You have successfully logged out.

Leczenie ran

Usuwanie barier zapobiegających gojeniu się ran. W każdym sensie.

Nawet niewielkie urazy mogą przerodzić się w ranę przewlekłą. Dlatego też powodzenie leczenia ran zależy od ich stanu, przygotowania łożyska ran, prawidłowego doboru opatrunku, a także od innych czynników. B. Braun oferuje całościowe podejście do leczenia ran, obejmujące leczenie zakażeń ran, zarządzanie wysiękiem oraz pielęgnację skóry.

Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.

Jestem profesjonalistą z branży medycznej Jestem profesjonalistą z branży medycznej. Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej.

“Zastosowanie produktu do oczyszczania ran przeciwdziałającego biofilmowi, wraz z opatrunkiem ze srebrem jako środkiem przeciwbakteryjnym, wykazało znaczną poprawę czasu gojenia. Krótszy czas gojenia i ustąpienie infekcji w ciągu 2-4 tygodni spowodowało redukcję kosztów o ponad 60%.”

Liesl Naude - Wound Management Specialist, South Africa
Nasze usługi

Wiedza i wytyczne dla specjalistów ds. leczenia ran