NIEDOŻYWIENIE ...PROBLEM WYMAGAJĄCY WIĘKSZEJ UWAGI

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Niedożywienie

Malnutrition - Teaser

Częstość występowania niedożywienia u hospitalizowanych pacjentów jest często marginelizowana. Ma ono silny wpływ na zachorowalność i czas pobytu w szpitalu, a także koszty opieki zdrowotnej i szereg innych aspektów. Nawet 60% pacjentów w szpitalach cierpi z powodu niedożywienia, które jest często przyczyną poważnych powikłań, takich jak rosnące ryzyko sepsy, infekcji, zapalenia lub niewydolności narządów. Jedną z konsekwencji tych powikłań jest m.in. spowolnienie procesu gojenia, co prowadzi do znacznego wzrostu zachorowalności i śmiertelności. Leczenie żywieniowe jest szczególnie istotne, w celu uniknięcia tego typu negatywnych konsekwencji, szczególnie w przypadku pacjentów w stanie krytycznym.

Odpowiednie leczenie żywieniowe (żywienie dojelitowe i/lub pozajelitowe) nie tylko minimalizuje ryzyko zachorowalności i śmiertelności, poprzez wzmocnienie układu odpornościowego i funkcji narządów pacjenta, ale również może prowadzić do szybszego powrotu do zdrowia. 

Przesiewowa ocena stanu odżywienia

Wprowadzenie prostych badań przesiewowych w grupach ryzyka i systematyczne leczenie żywieniowe pacjentów może poprawić ich stan i zmniejszyć ryzyko związane z niedożywieniem. Dlatego też przesiewowa ocena stanu odżywienia powinna być częścią każdego badania, w celu identyfikacji pacjentów zagrożonych niedożywieniem, oceny ich ryzyka i prawidłowego opracowania indywidualnego leczenia żywieniowego.

Dostępnych jest wiele różnych cennych narzędzi do badań przesiewowych, takich jak NRS-2002 („Nutrition Risk Screening”), MUST („Malnutrition Universal Screening Tool”) oraz SGA („Subjective Global Assessment”).

Konsekwencje niedożywienia:

  • Wydłużenie pobytu w szpitalu.
  • Zwiększona zachorowalność i śmiertelność.
  • Wzrost liczby powikłań zakaźnych.
  • Ograniczone gojenie się ran.
  • Wzrost kosztów opieki zdrowotnej.