Żywienie w onkologii

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Składniki odżywcze są kluczowe dla życia

Żywienie odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku pacjentów z chorobą nowotworową i stanowi istotny element w procesie ich leczenia. Odpowiednie żywienie może pomóc pacjentom z nowotworami utrzymać odpowiednią masę ciała, zapewniając jednocześnie łatwiejszy powrót do zdrowia i poprawę jakości życia. 1, 2, 3, 4

Poprawa odżywiania w celu szybszego powrotu do zdrowia

Leczenie żywieniowe wspomaga leczenie chorych na nowotwory, może poprawić wyniki terapii, a także zwiększyć skuteczność wybranych metod leczenia. U tych pacjentów, złożonemu zespołowi zaburzeń metabolicznych, związanych z samą chorobą, często towarzyszy zmniejszenie przyjmowanych posiłków. Odpowiednio dobrane leczenie żywieniowe, poprzedzone oceną stanu zdrowia i odżywienia  pacjenta, może przynieść korzystne rezultaty. 5

Niedożywienie jest główną przyczyną wpływającą na  zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z nowotworami. Ma ono negatywny wpływ na funkcje narządów, tkanki, strukturę składu ciała, jak również na ogólny przebieg leczenia. Utrata masy ciała, już po postawieniu diagnozy , obserwowana jest  do 80% wszystkich pacjentów cierpiących na nowotwory. Szczególnie narażeni na utratę masy ciała są chorzy z guzami trzustki, żołądka, przełyku oraz głowy i szyi. U 30% znaczna utraty masy ciała o 10 % lub więcej występuje już na etapie rozpoznania. Kacheksja to szczególna forma niedożywienia, która występuje w przebiegu choroby nowotworowej. Niedobór składników odżywczych wywiera niekorzystny wpływ na jakość życia i rokowanie u pacjentów. Odnotowuje się negatywny wpływ na skuteczność leczenia przeciwnowotworowego oraz wskaźnik przeżywalności. Niedożywieniu towarzyszą częstsze i przedłużone pobyty w szpitalu, co szczególne zwiększa koszty leczenia. 

Estimated age-standardised incidence and mortality rates: both sexes. 10

Leczenie żywieniowe w terapii nowotworów

(Wytyczne ESPEN  dotyczące  chorób nowotworowych, 2016 r.)

 • Utrzymanie lub poprawa przyjmowania pokarmu.
 • Łagodzenie zaburzeń metabolicznych.
 • Utrzymanie masy mięśni szkieletowych i sprawności fizycznej.
 • Zmniejszenie ryzyka redukcji lub przerwania planowanego leczenia.
 • Poprawa jakości życia

Leczenie żywieniowe u pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem

 • Może pomóc w poprawie masy ciała i zwiększeniu przyjmowania energii.
 • Może zmniejszyć częstość występowania powikłań pooperacyjnych o charakterze zakaźnym i niezakaźnym, a także skrócić czas pobytu w szpitalu.
 • Może poprawić aktywność fizyczną i jakość życia.
 • Może zmniejszyć negatywny wpływ radioterapii na poziom odżywienia. 
 • Może poprawić wskaźnik przeżycia.
 • Może poprawić jakość życia.
 • Może zmniejszyć toksyczność leczenia przeciwnowotworowego.

Zlecenie

Przed przepisaniem żywienia klinicznego, w ramach terapii onkologicznej, należy ocenić stan odżywienia, ustalić indywidualny schemat terapii, w tym  odpowiedni sposób podawania, aby zapewnić optymalne wsparcie żywieniowe.

B. Braun oferuje szeroką gamę produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego,  umożliwiając zaspokojenie szczególnych potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Podaż żywienia

Po ustaleniu odpowiedniej strategii żywienia, zakładany jest  odpowiedni dostęp (dożylny,  dojelitowy) właściwy dla wybranej metody podaży żywienia.

Produkty B. Braun wykorzystywane do podaży żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego ułatwiają bezpieczne i skuteczne prowadzenie terapii.

Przygotowanie / sporządzanie mieszanin / diet

Na tym etapie zlecone produkty są przygotowywane do podania pozajelitowego i / lub dojelitowego. Dla zapewnienia stabilności podawanych pozajelitowo mieszanin, B. Braun dostarcza worki trzykomorowe, witaminy i pierwiastki śladowe do żywienia; dostępne są również narzędzia do potwierdzenia stabilności. Diety dojelitowe są kompletne, płynne i gotowe do użycia.

 

Podawanie żywienia

Sposób podania preparatu do żywienia ma kluczowe znaczenie. Pompy infuzyjne z dedykowanymi zestawami do żywienia dojelitowego i/lub pozajelitowego umożliwiają prawidłowe i bezpieczne podawanie diet i mieszanin.

W przypadku krytycznie chorych pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe i/lub dojelitowe, system SGC zapewnia bezpieczne i niezawodne utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi przy znacząco zmniejszonym ryzyku hiper- i hipoglikemii.

Nieprawidłowe podłączenie drenów do pomp  stanowi poważne zagrożenie -  B. Braun dbając o bezpieczeństwo pacjentów oferuje dedykowane zestawy do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. 

Bibliografia

Opis Dokument Link

1. Santarpia L, Contaldo F, Pasasini F. Nutritional sccreening and early treatment of malnutrition in cancer patients. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2011 Mar, 2(1):27-35.

2. Borges L, Paiva S, Silveira D, Assuncao M, Gonzalez M. Can nutritional status influence the quality of life of cancer patients?. Revista de Nutricao 23(5): 745-753. 2010.

3. Kreitler S, Barak F, Danieli-Siegelman N, Ostrowsky A. Nutrition and quality of life in advanced cancer patients. Psycho-Oncology 23( Suppl.3):338-417. 2014.

4. Insering EA, Capra S, Bauer JD. Nutrition intervention is beneficial in oncology outpatients receiving radiotherapy to the gastrointestinal or head and neck area. British journal of cancer (2004) 91, 447-452.

5. Arends J, Bachmann P, Baracos V, et all. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition 36 (2017) 11-48.