Międzynarodowy Przemysł Żywienia Medycznego MNI

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Informacje o MNI

Aquila

Czym jest Medical Nutrition International Industry (MNI)?

Medical Nutrition International Industry (MNI) to międzynarodowa platforma wymiany informacji w obszarze żywienia w warunkach klinicznych. MNI skupia firmy oferujące specjalistyczne rozwiązania i usługi żywieniowe, które mają na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb żywieniowych pacjentów. Celem MNI jest zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej, poprzez poprawę jakości odżywiania, we wszystkich grupach wiekowych i środowiskach opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MNI:

www.medicalnutritionindustry.com

Nasza firma jest dumnym członkiem Medical Nutrition International Industry.

Informacje dotyczące publikacji „MNI Medical Nutrition Dossier”

Informacje dotyczące publikacji „MNI Medical Nutrition Dossier”

„Better Care Through Better Nutrition: Value and Effects of Medical Nutrition” („Lepsza opieka poprzez poprawę odżywiania: rola i skutki żywienia w warunkach klinicznych”) - MNI Medical Nutrition Dossier (2018)

Niedożywienie związane z przebiegiem schorzeń nadal pozostaje niewykryte i nieleczone, wywierając wpływ na życie pacjentów i stanowiąc znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i ich budżetów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że problem niedożywienia jest możliwy do rozwiązania, a coraz więcej dowodów wskazuje na istotną rolę żywienia medycznego w rozwiązywaniu problemu niedożywienia.

Publikacja MNI Medical Nutrition Dossier „Better care though better nutrition: value and effects of medical nutrition” opisuje częstość występowania, przyczyny oraz skutki niedożywienia, a także korzyści zdrowotne i ekonomiczne płynące z wdrażania odpowiedniej jakości opieki w zakresie żywienia.

Dostępna jest również skrócona broszura MNI Medical Nutrition Dossier, która zawiera podsumowanie dowodów przedstawionych w pełnej wersji dokumentacji.

https://medicalnutritionindustry.com/medical-nutrition/medical-nutrition-dossier/