You have successfully logged out.

Walczmy z infekcjami

Zakażenie nabyte w szpitalu: Jak możesz im zapobiec?

Hospitalizacja może spotkać każdego z nas, niezależnie od tego, czy będzie dotyczyła złamania kości, wady serca, kamieni nerkowych czy innej przyczyny. Zaufanie do opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów odgrywa istotną rolę w tym procesie. Nikt z nas nie chce zarazić się w szpitalu, mimo to ryzyko istnieje.

Nawet 10% pacjentów na całym świecie może zostać dotkniętych zakażeniem związanym ze służbą zdrowia. [1]

Czysta skóra. Ochrona zdrowia. Zwiększ bezpieczeństwo, aby pomóc w ograniczeniu zakażeń szpitalnych.

Dlaczego zalecamy dekolonizację całego ciała przed hospitalizacją?

Kolonizacja bakteryjna na organizmie zdrowego człowieka jest zjawiskiem całkiem normalnym, fizjologicznym, a nawet korzystnym m.in. dla ochronnego, kwaśnego płaszcza skóry. Istnieją jednak sytuacje i okoliczności, w których te same mikroorganizmy mogą powodować powikłania, zwłaszcza podczas hospitalizacji.

Na przykład u osób z osłabionym układem immunologicznym te normalnie nieszkodliwe bakterie lub patogeny mogą powodować ciężkie infekcje lub poważne choroby. Może to prowadzić do powstania poważnych powikłań i wydłużenia okresu rekonwalescencji. Ponadto krytycznym ryzykiem jest przeniesienie organizmów wielolekoopornych (MDRO) ze skóry do ran lub krwi podczas operacji.

Ponieważ kolonizacja MDRO stanowi istotny czynnik ryzyka dla pacjenta indywidualnego oraz innych osób hospitalizowanych, w wielu szpitalach obecnie stosowanym podejściem jest badanie pacjentów pod kątem MDRO, zwłaszcza przed operacjami. Dlatego też, jeśli u pacjenta wykryje się patogeny wielolekooporne, zwykle należy go natychmiast odizolować lub odesłać do domu, a operację lub inne procedury przełożyć na późniejszy termin.

starszy mężczyzna wykonujący płukanie jamy ustnej środkiem przeciwdrobnoustrojowym w domu przed lustrem kąpielowym
starszy mężczyzna wykonujący przeciwdrobnoustrojowe płukanie nosa w domu przed lustrem kąpielowym

[1] World Health Organization. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: WHO; 2011. Available at: http://apps.who.int/iris/handle/10665/80135 [last accessed December 2022]

[2] Schweizer ML, Chiang HY, Septimus E, Moody J, Braun B, Hafner J, et al. Association of a bundled intervention with surgical site infections among patients undergoing cardiac, hip, or knee surgery. JAMA. 2015;313(21):2162–71.

[3] Dane w pliku nr 1

[4] Dane w pliku nr 2

[5] Dane w pliku nr 3