Dowody kliniczne

Szybka wyszukiwarka produktów

Wybierz kategorię lub podkategorię

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na tej podstronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży medycznej. Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.


Jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej

Próba COBBANA

COBBANA Trial

Porównanie efektu hemostatycznego oraz właściwości użytkowych kolagenu fibrylarnego (Lyostypt®) i oksydowanej regenerowanej celulozy (Surgicel®) w przypadku krwawienia ze szwów zespolenia tętnic obwodowych przy użyciu protezy PTFE.

COBBANA Trial

Główne kryterium oceny: Czas hemostazy.

Czas hemostazy, przy użyciu Lyostypt®, był znacznie krótszy w porównaniu do oksydowanej regenerowanej celulozy. W ponad 80% przypadków krwawienie ze szwów ustępowało poniżej 3 minut przy użyciu Lyostypt®, w przypadku użycia oksydowanej regenerowanej celulozy ponad 80% przypadków wymagało powyżej 5 minut do uzyskania hemostazy.

COBBANA Trial

Dodatkowe kryterium oceny: Ocena skuteczności śródoperacyjnej.

Lyostypt® wykazuje lepsze przyleganie do miejsca krwawienia, w przypadku kiedy była wymagana repozycja, była ona możliwa i łatwa do przeprowadzenia za każdym razem. Wystarczyła jedna warstwa w celu opanowania krwawienia, co ukazuje oszczędność kosztów dzięki Lyostypt®.

Referencje

Baumann P et al. A randomized controlled, prospective trial to evaluate the haemostatic effect of Lyostypt® versus Surgicel® in arterial bypass anastomosis: “Cobbana” trial. Trials. 10(2009) 91.

Qerimi B, Baumann P, Hüsing J, Knaebel HP, Schumacher H. Collagen hemostat significantly reduces time to hemostasis compared to cellulose. COBBANA, a single-center randomized trial. Am J Surg. 2013; w druku.