You have successfully logged out.

Materiały szewne i wyroby specjalistyczne

Zamykanie ran - jak najbliżej natury

Krzepnięcie, uszczelnianie i zamykanie oznacza koniec każdego zabiegu chirurgicznego i odgrywa decydującą rolę w jakości życia pacjenta. B. Braun oferuje innowacyjne technologie zamykania ran, a także szkolenia i usługi.

Jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.

Jestem profesjonalistą z branży medycznej Jestem profesjonalistą z branży medycznej. Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej Nie jestem profesjonalistą z branży medycznej.
Monomax® extra long-term absorption and maximum elongation
Anastomotic leakage treatment endoluminal vacuum therapy
Fiksacja siatki chirurgicznej Histoacryl® LapFix
Wewnętrzne staplery CSC-KOL® do zespalania resekcji przedniej
Perspektywa kobiety - chirurga
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Materiały szewne i wyroby specjalistyczne

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning

Przegląd naszego portfolio

Nasze usługi

Wiedza i szkolenia

Spersonalizowane zestawy

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność, poprzez standaryzację procesów za pomocą spersonalizowanych zestawów.

Poznaj spersonalizowane zestawy

[1] In vivo test. Lab No. 3080 (Annex 11).; In vivo test. Lab No 2540 (Annex 12).; Lab No. 01C 01850 00 (Annex 13)

[2] Huisman JF, van Westreenen HL, van der Wouden EJ, Vasen HFA, de Graaf EJR, Doornebosch PG, Tang TJ, Schot I, Brohet RM, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, Vermaas M. Effectiveness of endosponge therapy for the management of presacral abscesses following rectal surgery. Tech Coloproctol. 2019 Jun;23(6):551-557.

[3] Weidenhagen R, Gruetzner KU, Wiecken T, Spelsberg F, Jauch KW. Endoscopic vacuum-assisted closure of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum: a new method. Surg Endosc. 2008 Aug;22(8):1818-25.

[4] Borstlap WAA, Musters GD, Stassen LPS, van Westreenen HL, Hess D, van Dieren S, Festen S, van der Zaag EJ, Tanis PJ, Bemelman WA. Vacuum-assisted early transanal closure of leaking low colorectal anastomoses: the CLEAN study. Surg Endosc. 2018 Jan;32(1):315-327.

[5] Arezzo A, Verra M, Passera R, Bullano A, Rapetti L, Morino M. Long-term efficacy of endoscopic vacuum therapy for the treatment of colorectal anastomotic leaks. Dig Liver Dis. 2015 Apr;47(4):342-5.

[6] Riss S, Stift A, Meier M, Haiden E, Grünberger T, Bergmann M. Endo-Sponge assisted treatment of anastomotic leakage following colorectal surgery. Colorectal Dis. 2010;12(7):104-8.

[7] Jimenez-Rodriguez RM, Araujo-Miguez A, Sobrino-Rodriguez S, Heller F, Díaz-Pavon JM, Bozada Garcia JM, De la Portilla F. A New Perspective on Vacuum-Assisted Closure for the Treatment of Anastomotic Leak Following Low Anterior Resection for Rectal Cancer, Is It Worthy? Surg Innov. 2018 Aug;25(4):350-356.

[8] Milito G, Lisi G. Endoluminal Vacuum Therapy as treatment for anastomotic colorectal leakage. Surg Technol Int. 2017 Jan;10(30):125-30

[9] Gardenbroek TJ, Musters GD, Buskens CJ, Ponsioen CY, D'Haens GR, Dijkgraaf MG, Tanis PJ, Bemelman WA. Early reconstruction of the leaking ileal pouch-anal anastomosis: a novel solution to an old problem. Colorectal Dis. 2015 May;17(5):426-32.

[10] Mussetto A, Arena R, Buzzi A, Fuccio L, Dari S, Brancaccio ML, Triossi O. Long-term efficacy of vacuum-assisted therapy (Endo-SPONGE(®)) in large anastomotic leakages following anterior rectal resection. Ann Gastroenterol. 2017;30(6):649-653.

[11] Helbling C, Schlumpf R. Sutureless Lichtenstein: first results of a prospective randomized clinical trial. Hernia. (2003) 7:2 (80-4).

[12] Kim-Fuchs C, Angst E, Vorburger S, Helbling C, Candinas D, Schlumpf R. Prospective randomized trial comparing sutured with sutureless mesh fixation for Lichtenstein hernia repair: long-term results. Hernia. (2012) 16:1 (21-7).

[13] Crafa F, Megevand J, Romano G, Sileri P. New double-stapled anasto-motic technique to avoid crossing staple lines. Tech Coloproctol. 2015 May;19(5):319-20.

[14] Crafa F, Smolarek S, Missori G, Shalaby M, Quaresima S, Noviello A, Cassini D, Ascenzi P, Franceschilli L, Delrio P, Baldazzi G, Giampiero U, Megevand J, Maria Romano G, Sileri P. Transanal Inspection and Management of Low Colorectal Anastomosis Performed With a New Technique: the TICRANT Study. Surg Innov. 2017 Oct;24(5):483-491.