LECZENIE ŻYWIENIOWE POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, OPARTA NA DOWODACH

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Pionierskie działania w zakresie leczenia żywieniowego

Jedną z misji B. Braun, sięgającą lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jest rozwój innowacyjnych rozwiązań, w zakresie leczenia żywieniowego, aby poprawić jakość życia pacjentów. Pionierskie produkty naszej firmy przyczyniły się do ogromnego postępu w zakresie terapii żywieniowej.

Najnowszym kamieniem milowym, w zakresie innowacji, jest B. Braun Space Glucose Control (SGC), będący systemem do kontrolowanej insulinoterapii u pacjentów w stanie krytycznym. Umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia hiperglikemii i hipoglikemii. System B. Braun Space Glucose Control (SGC) integruje podawane pacjentowi żywienie dojelitowe i pozajelitowe oraz dokładnie określa dawkę insuliny. Ponadto system podaje przewidywany czas do pobrania kolejnej próbki krwi - pomagając w łatwy sposób kontrolować złożone procesy.

Pacjenci oddziałów intensywnej terapii mogą korzystać z emulsji lipidowych, wzbogaconych o kwasy tłuszczowe omega-3, pochodzące z oleju rybiego.

 

Zmniejszenie zakażeń szpitalnych2

Właściwy dobór składników odżywczych może mieć ogromny wpływ na rekonwalescencję pacjentów. Badanie Grau-Gramona wykazało, że pacjenci na OIT, otrzymujący żywienie pozajelitowe wzbogacone trójglicerydami kwasów tłuszczowych omega-3, są narażeni na istotnie (p = 0,03) niższe ryzyko zakażeń szpitalnych niż pacjenci otrzymujący standardową emulsję lipidową.2

Zmniejszona długość pobytu w szpitalu3

Inne badania kliniczne wykazały, że leczenie emulsjami lipidowymi, zawierającymi kwasy tłuszczowe omega-3, pochodzącymi z oleju rybiego, prowadzi do poprawy funkcji płuc i skrócenia czasu pobytu w szpitalu po zabiegu.3

BIBLIOGRAFIA:

1. Blaha et al. BMC Anesthesiology (2016) 16:8

2. Grau-Carmona T. et al. Crit Care Med 2015; 43: 31-39

3. Barbosa VM. et al. Crit Care 2010; 14(1): R5

4. Wichmann MW. et al. Crit Care Med 2007; 35(3): 700-6