Żywienie w onkologii

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Składniki odżywcze są kluczowe dla życia

Żywienie odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku pacjentów z chorobą nowotworową i stanowi istotny element w procesie ich leczenia. Odpowiednie żywienie może pomóc pacjentom z nowotworami utrzymać odpowiednią masę ciała, zapewniając jednocześnie łatwiejszy powrót do zdrowia i poprawę jakości życia. 1, 2, 3, 4

Poprawa odżywiania w celu szybszego powrotu do zdrowia

Leczenie żywieniowe wspomaga leczenie chorych na nowotwory, może poprawić wyniki terapii, a także zwiększyć skuteczność wybranych metod leczenia. U tych pacjentów, złożonemu zespołowi zaburzeń metabolicznych, związanych z samą chorobą, często towarzyszy zmniejszenie przyjmowanych posiłków. Odpowiednio dobrane leczenie żywieniowe, poprzedzone oceną stanu zdrowia i odżywienia  pacjenta, może przynieść korzystne rezultaty. 5

Niedożywienie jest główną przyczyną wpływającą na  zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z nowotworami. Ma ono negatywny wpływ na funkcje narządów, tkanki, strukturę składu ciała, jak również na ogólny przebieg leczenia. Utrata masy ciała, już po postawieniu diagnozy , obserwowana jest  do 80% wszystkich pacjentów cierpiących na nowotwory. Szczególnie narażeni na utratę masy ciała są chorzy z guzami trzustki, żołądka, przełyku oraz głowy i szyi. U 30% znaczna utraty masy ciała o 10 % lub więcej występuje już na etapie rozpoznania. Kacheksja to szczególna forma niedożywienia, która występuje w przebiegu choroby nowotworowej. Niedobór składników odżywczych wywiera niekorzystny wpływ na jakość życia i rokowanie u pacjentów. Odnotowuje się negatywny wpływ na skuteczność leczenia przeciwnowotworowego oraz wskaźnik przeżywalności. Niedożywieniu towarzyszą częstsze i przedłużone pobyty w szpitalu, co szczególne zwiększa koszty leczenia. 

Estimated age-standardised incidence and mortality rates: both sexes. 10

Leczenie żywieniowe w terapii nowotworów

(Wytyczne ESPEN  dotyczące  chorób nowotworowych, 2016 r.)

 • Utrzymanie lub poprawa przyjmowania pokarmu.
 • Łagodzenie zaburzeń metabolicznych.
 • Utrzymanie masy mięśni szkieletowych i sprawności fizycznej.
 • Zmniejszenie ryzyka redukcji lub przerwania planowanego leczenia.
 • Poprawa jakości życia

Leczenie żywieniowe u pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem

 • Może pomóc w poprawie masy ciała i zwiększeniu przyjmowania energii.
 • Może zmniejszyć częstość występowania powikłań pooperacyjnych o charakterze zakaźnym i niezakaźnym, a także skrócić czas pobytu w szpitalu.
 • Może poprawić aktywność fizyczną i jakość życia.
 • Może zmniejszyć negatywny wpływ radioterapii na poziom odżywienia. 
 • Może poprawić wskaźnik przeżycia.
 • Może poprawić jakość życia.
 • Może zmniejszyć toksyczność leczenia przeciwnowotworowego.

Zlecenie

Przed przepisaniem żywienia klinicznego, w ramach terapii onkologicznej, należy ocenić stan odżywienia, ustalić indywidualny schemat terapii, w tym  odpowiedni sposób podawania, aby zapewnić optymalne wsparcie żywieniowe.

B. Braun oferuje szeroką gamę produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego,  umożliwiając zaspokojenie szczególnych potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Podaż żywienia

Po ustaleniu odpowiedniej strategii żywienia, zakładany jest  odpowiedni dostęp (dożylny,  dojelitowy) właściwy dla wybranej metody podaży żywienia.

Produkty B. Braun wykorzystywane do podaży żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego ułatwiają bezpieczne i skuteczne prowadzenie terapii.

Przygotowanie / sporządzanie mieszanin / diet

Na tym etapie zlecone produkty są przygotowywane do podania pozajelitowego i / lub dojelitowego. Dla zapewnienia stabilności podawanych pozajelitowo mieszanin, B. Braun dostarcza worki trzykomorowe, witaminy i pierwiastki śladowe do żywienia; dostępne są również narzędzia do potwierdzenia stabilności. Diety dojelitowe są kompletne, płynne i gotowe do użycia.

 

Podawanie żywienia

Sposób podania preparatu do żywienia ma kluczowe znaczenie. Pompy infuzyjne z dedykowanymi zestawami do żywienia dojelitowego i/lub pozajelitowego umożliwiają prawidłowe i bezpieczne podawanie diet i mieszanin.

W przypadku krytycznie chorych pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe i/lub dojelitowe, system SGC zapewnia bezpieczne i niezawodne utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi przy znacząco zmniejszonym ryzyku hiper- i hipoglikemii.

Nieprawidłowe podłączenie drenów do pomp  stanowi poważne zagrożenie -  B. Braun dbając o bezpieczeństwo pacjentów oferuje dedykowane zestawy do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. 

Bibliografia

Opis Dokument Link

1. Santarpia L, Contaldo F, Pasasini F. Nutritional sccreening and early treatment of malnutrition in cancer patients. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2011 Mar, 2(1):27-35.

2. Borges L, Paiva S, Silveira D, Assuncao M, Gonzalez M. Can nutritional status influence the quality of life of cancer patients?. Revista de Nutricao 23(5): 745-753. 2010.

3. Kreitler S, Barak F, Danieli-Siegelman N, Ostrowsky A. Nutrition and quality of life in advanced cancer patients. Psycho-Oncology 23( Suppl.3):338-417. 2014.

4. Insering EA, Capra S, Bauer JD. Nutrition intervention is beneficial in oncology outpatients receiving radiotherapy to the gastrointestinal or head and neck area. British journal of cancer (2004) 91, 447-452.

5. Arends J, Bachmann P, Baracos V, et all. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition 36 (2017) 11-48.