You have successfully logged out.

Faktura dostawców przesyłane przez e-mail

Informacje dla dostawców i usługodawców B. Braun

Spółki zależne B. Braun, w których możliwe jest fakturowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

Infrastruktura techniczna, umożliwiająca dostawcom wystawianie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej jest obecnie wdrażana w wielu naszych spółkach zależnych. Lista zaktualizowana 20 marca 2015 r.