You have successfully logged out.

Terapie nerkozastępcze i pozaustrojowe

Terapie pozaustrojowe wysokiej jakości

Terapie pozaustrojowego oczyszczania krwi obejmują wiele różnych metod leczenia, które mogą ratować życie. Wierzymy, że dla zapewnienia opieki najwyższej jakości z możliwie jak najlepszymi wynikiami leczenia, kluczowe znaczenie ma zintegrowane podejście, obejmujące cały proces opieki.

Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.

Jestem profesjonalistą z branży medycznej Jestem profesjonalistą z branży medycznej. Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej.

“Dialog iQ zapewnia nam wsparcie, którego zawsze potrzebowaliśmy. Pomaga nam utrzymać stabilność hemodynamiczną naszych pacjentów. Nawet jeśli pacjent ma utrudnioną sytuację z dostępem, w większości przypadków możemy nadal łatwo i skutecznie osiągnąć przepisaną dawkę dializy.”

Dr Simonetta Vastano, Nefrolog, Włochy
Nasze usługi

Wiedza i szkolenia dla specjalistów w zakresie pozaustrojowego leczenia krwi

Życie z przewlekłą niewydolnością nerek

W tym miejscu przedstawiamy przydatne informacje i wskazówki dotyczące funkcjonowania z przewlekłą chorobą nerek.

Odwiedź naszą strefę opieki nad pacjentem