition-dossier/