GN300

Koagulacje bipolarna w zakresie mocy mikro i makro

Koagulacja stanowi istotny element operacji chirurgicznej. Ma ona na celu zapobieganie perforacji naczyń, martwicy i przywieraniu tkanek.

Zalety

Zaawansowane elementy

 •  Po uruchomieniu, wykonywany jest automatyczny test urządzenia.
 •  Podczas tej operacji monitorowane są wszystkie parametry związane z bezpieczeństwem, działaniem klawiszy funkcyjnych oraz podłączonych akcesoriów.
 •  Wszelkie nieprawidłowości są sygnalizowane użytkownikowi w sposób dźwiękowy i wizualny.
 • Mikro- i makrokoagulacja
 •  Zakres mocy MICRO: 0,1 do 9,9 Watów, regulowana co 0,1 Wata.
 •  Możliwa jest wyjątkowo precyzyjna koagulacja punktowa bez przywierania tkanek.
 •  Zakres mocy MACRO: 1 do 50 Watów, regulowana co 1 Wat.
 •  Uniwersalne zastosowanie koagulatora bipolarnego.

Dostosowanie

 •  Automatyczne dostosowanie do różnego poziomu oporności elektrycznej tkanek, zarówno w zakresie mikro jak i makro.

Funkcja pamięci

 •  Możliwy zapis indywidualnych wartości empirycznych dla określonego zastosowania, w czterech lokalizacjach pamięci oraz szybkie wywołanie za pomocą przycisku, w razie potrzeby.

Funkcja automatycznego uruchomienia (opcjonalna)

 •  W razie potrzeby generator może uruchamiać się automatycznie w momencie kiedy końcówki kleszczy zetkną się z tkanką.
 •  Jeśli funkcja automatycznego startu nie jest aktywowana, generator uruchamia się za pomocą włącznika nożnego

Zdalne sterowanie (opcjonalne)

 •  Bezprzewodowy pilot na podczerwień umożliwia również przełączanie mocy wyjściowej (4 pamięci) przez chirurga operującego w sterylnych warunkach.


Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa

 •  Zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami potwierdzona przez instytuty badawcze.

Zakres zastosowań

 •  Mikrochirurgia
 •  Neurochirurgia
 •  Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
 •  Chirurgia otolaryngologiczna
 •  Okulistyka
 •  Chirurgia dziecięca
 •  Ginekologia
 •  Laparoskopia